Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie trzeba tracić czasu na szukanie myszki i klikanie nie zawsze wiadomo gdzie.

Oto najważniejsze skróty klawiszowe programu Microsoft Word, przystosowane do amerykańskiego (także polskiego) układu klawiatury:

CTRL+N

Tworzenie nowego dokumentu tego samego typu, co dokument aktualny, czyli ten, który jest wyświetlany lub ostatnio tworzony.

CTRL+O

Otwieranie dokumentu.

CTRL+W

Zamykanie dokumentu.

ALT+CTRL+S

Podzielenie okna dokumentu.

ALT+SHIFT+C

Usunięcie podziału okna dokumentu.

CTRL+S

Zapisywanie dokumentu.

CTRL+F

Wyszukiwanie tekstu.

CTRL+H

Zamienianie tekstu.

ALT+CTRL+HOME

Otwieranie listy opcji przeglądania; przy użyciu klawiszy strzałek należy wybrać opcję, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby przeglądać dokumenty przy użyciu wybranej opcji.

ALT+CTRL+P

Przełączanie do widoku układu wydruku (widok układu wydruku: Widok dokumentu lub innych obiektów, tak jak zostaną wydrukowane. Elementy, na przykład: nagłówki, przypisy dolne, kolumny i pola tekstowe, pojawiają się w rzeczywistym położeniu.).

ALT+CTRL+O

Przełączanie do widoku konspektu (widok konspektu: Widok, w którym nagłówki dokumentu są wyświetlane z wcięciami, aby wskazać ich poziom w strukturze dokumentu. Z widoku konspektu można również korzystać przy pracy z dokumentami głównymi.)

ALT+CTRL+N

Przełączanie do widoku normalnego (widok normalny: Widok, w którym jest wyświetlane formatowanie tekstu i uproszczony układ stromy. Widok normalny jest wygodny w przypadku większości zadań edycji i formatowania.).

ALT+R

Przełączanej do widoku do czytania (widok do czytania: Wygodne wyświetlenie całości dokumentu w formie przyjaznej do jego czytania.).

CTRL+P

Drukowanie dokumentu.

ALT+CTRL+I

Włączanie lub wyłączanie podglądu wydruku (podgląd wydruku: Widok, w którym dokument wyświetlany jest w takiej postaci, w jakiej zostanie wydrukowany.).

BACKSPACE

Usuwanie jednego znaku w lewo.

CTRL+BACKSPACE

Usuwanie jednego wyrazu w lewo.

DELETE

Usuwanie jednego znaku w prawo.

CTRL+DELETE

Usuwanie jednego wyrazu w prawo.

CTRL+X

Wycinanie zaznaczonego tekstu do Schowka.

CTRL+C

Kopiowanie tekstu.

CTRL+C, CTRL+C

Wyświetlanie zawartości Schowka.

CTRL+V

Wklejanie zawartości Schowka.

SHIFT+ENTER

Wstawianie podziału wiersza.

CTRL+ENTER

Wstawianie podziału strony.

CTRL+SHIFT+ENTER

Wstawianie podziału sekcji.

ALT+CTRL+MINUS

Wstawianie pauzy.

CTRL+MINUS

Wstawianie półpauzy.

CTRL+SHIFT+SPACJA

Wstawianie spacji nierozdzielającej.

ALT+CTRL+C

Wstawianie znaku zastrzeżenia praw autorskich.

ALT+CTRL+R

Wstawianie zastrzeżonego znaku towarowego.

ALT+CTRL+T

Wstawianie znaku towarowego.

ALT+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)

Wstawianie znaku odpowiadającego określonemu kodowi ANSI (dziesiętnie). Aby na przykład wstawić symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich waluty Euro, można przytrzymać wciśnięty klawisz ALT i nacisnąć kombinację cyfr 0128 na klawiaturze numerycznej.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia do końca wyrazu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wyrazu.

SHIFT+END

Rozszerzenie zaznaczenia na koniec wiersza.

SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia na początek wiersza.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz Wiersz mowa szczególnie zorganizowana, przeciwstawiana prozie. Wypowiedź wierszowa dzieli się na wersy, równorzędne względem siebie, oddzielone klauzulą (co wynika z zasad wybranego systemu ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia do końca akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzenie zaznaczenia do początku akapitu.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół.

SHIFT+PAGE UP .

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę.

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia na początek dokumentu.

CTRL+SHIFT+END

Rozszerzenie zaznaczenia na koniec dokumentu.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia do końca okna.

CTRL+A

Rozszerzenie zaznaczenia na cały dokument.

CTRL+SHIFT+F

Zmienianie czcionki.

CTRL+SHIFT+P

Zmienianie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+>

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+<

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+]

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

CTRL+[

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

CTRL+E

Wycentrowanie tekstu.

CTRL+L

Wyrównanie tekstu do lewej strony.

CTRL+R

Wyrównanie tekstu do prawej strony.

CTRL+J

Wyjustowanie tekstu.

CTRL+B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

CTRL+I

Pochylenie zaznaczonego tekstu (kursywa).

CTRL+U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Źródło: Pomoc programu Microsoft Office.