Gramatyka

Dodaj do listy

LICZENIK Odmienna część mowy; przypadki i rodzaje ile? który z kolei? Wskazuje liczbę obiektów w zbiorze. Opiera się o kryteria znaczeniowe. Podzbiory liczebników: Określone: główne (sześć,...

Dodaj do listy

NAZWY MIEJSCOWE nazwy własne określające obiekty geograficzne, kontynenty,  państwa, krainy, regiony, oceany, dzielnice. Zasady tworzenia przymiotników od nazw miejscowych: są takie same, jak zasady tworzenia przymiotników...

Dodaj do listy

PRZYIMEK nieodmienny; zawsze wymagana przydawka; pełni funkcje łączącą; nie ma konkretnego znaczenia (znaczenie abstrakcyjne); należy do wyrazów funkcyjnych; cel, czas, miejsce Wyrażenia przyimkowe: przyimek + część mowy np. ...