Renesans narodził się w wieku czternastym we Włoszech, z Włoch pochodzili najwybitniejsi twórcy renesansowi , tacy jak Leonardo da Vinci i Michał Anioł. Humanizm całkowicie zmienił dotychczasowe spojrzenie na świat. W centrum zainteresowania postawił człowieka i jego doczesne sprawy , odwracając się tym samym od średniowiecznego teocentryzmu . Artysta miał inną rangę , aniżeli w poprzedzającym ten okres średniowieczu, nie był już tylko rzemieślnikiem .To człowiek wszechstronny , doskonale posługujący się piórem , spod ręki którego wychodzą piękne obrazy i rzeźby.

To jedna z najwspanialszych epok w historii sztuki. Centrum kultury były wówczas Włochy. W sztuce obowiązującymi były wzory klasycznego antyku. Była to  epoka Epoka okres stanowiący jeden z etapów dziejowych, w chronologii początek ery. W języku greckim słowo to oznacza punkt rozpoczynający rachunek lat. Obecnie termin ten ma kilka znaczeń. W historii ... Czytaj dalej Słownik historyczny wielkich zmian , dlatego bardzo zmieniła się także sztuka. Ceniono artystów , którzy stali się szczególnie potrzebni królom , arystokratom i bogatym mieszczanom , którzy budowali swe nowe posiadłości , które pragnęli ozdabiać według aktualnie panującej mody.

Artyści , którzy byli zazwyczaj hojnie wynagradzani , mieli olbrzymie pole do popisu , a zarazem do rozwoju swego warsztatu. Skoro człowiek znalazł się w centrum zainteresowania , artyści renesansowi w swych dziełach także sławili człowieka , nawiązywali do antycznego poglądu na istotę ludzką.

Przyswajano techniki sztuki antycznej. Ponieważ nie znano wówczas malarstwa starożytnych bazowano na rzeźbach , z których uczono się sposobu przedstawiania sylwetki ludzkiej . W sztuce ceniono przede wszystkim umiar , harmonie i ład .

Do malarstwa i rzeźby wprowadzono tematykę mitologiczną , świecka i historyczną. Ceniono akty , które pojawiały się nawet w miejscach sakralnych. Szczegółowo studiowano ciało ludzkie , każdy artysta , aby oddać dokładnie na obrazie , czy rzeźbie ciało ludzkie musiał być także doskonałym anatomem.

Malarstwo wyróżniało się niespotykanym do tej pory realizmem, wyrafinowanymi detalami , mistrzostwem koloru i perspektywy

Szczególnie zasłużonym dla sztuki renesansowej miastem była Florencja , to właśnie tutaj doskonały architekt Filippo Brunelleschi w roku 1420 zaczął budowę kopuły na miejscowej katedrze. Kopuła wznosi się na wysokości pięćdziesięciu pięciu metrów.

We Florencji działały najlepsze pracownie malarskie , związani z nią byli Leonardo da Vinci , Michał Anioł , Rafael , czy Sandro Boticelli. Tutaj działała słynna akademia , założona przez Medyceuszy, propagująca hasła humanizmu.

Jednym z najznakomitszych artystów doby odrodzenia był Michał Anioł Buonarotti. Był architektem , rzeźbiarzem , malarzem i poetą jednocześnie, był ideałem artysty renesansowego . Przyszedł na świat , w 1475 roku w toskańskim Caprese. Jego rodzicami byli Francesca di Neri di Miniato del Sera i Lodovico di Buonarotti Simoni. Michelangelo od najmłodszych lat interesował się rzeźbą i malarstwem, dlatego rodzice oddali go w 1488 roku do pracowni malarskiej braci Domenico. W wieku czternastu lat chodził do ogrodu Wawrzyńca Wspaniałego , w którym stały antyczne rzeźby. Michał Anioł studiował te rzeźby , budując w ten sposób swój przyszły warsztat. Dzięki kontaktom z dworem Medyceuszy , Michał Anioł poznał wszystkie ówczesne znakomitości. Lorenzo di Medici ( Wawrzyniec Wspaniały) był mecenasem Michała Anioła, który przez kilka lat mieszkał w jego rezydencji. Kiedy mecenas zmarł , Michał Anioł musiał podjąć pracę zarobkową, pracował przy ciałach zmarłych w jednym z florenckich szpitali.

