Wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta kończy swe panowanie na tronie polskim dynastia Jagiellonów. O tym, kto będzie nowych królem miała zadecydować szlachta Szlachta uprzywilejowany stan społeczny, który wyłonił się ostatecznie w Polsce w XIV w. spośród rycerstwa. O przynależności do tego stanu decydowało przede wszystkim urodzenie, rzadziej ... Czytaj dalej Słownik historyczny podczas wolnej elekcji. Podczas elekcji szlachta głosowała województwami. Zebrane w ten sposób głosy posłowie zanosili do senatu. O decyzji informował marszałek, a mianował nowego króla prymas. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w Polsce w 1573 roku niedaleko Warszawy we wsi Kamion. Kolejne elekcje odbywały się już stale w jednym miejscu którym była Wola pod Warszawą. Do momentu ich zniesienia przez Sejm Wielki w 1791 odbyło się 13 wolnych elekcji.

Podczas pierwszej wolnej elekcji zjawiło się wielu kandydatów do tronu polskiego. Najpoważniejsi kandydaci byli reprezentantami rodzin Walezjuszy i Habsburgów. A mianowicie Ernest Habsburg i  Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Walezy. Ernest Habsburg mógł liczyć na poparcie katolickiej części szlachty. Za to jego przeciwnik mógł spodziewać się głosów przeciwników absolutnych rządów Habsburgów. Wśród szlachty podzieliły się głosy między tymi dwoma kandydatami. Wśród kandydatów znaleźli się również Iwan Iwan T. Borowski Dzień na Harmenzach, bohater pierwszoplanowy; Rosjanin, współwięzień, kolega Tadka
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
IV Groźny i Jan III Waza. Polskim kandydatem na  tron Tron Tron symbolizuje niebo, siedzibę bogów i władców, władzę, sprawiedliwość, panowanie, potęgę, arystokratyzm, wzniosłość, sławę, trwałość, bezpieczeństwo, równowagę, wiedzę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich był ubogi starosta Starosta J. U. Niemcewicz Powrót posła, bohater główny; konserwatywny Sarmata; GADULSKI
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
bydgoski Wawrzyniec Słupski. Pierwsza wolna elekcja zgromadziła ok. 40 tyś szlachty uprawnionej do głosowania.

Wybór padł na Francuza - Henryka Walezego. By móc objąć tron podpisał on ustawy: artykuły henrykowskie i pacta conventa. Po niespełna rocznym panowaniu król poinformowany o śmierci króla Francji Karola IX uciekł z polski i objął tron francuski. Obiecał, że za kilka miesięcy powróci. Wobec zaistniałego faktu szlachta postanowiła przystąpić do nowej elekcji. Tym razem na króla wybrano siostrę Zygmunta Augusta, Annę Jagiellonkę. Jej mężem a zarazem nowym władcą Polski został książę Siedmiogrodzki Stefan Batory.

Dynastia Wazów

12 grudnia 1586 roku zmarł Stefan Batory. Jego następcom wybrano wnuka Zygmunta I Starego, Zygmunta Wazę. On rozpoczął panowanie na tronie polskim dynastii Wazów. Był to czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich ostatnich lata świetności naszego kraju, ale zarazem lata wielkich wojen i wciągnięcie naszego kraju w sprawy tronu szwedzkiego.

Królowie elekcyjni panujący w Polsce:

- Henryk Walezy 1574-1575

- Stefan Batory 1576-1586

- Zygmunt Zygmunt P. Calderon Życie snem, bohater główny; syn Bazylego, króla Polski. Przed narodzinami Zygmunta Bazyli dowiaduje się z przepowiedni, że jego potomek będzie okrutnym tyranem. Wpada na pomysł ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum III Waza 1587-1632

- Władysław IV 1632-1648

- Jan II Kazimierz 1648-1668

- Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673

- Jan III Sobieski 1674-1696

- August II 1697-1706

- Stanisław Leszczyński 1704-1709

- August II 1709-1733

- Stanisław Leszczyński 1733-1736

- August III 1733-1763

- Stanisław August Poniatowski 1764-1795