Jak odmawiać różaniec

Różaniec zawsze zaczynamy od zrobienia znaku krzyża świętego. Składa się on z czterech części, najnowsza tajemnica światła została dodana przez Jana Pawła II. Na każdą część wchodzi pięć tajemnic.

Część pierwsza - radosna, w niej wyróżniamy następujące tajemnice:

 • zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • nawiedzenie św. Elżbiety
 • narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
 • ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
 • znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni

Część druga - bolesna, w niej znajdują się następujące tajemnice:

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie
 • Droga krzyżowa
 • Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu

Część trzecia - chwalebna:

 • zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • zesłanie Ducha Świętego
 • wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Część czwarta - światła:

 • chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie
 • cud Jezusa Chrystusa w Kanie Galilejskiej
 • głoszenie Królestwa Bożego
 • przemienienie na górze Tabor
 • ustanowienie Eucharystii

Wierzę w Boga:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Uczynki miłosierdzia, co do duszy:

1.Grzeszących upominać

2.Nieumiejętnych pouczać

3.Wątpiącym dobrze radzić

4.Strapionych pocieszać

5.Krzywdy cierpliwie znosić

6.Urazy chętnie darować

7.Modlić się za żywych i umarłych

Uczynki miłosierdzia, co do ciała:

1.Głodnych nakarmić

2.Spragnionych napoić

3.Nagich przyodziać

4.Podróżnych w dom przyjąć

5.Więźniów pocieszać

6.Chorych nawiedzać

7.Umarłych pogrzebać

Koronka do miłosierdzia Bożego:

Na początku odmawia się Ojcze nasz...Zdrowaś Mario...Wierzę w Boga Ojca...

Na dużych paciorkach: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na mniejszych paciorkach: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na koniec odmawia się  trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
razy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.