Chemia organiczna

Dodaj do listy

Wstęp Każdy młody chemik z pewnością będzie miał do czynienia z elementami związanymi z chemia analityczną, tj: oczyszczaniem substancji chemicznych, rozdzielanie związków chemicznych, ustalanie składu ilościowego badanej substancji,...

482 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

O szerokim zastosowaniu polimeryzacją w mikroemulsji może świadczyć duża liczba publikacji ukazująca się w ostatnim czasie. W badaniach główną uwagę zwrócono na zależność zachodzącą pomiędzy zawartością procentową surfaktanta...

494 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Informacje ogólne Synteza i zastosowanie nanosfer polimerowych, zdyspergowanych w fazie ciągłej (tzw. lateksów), da się porównać do przeżycia "naukowego odrodzenia" w wiedzy o polimerach. Oczywiście takie określenie ma swoje...

424 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Polimeryzacja w mikroemulsji zaczyna się z termodynamicznie stabilnego, samorzutnie powstałego stanu. przy udziale dużej ilości surfaktanta (około 10% wagowych w przeliczeniu na całą mieszaninę reakcyjną). Tak duża ilość środka powierzchniowo...

340 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Trwałość makroemulsji i przebieg polimeryzacji zależy od rodzaju i dawki surfaktanta. Jego stężenie w przeliczeniu na monomer powinno wynosić 0,1-1% i 2-3% wagowych w przeliczeniu na mieszaninę reakcyjną. Musi ono zapewnić tworzenie miceli,...

316 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Emulsje to układy rozdrobnione, utworzone przez dwie nie mieszające się wzajemnie ciecze, z których jedna tworzy fazę ciągłą, natomiast druga fazę rozproszoną (kropelki). Aby powstała trwała emulsja, musimy zaniechać łączeniu się kropelek...

378 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Wybór mechanizmu polimeryzacji jest podyktowany rodzajem produktu, jaki chcemy otrzymać. Chodzi tu głównie o ciężar cząsteczkowy i jego rozkład, budowę grup końcowych, mikrostrukturę łańcucha, fizyczna postać polimeru. W przemyśle...

289 osób poleca.

Szkoła: Studia