Ciekawostki

Dodaj do listy

Janusz Tazbir to historyk, który zajmuje się przeszłością ruchów religijnych oraz dziejami kultury polskiej w XVI i XVII wieku. Urodził się on w 1927 roku, jest profesorem Instytutu Historii PAN oraz jej rzeczywistym członkiem, zaś od 1965...

757 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Transformacja ustrojowa oraz związane z nią przemiany społeczno-gospodarcze uwidoczniły w naszym kraju szereg problemów społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie oraz marginalizacja życia. Szczególnie dotkliwym stało się narastające bezrobocie....

548 osób poleca.

Szkoła: Studia