Politologia

Dodaj do listy

"wspólnota (...) jest państwem; powstaje ona dla umożliwienia życia, a istnieje by życie dobrze ukształtować" Arystoteles uważał, że człowiek może żyć tylko i wyłącznie we wspólnocie, bez niej jednostka nie mogłaby się narodzić,...

238 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Polityka to pojęcie, które współcześnie jest używane bardzo często w wielu różnych kontekstach. Potocznie mianem polityki określa się kierunek działań i program danego państwa czy polityka, umiejętność zarządzania sprawami...

406 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Każdy demokratyczny kraj posiada swój własny system wyborczy, który określa zasady wybierania przez naród swoich przedstawicieli, a także późniejszy podział władzy pomiędzy tymi, którzy otrzymali od społeczeństwa mandat uprawniający...

342 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo odznaczające się dużym stopniem aktywności obywateli w wielu sferach życia publicznego. To społeczeństwo świadome, obywatele znają swoje prawa i obowiązki w stopniu, jaki pozwala im na realizację...

343 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Na początku XX wieku sytuacja w Europie nie była stabilna. Nastąpił przełom, Wielka Brytania stopniowo przestawała być najsilniejszym i najbardziej znaczącym krajem Europy. Wobec słabnącej pozycji imperium brytyjskiego, inne państwa dążyły...

607 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Acquis communautaire - termin ten oznacza całość dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmujący swym zasięgiem: Prawo statutowe (pierwotne) czyli traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich, wraz z kompletem aneksów,...

241 osób poleca.

Szkoła: Studia