Aby poznać i zrozumieć historię powstawania Internetu, niezbędna jest świadomość, czym ta sieć w ogóle jest. Zatem definiując Internet można przyjąć, iż jest to komputerowa sieć o światowym zasięgu, która łączy sieci lokalne i rozległe oraz wszelkie podłączone do nich komputery.

Początek Internetu sięga połowy XX wieku, kiedy to w 1957 roku, jako odpowiedź na wystrzelony przez Związek Radziecki sputnik, Stany Zjednoczone powołały agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), której zadaniem było stworzenie i rozwój sieci internetowej. W tym czasie, amerykański Departament Obrony rozpoczął projekt badawczy, którego celem było skonstruowanie wojskowej sieci komunikacyjnej. Zatem zdarzeniem, które w bezpośredni sposób przyczyniło się do stworzenia sieci internetowej była wojna nuklearna.

Rząd amerykański rozpatrując pomysł ataku nuklearnego uświadomił sobie, iż wojna atomowa pociągnie za sobą już w pierwszych chwilach jej trwania zniszczenie tradycyjnych środków komunikacji, co uniemożliwi wydawanie jakichkolwiek rozkazów. Jedynym rozwiązaniem tego problemu było stworzenie alternatywnej sieci komunikacji, która by była zdecentralizowana a przez co trudna do zniszczenia w przebiegu ataków nuklearnych. Pomyślano wówczas o systemie posiadającym wiele równoległych połączeń, który zezwalałaby na ciągłość wydawania rozkazów oraz sprawowanie kontroli i porozumiewanie się w trakcie globalnego konfliktu.

Pomysł ten doprowadził do stworzenia w 1969 roku pierwszej internetowej sieci o nazwie arpanet, która już dwa lata potem łączyła 15 rządowych i akademickich instytucji. W 1970 roku uruchomiono pierwszą wersję FTP (File Transfer Protocol), który umożliwił tworzenie w Internecie biblioteki programów oraz sterowników do sprzętu. Trzy lata po tym fakcie stworzono połączenie międzynarodowe z Wielką Brytanią i Norwegią, a rok po tym, Ray Tomlinson stworzył program przeznaczony do przesyłania elektronicznych wiadomości w sieci internetowej, czyli e - maili.

W 1977 roku powstała następna sieć internetowa o nazwie TheoryNet łącząca pocztę elektroniczną 100 naukowców oraz pierwsza lista dyskusyjna. Zostają opracowane protokoły TCP/IP do dzisiaj pełniące funkcję pierwszorzędnych protokołów internetowych. W 1979 roku zaczęły powstawać pierwsze grupy dyskusyjne Usenet, drugi filar obecnego Internetu.

W 1981 roku zostaje stworzona sieć Csnet (Computer Science NETwork) przeznaczona dla uniwersyteckich naukowców, nieposiadających połączenia z ARPAnetem oraz innymi sieciami. Sieć ta umożliwiała na wykorzystywanie do komunikacji technologii e - maili. W rok później został wprowadzony przez ARPA protokół TCP/IP (stanowiący standard dla jej sieci), natomiast w Europie powstała sieć EUnet umożliwiająca korzystanie z Usenetu oraz poczty elektronicznej.

W roku 1983 stworzono bramę (gateway) między ARPAnetem i Csnetem, co dało początek istnieniu dzisiejszego Internetu, wykorzystywanego w domach czy szkołach. W roku 1985 William Gibson wydał powieść fantastycznonaukową pt. "Neuromancer", w której użył słowa cyberspace, gdzie wiele przedstawionych przez niego koncepcji ma miejsce w dzisiejszych rozwiązaniach. Zarejestrowano pierwszą domenę komercyjną o nazwie symbolics.com, która była przeznaczona dla firmy zajmującej się tworzeniem programów i sprzętu dla języka programowania Lisp.

National Science Foundation (NSF) w 1986 roku połączyła 5 superkomputerów znajdujących się w ośrodkach uniwersyteckich w sieć NSFnet, do której z czasem podłączano coraz większą liczbę ośrodków uniwersyteckich, a w roku 1988 do Internetu (który coraz bardziej przypominał ten nasz dzisiejszy) było podłączonych już 60 tysięcy komputerów. Mimo, iż dwa lata później ARPAnet skończył swoją działalność, nie zwolniło to bynajmniej tempa rozwoju sieci - rok po tym stworzono system WAIS (Wide Area Information Servers) oraz Gopher, co znowu powiększyło liczbę internetowych usług oraz ich użytkowników.

W 1992 roku zaczęła funkcjonować (stworzona przez Tima Bernersa-Lee) - World Wide Web, stanowiąca podstawę dzisiejszych stron internetowych, który to moment znacząco przyspieszył rozwój sieci wśród jej domowych użytkowników. W tamtym momencie liczba znajdujących się w Internecie komputerów przekroczyła już milion. W roku 1993 została stworzona przeglądarka Mosaic, która służyła do przeglądania stron internetowych, a której niezwykła łatwość obsługi (jak i jej następców) istotnie przyspieszyła rozwój stron www, tak w aspekcie liczby ich użytkowników jak i nagromadzonych w informacji.

Lata 90-te to okres masowego dostępu do Internetu przy wykorzystaniu modemu, gdzie w Polsce w końcu XX wieku do tego celu zaczęto również wykorzystywać telewizyjne sieci kablowe. Cały czas liczba użytkowników Internetu gwałtownie wzrasta, tak jak i liczba oraz różnorodność zawartych w nim informacji. Oprócz ośrodków uniwersyteckich oraz instytucji rządowych, w Internecie zaczynają się pojawiać również komercyjne firmy, a od 1995 roku w polskiej sieci pojawiają się i robią powoli karierę komunikatory (jak na przykład ICQ). Wprowadzane zostają coraz to lepsze przeglądarki, zostaje stworzona internetowa telewizja (NetTV), co sprawia, iż coraz większa liczba osób chce posiadać internetowe łącze, przez co ilość użytkowników sieci rośnie niemal z minuty na minutę. O wielkości i znaczeniu sieci internetowej może dzisiaj świadczyć fakt, iż mało kto jest sobie wyobrazić życie bez Internetu, który stanowi nie tylko najlepsze źródło rozrywki, lecz przede wszystkim niezgłębione źródło wiedzy.