Materiałoznawstwo

Dodaj do listy

Ewelina : Dla jednych kłopotliwy odpad, dla innych – cenny surowiec. Co kryje się pod nazwą PET i jak przeprowadza się recykling jednych z najpopularniejszych butelek do Napojów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie z naszym referacie.   Anastazja...

Dodaj do listy

Temat : Biomasa - rynek biopaliw ciekłych   Notowany w ostatnim okresie szybki rozwój transportu drogowego wywiera niewątpliwie niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Źródła związane z transportem są odpowiedzialne za ok. 1/4 emisji Co2...

Dodaj do listy

Materiałami konstrukcyjnymi nazywane są materiały inżynierskie wykorzystywane przy budowie urządzeń i maszyn. Zaliczamy do nich metale a także ich stopy, ceramikę, kompozyty, polimery. Metale to materiały w stanie stałym charakteryzujące...

816 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Postęp techniki, zwłaszcza w dziedzinie konstrukcji samolotów, rakiet oraz aut, spowodował wzrost popytu na stopy konstrukcyjne o niewielkim ciężarze właściwym. Stopami, które nadążały za rosnącymi wymogami, są stopy aluminium 2,7 G/cm3...

437 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1.Postawione zadanie Obserwacja przemian fazowych zachodzących w stałym stanie skupienia za pomocą dylatometru. Podczas badań dylatometrycznych są badane i zapisywane różnice w objętości próbki poddanej analizie w relacji temperatury bądź...

367 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1. Technologia - jest nauką o przetwarzaniu surowców, które znajdują się w przyrodzie oraz form energii na wytwory lub też form energii na użyteczne, w sposób opłacalny dla gospodarki. Technologia (z grec.) jest to rozmowa o sztuce wyrobu przedmiotów użytkowych....

706 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Dużą część tworzyw wchodzi w skład zauważalnych zanieczyszczeń środowiska, z uwagi na to, że z dużą trudnością ulęgają one rozpadowi, tzn. rozkład jest niezwykle wolny i są one zauważalne przez długi okres czasu. Wobec tego za zrozumiałe...

376 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Cement romański - został wynaleziony w roku 1796; -metoda otrzymywania: margle są wypalane, przeważnie w piecach szybowych, w temperaturze poniżej spiekania i poprzez zmielenie wypalonego już produktu. Temperatura wypalania waha się od 900...

448 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1. Produkt końcowy→kostka brukowa (zwane też :puzzle) produkcja obejmująca wszystkie etapy od samego początku produkowanie jednorazowego użytku Cechy surowców wyjściowych: dysponuje wysoką wytrzymałością dysponuje...

434 osoby polecają.

Szkoła: Studia