Była to doskonała lekcja anatomii dzięki której Michał Anioł z takim mistrzostwem odtwarzał ciała ludzkie.

Pierwszy raz Michała Anioł odwiedził Rzym w roku 1496, w czasie tego wyjazdu powstaje słynna ,,Pieta", znajdująca się w kościele świętego Piotra, wykonał tez sporo zamówień na rzeźby od rzymskich znakomitości. Jego warsztat stawał się coraz lepszy. Kiedy wrócił do Florencji w 1501 roku , spod jego dłuta wyszło wiele rzeźb , wśród nich znalazł się osławiony , ponad czterometrowy posąg ,,Dawida".

Marmurowy posąg stał niegdyś na placu Signorii we Florencji , później został przeniesiony do florenckiego Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Rzeźba jest wzorowana na antycznym modelu posągu , w którym postać stoi w postawie kontrapostu , jej ciężar jest przeniesiony na jedną z nóg, głowa mieści się  siedem Siedem Siedem to symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, boskości, świętości, doskonałości, zdrowia, mądrości, wytrwałości, inteligencji, przygody, uporu, oszustwa, bólu, konfliktu, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich razy w całym ciele. Michał Anioł wyrzeźbił Dawida z niespodziewanym wręcz realizmem

Wspaniale wyrzeźbiona głowa wspiera się na muskularnej szyi. Jego twarz jest oddana z ekspresją , młodzieniec jest zdecydowany stanąć do walki z Goliatem. Doskonale widoczne są zarysy mięśni , na mistrzowsko wyrzeźbionych dłoniach , widoczne są zarysy żył. Ciężar całego ciała spoczywa na prawej nodze .

Michał Anioł cieszył się wielkim uznaniem , świadczy o tym , choćby fakt , że papież Juliusz II zlecił mu wykonanie swego grobowca.

Później zlecił mu wykonanie fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. To trudne , ale prestiżowe wyzwanie pochłonęło cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich lata. Michał Anioł zapełnił freskami 500 metrów kwadratowych sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej. Środkową część tego monumentalnego dzieła tworzy dziewięć scen biblijnych , umieszczonych na dziewięciu prostokątnych płaszczyznach, te sceny to : Oddzielenie światła od ciemności , Stworzenie planet , Oddzielenie wód od lądów , Stworzenie Adama , Stworzenie Ewy, Grzech pierwszych rodziców i wypędzenie z Raju , Ofiara Noego , Potop , Opilstwo Noego.

Najbardziej znaną ze scen z fresków jest stworzenie Adama, na którym Bóg przekazuje iskrę życia , pierwszemu człowiekowi , Adamowi. Symbolizuje to gest stykających się palców Boga i Adama .

Rok 1521 przyniósł artyście kolejne zlecenie , miało nim być wykonanie nagrobków Medyceuszy.

W 1534 roku dostał zlecenie od papieża Klemensa II , papież chciał aby Michał Anioł namalował ,,Sąd Ostateczny", Ten fresk , zdobiący wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej przedstawia Chrystusa sądzącego grzeszników. Na tym monumentalnym fresku nie brakuje także postaci świętych , między innymi Wawrzyńca i Bartłomieja, patronów tej kaplicy .

W czasie wykonywania pracy zmarł papież Klemes II , jednak jego następca na tronie stolicy Kościoła , Paweł III pragnął , aby Michał Anioł kontynuował wykonanie fresku. Był z artysty tak bardzo zadowolony , ze w roku 1535 nadał mu tytuł głównego rzeźbiarza , malarza i architekta pałacu papieskiego. Zleca mu także wykonanie fresków w Kaplicy Paulińskiej . Michał Anioł żył osiemdziesiąt dziewięć lat , zmarł w 1564 roku w Rzymie , uroczysty pogrzeb odbył się w rodzinnej Florencji.

