Genetyka

Dodaj do listy

Problem biogenezy, podobnie jak i wynikające z niego konsekwentnie zagadnienia istoty życia, jego rozwoju onto- i filogenetycznego, procesów ewolucji i szeregu innych, korespondujących mniej lub bardziej bezpośrednio z pojęciem "życia", interesował...

302 osoby polecają.

Szkoła: Studia