Ekologia

Dodaj do listy

Zintegrowany system zarządzania Etapy rozwoju zarządzania środowiskowego w Polsce Strategia rozcieńczania (do 1960 roku), np. rozcieńczanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami, poprzez zwiększanie wielkości przepływów; ...

Dodaj do listy

Dział - stanowi nadrzędną jednostkę systematyki gleb Polski. Obejmuje on gleby wytworzone pod wpływem jednego z czynników glebotwórczych (g. fitogeniczne, hydrogeniczne) lub pod wpływem wszystkich bez wyraźnej przewagi jednego z nich (g. autogeniczne)...

Dodaj do listy

Ługowanie jest to rodzaj ekstrakcji chemicznej określonych związków lub pierwiastków przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych i selektywnie działających rozpuszczalników. Jest ono stosowane szczególnie często do pozyskiwania miedzi z rud siarczkowych,...

429 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Ekorozwojem nazywamy rozwój, który nie zagraża przyrodzie. Polega on na harmonii pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem naturalnym. Promuje proekologiczne działania w celu zrównoważenia działań człowieka z potrzebami natury. W roku 1973 z ramienia...

326 osób poleca.

Szkoła: Studia