W swej twórczości nawiązywał do antyku , w malowidłach stosował wypracowaną w jego epoce perspektywę, jego dzieła były niezwykle realistyczne. Zgodnie z założeniami epoki , w której tworzył w centrum jego zainteresowań był człowiek . Każda z wyrzeźbionych i namalowanych przez niego postaci była inna, każda z nich jest indywidualna , jej twarz i ciało nie tylko są doskonale oddane pod względem anatomicznym. Grymasy twarzy i gesty doskonale wyrażają ich uczucia.

***

Barok to styl , który powstał we Włoszech w wieku XVII i trwał do drugiej połowy wieku XVIII .

Objął swym zasięgiem nie tylko Europę , ale i Amerykę Łacińską. Barok Barok epoka pomiędzy odrodzeniem a oświeceniem. Słowo "barok" zwykło się łączyć z włosko-portugalskim wyrazem barocco, oznaczającym surową, nie obrobioną perłę, oraz hiszpańskim baruecco, ... Czytaj dalej Słownik historyczny charakteryzował monumentalizm , fantazja zdobnicza i przepych. Księża katoliccy chcieli wykorzystać sztukę baroku do przyciągania wiernych na powrót do kościołów.

Architekci barokowi zmieniali swe dzieła w olbrzymie rzeźby , wykorzystywano kolorowe kamienie i marmury , wszystko , aby osiągnąć , jak najbardziej fantazyjny efekt.

We Francji barok skłaniał się bardziej ku klasycyzmowi. W tym czasie narodził się odrębny styl , Ludwika XIV . W tym czasie powstał Wersal

Malarstwo barokowe, które uformowało się na przełomie XVI i XVII wieku, miało wiele odmiennych nurtów. Na terenie Francji szczególnie rozwinął się nurt klasycyzujący, związani z nim byli tacy artyści , jak Claude Lorrain i Nicolas Poussin.

Nurt malarstwa ekspresyjnego rozwinął się w Hiszpanii . Przedstawiciele tego nurtu Bartolome Esteban i Jusepe de Ribera malowali sceny rodzajowe , jak i religijne. Mistrzem portretu dworskiego był  Diego Diego P. Corneille Cyd, bohater epizodyczny; Don Diego to człowiek zasłużony dla króla, dlatego władca wybrał go na członka swej rady. Decyzja ta stała się powodem kłótni pomiędzy nim a ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Velazquez . Wybitnymi indywidualnościami wśród malarzy barokowych byli wspomniany Velazquez , a także Rubens, Rembrandt , van Dyck i Caravaggio.

Malarstwo baroku emanowało dynamiką i znakomitą paletą barw. Czerpało z doświadczeń artystów poprzedniej epoki , jednakże znacznie różniło się od malarstwa renesansu.

Rezygnowano z harmonii na rzecz żywiołowej dynamiki . Ceniono bogate zdobienia , rozmach , niebanalną ornamentykę.

Początkowo centrum sztuki barokowej był Rzym , jednak wkrótce utracił swoje znaczenie , a nowymi centrami kultury stały się Paryż i Holandia.

Sztuka działała głównie na rzecz kontrreformacji , powrócono do tematów religijnych. Malarstwo religijne cechowała duża ekspresja , która dawała złudzenie , że człowiek obserwujący malowidło uczestniczy w ekstazie świętych.

Jednym z najwybitniejszych malarzy barokowego był najwybitniejszy z wszystkim malarzy flamandzkich,

Peter Paul Rubens.

Urodził się w roku 1577 w westfalskiej miejscowości Siegen. Jego ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
, Jan był ławnikiem w sądzie, a później prawnikiem żony księcia Wilhelma I Orańskiego , Anny Saskiej.

