Podzielność przez 2.

Liczba jest podzielna przez dwa, jeśli jej ostatnia cyfra to 0,2,4,6 lub 8

Przykład: 8, 12, 1000, 2981392

Podzielność przez 3.

Liczba dzieli się przez 3 jeśli suma jej cyfr dzieli się przez 3.

Przykład: 34872 - bo 3+4+8+7+2 = 24, 24/3=8

Podzielność przez 4.

Liczba dzieli się przez 4, jeśli liczba utworzona z jej dwóch ostatnich cyfr dzieli się przez 4.

Przykład: 4857716, bo dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a 16/4=4.

Podzielność przez 5.

Liczba jest podzielna przez 5 jeśli kończy się cyfrą 0 lub 5.

Przykład: 54875, 488040

Podzielność przez 6.

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i jednocześnie podzielna przez 3.

Przykład: 72, bo 72 dzieli się przez 2, i 72/3 = 24.

Podzielność przez 7.

Żeby sprawdzić czy liczba dzieli się przez 7 skreślamy jej 3 ostatnie cyfry i od tak powstałej liczby odejmujemy liczbę powstałą z tych trzech skreślonych cyfr. Jeśli ta różnica dzieli się przez 7, to wyjściowa liczba także.

Przykład: 238224, bo 238-224=14, a 14 dzieli się przez 7

Podzielność przez 8.

Liczba jest podzielna przez 8 jeśli jej 3 ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8.

Przykład 3847872, bo 3 ostatnie cyfry tworzą liczbę 872, która dzieli się przez 8.

Podzielność przez 9

Liczba dzieli się przez 9 jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.

Przykład: 135, bo 1+3+5=9

Podzielność przez 10.

Liczba dzieli się przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0.

Przykład: 9400390

Podzielność przez 11.

Liczba dzieli się przez 11, jeśli różnica pomiędzy sumą cyfr stojących na miejscach nieparzystych (licząc od prawej) a sumą cyfr na miejscach parzystych jest podzielna przez 11.

Przykład: 3041709, bo (9+7+4+3)-(0+1+0)=23-1=22, a 22/11 = 2.

Podzielność przez 12.

Liczba dzieli się przez 12, gdy jednocześnie dzieli się przez 3 i przez 4.

Przykład: 48. 48/4=12, 48/3=16

Podzielność przez 13.

Postępujemy jak w przypadku podzielności przez 11, tylko badamy, czy powstała liczba dzieli się przez 13, a nie przez 11.

Podzielność przez 14.

Liczba dzieli się przez 14, gdy dzieli się jednocześnie przez 2 i przez 7.

Podzielność przez 15.

Liczba dzieli się przez 15, gdy jednocześnie dzieli się przez 3 i przez 5.

Podzielność przez 25.

Liczba dzieli się przez 25 jeśli jej ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę 25, 50 lub 75 lub są zerami.

Przykład: 450, 300, 125

Podzielność przez 100.

Liczba dzieli się przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.