Psychologia

Dodaj do listy

Prekursorem badań nad zagadnieniem stresu, jako autonomicznym zjawiskiem psychofizjologicznym, był Hans Selye. Sformułował on jedną z pierwszych, a co ważniejsze ciągle bardzo popularną, definicję zjawiska stresu. Zgodnie z tą teorią, stres...

369 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Prowadzone obecnie badania nad zagadnieniem stresu skupiają szerokie grono naukowców z różnych dziedzin biologii, medycyny i psychologii. Składają się na nie zarówno analizy biologicznego podłoża reakcji stresowej, jak i rozległe studia nad...

304 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Okresowi dorastania mogą towarzyszyć specyficzne zaburzenia emocjonalne i behawioralne. Jednym z najpoważniejszych i najczęstszych (występuje u 27% do 55% nastolatków w zależności od środowiska życia i fazy okresu dojrzewania) jest depresja młodzieńcza....

596 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Zasady komunikacji werbalnej Przed rozpoczęciem konwersacji należy:a) precyzyjnie sformułować cel podjęcia rozmowy z danym partnerem b) zdać sobie sprawę ze stanu emocjonalnego, w którym się aktualnie znajdujemy oraz z tego, jaki wpływ...

199 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Podział emocji ze względu na znak Emocje stanowią reakcję na doświadczane wydarzenia a także własne stany wewnętrzne i zmieniające się relacje ze światem zewnętrznym. W związku z tym, że reakcje te mogę być pozytywne lub negatywne, psychologia...

331 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Książka Michaela Yapko jest opisem przypadków klinicznych, które autor opatrzył szczegółowym komentarzem. Yapko opisuje strategię leczenia depresji, która była stosowana przez niego z dużymi sukcesami. Techniki prezentowane w zbiorze są...

478 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

TEORIE UWAGI TEORIA FILTRA UWAGI (Broadbent, 1958) tzw. model "szyjki od butelki" lub "wąskiego gardła"; graficznie przedstawiany w kształcie litery Y; informacje sensoryczne z różnych źródeł czekają w dwóch kanałach na głębsze przetworzenie; są...

396 osób poleca.

Szkoła: Studia