Logistyka

Dodaj do listy

Do zadań systemu logistycznego należą: zarządzanie przepływem tworzyw, artykułów, produktów końcowych do klientów zminimalizowanie nakładów związanych z przepływami dostosowanie działań logistyki do wymagań obsługi...

390 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1.Do rozwoju logistyki przyczyniły się: Ciągle powiększające się wymogi dotyczące jakości obsługi klienta a także wzrastające koszty kapitałowe, przemieszczania i składowania są głównymi przesłankami do wyodrębnienia definicji logistyki...

443 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

1.Do rozwoju logistyki przyczyniły się: Ciągle powiększające się wymogi dotyczące jakości obsługi klienta a także wzrastające koszty kapitałowe, przemieszczania i składowania są głównymi przesłankami do wyodrębnienia definicji logistyki...

743 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Pytania, na które stara się odpowiadać logistyka Główne wymagania wytyczane systemowi logistycznemu Podstaowe założenia systemu logistycznego. Strefy koncentracji uwagi systemu logistycznego: 1. Magazynowanie z nowoczesną logistyką...

570 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Transport osobowy i towarowy w systemie społeczno-gospodarczym kraju, regionu i miasta. Zapotrzebowanie na transport W gospodarce bardzo duże znaczenia ma przewóz ludzi, towarów i informacji. Wraz z rozwojem gospodarki i systemu społecznego wykształciła...

464 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

I. Zarządzanie gruntami i infrastruktura portową. Podział infrastruktury portów i przystani morskich: a) infrastruktura, umożliwiająca dostęp do portów i przystani morskich - tory wodne biegnące do portu lub przystani morskich oraz znajdujących...

610 osób poleca.

Szkoła: Studia