Przemoc psychiczna jest to celowe działanie, które wyrządza krzywdę psychiczną drugiemu człowiekowi, podstawowe rodzaje przemocy psychicznej to:

-mowa nienawiści, szykanowanie w szkole lub pracy

-przemoc słowna (obrażanie)

-zniesławienie, pomówienie

-publiczne poniżanie

-stalking

-groźby, szantaż

-celowe niszczenie samooceny drugiej osoby

Przemoc psychiczna jest dzisiaj problemem, a kary za nią są wciąż za niskie co skutkuje różnymi próbami samobójczymi u młodzieży. Współczesne studia nie chronią mniejszości przed mową nienawiści, poniżaniem, zniesławieniem. W Polsce przemoc psychiczna jest najczęściej widziana u młodych ludzi, ofiarami zwykle są niepełnosprawni,  homoseksualiści, inne rasy i osoby słabsze fizycznie na wychowaniu fizycznym. Lecz jeśli chcemy już karać mowę nienawiści musimy zdefiniować czym ona nie jest? Na przykład konstruktywna krytyka ruchów lewicowych nie jest mową nienawiści, bo mowa nienawiści jest dopiero wtedy jak tworzymy teorie spiskowe, zniesławienia w celu doprowadzenia do prześladowań. Wiele badań pokazało że przemoc psychiczna może prowadzić do depresji, a nawet prób samobójczych. Osoby będące ofiarami przemocy psychicznej i mowy nienawiści często same muszą wymierzać sprawiedliwość, przez co idą siedzieć na długie lata, ponieważ dla rządu jest ważniejsza "wolność słowa" niż "wolność od przemocy". Obiektywnie mówiąc wolność słowa tak jak każda inna wolność kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka oraz jego dobra osobista. Ale zaraz niektórzy twierdzą że jeśli ktoś cię obraża, zniesławia nie musisz tego słuchać, nie, nie da się tak żyć, bo dziecko, które padło ofiarą mowy nienawiści będzie jej ofiarą w drugiej szkole, zwłaszcza jak żyje w małym mieście, ponieważ prześladowcy wyrobią opinię dziecku przez internet. Kontrowersji najwięcej wzbudza ściganie mowy nienawiści, ponieważ często ona jest źle sprecyzowana, przez co ogranicza wolność wyrażania opinii i konstruktywnej krytyki, aby móc coś ścigać najpierw musimy wiedzieć że to wyrządza szkodę drugiemu człowiekowi np.prawdziwa mowa nienawiści składa się z tych rzeczy:

-celowe "przypinanie  łatki" w celu wywołania ostracyzmu społecznego wobec danej jednostki 

-zamiast konstruktywnej krytyki cechuje ją wyrachowany determinizm i szerzenie nienawiści

-namawianie kogoś do nie zadawania się z daną osobą, celowe jej zniesławianie przy znajomych tej osoby

-wywoływanie poczucia winy i obniżonej samooceny u ofiary

Mówiąc krótko wyrażanie publiczne nienawiści w szkole, może skończyć się tym, że ofiara (uczeń) może nie zdobyć przyjaciół i mieć zniszczoną psychikę, więc często osoby gnębione w szkole nie osiągają nic w życiu, bo nie mają własnego "kolektywu" i przyjaciół, mają też w sobie brak motywacji i poczucie winy.

Zniesławienie jest celowym oczernieniem kogoś w oczach społeczeństwa np."fałszywe oskarżenie o gwałt".

Obrażanie nie wywołuje szkód psychicznych, co najwyżej wywołuje u osób wrażliwych, przynajmniej mnie na przykład dopiero wtedy coś zaboli, jeśli coś na mnie powie osoba wysoko ustawiona, piękna fizycznie, ekstremalnie charyzmatyczna, kobieca. 

Publiczne poniżanie np.udostępnianie nagich zdjęć wbrew czyjejś woli w Polsce jest karane, jak i prawie we wszystkich krajach na świecie, wyjątkiem mogą być kraje z radykalnie liberalnym rządem państwa minimum.

Stalking to prześladowanie kogoś, celowo chodzenie za kimś, ofiarami stalkingu często są kobiety, ze względu na wyższą empatię niż u mężczyzn, ponoszą one większe szkody emocjonalne wywołane stalkingiem. Stalkerem zwykle jest były życiowy partner ofiary, apodyktyczny szef, fałszywa przyjaciółka.

Groźby w Polsce są karane wysokimi karami więzienia, lecz to nie rozwiązuje problemu, takie same zastrzeżenia  tyczą się szantażu, zwłaszcza emocjonalnego.

Celowe niszczenie samooceny drugiej osoby jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie, nie jest karane ze względu na małą lub średnią skuteczność tego rodzaju przemocy psychicznej i "niską szkodliwość społeczną".

Ciekawostką jest to że badania w Stanach Zjednoczonych i kilku innych państwach wykazały że popieranie lub akceptowanie mowy nienawiści, zniesławień koreluje z wyższą inteligencją werbalną. Korelacja niekoniecznie jest wpółżależnością, znam wielu ludzi co są geniuszami i są przeciwko nienawiści. Wytłumaczeniem tego może być to że osoby inteligentne werbalnie czytają więcej książek, a dużo autorów książek bestsellerowych ma poglądy skrajnie liberalne, też osoby o wysokiej inteligencji często mają więcej cech psychopatycznych i są mniej lewicowe jeśli chodzi o kraje zachodu. Myślę że w Polsce była by nieznaczna korelacja lub korelacja negatywna.