Według Ewangelii są to przykazania ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Pierwsze dotyczy miłości do Boga, a drugie do bliźniego. W Ewangelii Mateusza Jezus został zapytany: „które przykazanie w Prawie jest największe?”. Wtedy ustanowił, że pierwszym i największym przykazaniem jest:

1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Następnie stwierdził, że drugie przykazanie podobne jest do pierwszego:

2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Jezus uznał te przykazania za najważniejsze ze wszystkich, jednak bardzo wiele osób przestrzega tylko pierwszego z nich. Ważne jest, aby katolik stosował w życiu obie zasady. Forma czczenia Boga nie jest istotna, od publicznej modlitwy ważniejsze jest posiadanie Boga w sercu. Dzięki temu 2 przykazanie przychodzi naturalnie.