Człowiek

Dodaj do listy

Czym jest mowa? ludzkość posługuje się mową już od dawna, istnieje wiele mniej lub bardziej skomplikowanych definicji. Można powiedzieć krótko, że jest to układ symboli reprezentujących zjawiska otaczające nas lub dziejące się w nas samych....

1091 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Niejednakowość cech fizycznych osobników należących do tego samego gatunku biologicznego, czyli zmienność wewnątrzgatunkowa, jest zjawiskiem powszechnym w całej przyrodzie żywej. Człowiek pod tym względem nie stanowi, i nigdy nie...

772 osoby polecają.

Szkoła: Studia