W latach Dwudziestolecia Międzywojennego nasilał się konflikt polsko - niemiecki. Odrodzona Rzeczpospolita musiała borykać się z problemem ujednolicenia gospodarki państwowej. Niemcy niejednokrotnie stawali nam na drodze utrudniając próby osiągnięcia celu.
 

Poważne zaczątki konfliktu zaczęły się już w 1922 r. We włoskiej Genui odbyła się konferencja gospodarcza. Próbowano włączyć Rosję do systemu gospodarki światowej. Zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że w pobliskiej miejscowości Rapallo spotkały się delegacje niemiecka i rosyjska i wspólnie podpisały traktat o współprac gospodarczej tych dwóch państw. Oznaczało to, że III Rzesza będzie mogła szkolić swoją armię w koszarach ZSRR, a Sowieci będą mieli dostęp do nowoczesnej maszynerii zachodniej Europy. Taki obrót spraw był bardzo niebezpieczny dla Polski, ponieważ otoczyły nas dwa państwa współpracujące ze sobą, a w dodatku wrogo nastawione.

Zaledwie trzy lata później polskiej polityce zagranicznej został zadany kolejny cios. W 1925 r., na konferencji w Locarno, pod odpowiednim wpływem dyplomatów europejskich Niemcy potwierdziły i zagwarantowały nienaruszalność swoich zachodnich granic, ale odmówiły podobnej gwarancji w przypadku Polski i Czechosłowacji. Był to znak, że w przyszłości Niemcy będą wysuwać roszczenia w naszym kierunku.
 

Wszystko zaczęło się bardzo szybko rozwijać w 1938 r. III Rzesza zażądała od Polski budowy eksterytorialnej autostrady biegnącej przez Pomorze, która łączyłaby Prusy Wschodnie z resztą Niemiec. Rzeczpospolita nie mogła się zgodzić na to żądanie, ponieważ doprowadziłoby to do odcięcia nas od Morza Bałtyckiego.

23 sierpnia 1939 r. doszło do wymiany depesz pomiędzy III Rzeszą, a ZSRR. Do Moskwy przybył Joachim von Ribbentrop i wraz z komisarzem spraw zagranicznych Rosji, Wiaczesławem Mołotowem podpisali radziecko - niemiecki traktat o nieagresji. Do całego układu został dołączony protokół, w którym Hitler i Stalin podzielili między siebie istniejące jeszcze państwo polskie.
 

Podsumowując stwierdzam, że konfliktu polsko - niemieckiego nie dało się uniknąć. II wojna światowa wisiała w powietrzu i nic na to nie mogliśmy poradzić. Winę za ten konflikt ponoszą Niemcy. Polska nie mogła ulegać żądaniom, ponieważ oprócz terytorium utraciłaby coś znacznie ważniejszego: HONOR OJCZYZNY.