Do szkoły poszedł Peter Paul w wieku dwunastu lat. Od najmłodszych lat doskonale sobie radził z nauką , interesował się rysunkiem . Kiedy miał trzynaście lat został paziem u hrabiny Ligne d'Arenberg.

Od roku 1591 uczył się malarstwa w pracowni malarza Tobiasza Verhaechta. Pięć lat później zaczął uczyć się malarstwa u Ottona Vaeniusa. Kiedy w roku 1600 na kilka lat wyjechał do Włoch , poznał malarstwo Tycjana , które później miało wpłynąć na jego własna twórczość.

Po jakimś czasie został nadwornym malarzem księcia Mantui, Vincenza I Gonzagi. Na zlecenie księcia wyjechał do Rzymu , tam studiował dzieła wielkich mistrzów malarstwa renesansowego , między innymi freski w Kaplicy Sykstyńskiej , które wyszły spod pędzla Michała Anioła. Jego matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum zachorowała w roku 1608 , właśnie z tego powodu Rubens postanowił powrócić do rodzinnego miasta i opuścić Włochy.

Kiedy wrócił do Antwerpii cieszył się już wielkim uznaniem, a co za tym idzie dostawał wiele zleceń. W roku 1609 został malarzem nadwornym arcyksięcia Alberta i arcyksiężnej Izabelli.

W tym samym roku poślubił Isabellę Brandt. Z tego czasu pochodzi ,,Autoportret Artysty z Izabellą Brandt". Jednakże dominującą w jego dziełach z tamtych czasów była tematyka religijna. W roku 1611 ukończył ,,Podniesienie krzyża", trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
lata później kończy drugi tryptyk ,,Zdjęcie z krzyża". Oba obrazy były malowane na zlecenie katedry w Antwerpii.

Te dzieła o tematyce religijnej są niezwykle realistyczne, jednak sposób w jaki Rubens przedstawia ciała ludzkie jest zdecydowanie odmienny. Zazwyczaj ciało Chrystusa jest ukazywane , jako wątłe , tymczasem na obrazach Rubensa jest ono wyraźnie umięśnione, niemalże atletyczne.

Operowanie światłem i cieniem w malowaniu ciał i szat podkreśla dynamizm scen na tych dwóch tryptykach..

Z czasem Rubens był coraz to bardziej rozchwytywanym malarzem , malował między innymi dla Ludwika XIII, króla Francji.

Wykonywał wielkie dekoracje kościołów ( między innymi kościoła jezuitów w Antwerpii) i pałaców. Był erudytą , znawcą malarstwa i literatury , dlatego arcyksiężna Isabella powierzała mu misje dyplomatyczne.

W roku 1626 umarła jego ukochana żona, zostawiając pogrążonego w żałobie męża i dwójkę dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
, gdyż trzecie dziecko umarło kilka lat przed matką.

Cztery lata później powtórnie się ożenił , z dużo młodszą , szesnastoletnią Heleną Fourment.

Rubens w tym czasie maluje mniej scen religijnych na rzecz scen mitologicznych.

Zmarł w roku 1640, pozostawił po sobie wiele wybitnych dzieł , łączących sobie wszystko co najlepsze w dziełach mistrzów renesansu. Rubens mistrzowsko operował kolorem. W swej epoce był zdecydowanie indywidualnością , nie wpisywał się w stu procentach swego warsztatu w żaden z nurtów. Jego dzieła są pełne ekspresji i dynamizmu ,postacie pozostają niekiedy w teatralnych gestach . Na jego obrazach jest dużo nagości i zmysłowości. Rubens wylansował pewien odrębny typ urody , kobiety na jego obrazach mają pełne , a nawet obłe kształty. Nie są to zapewne kształty znane z rzeźb antycznych , czy dzieł odrodzeniowych mistrzów.

Przykładem tego typu aktu jest ,,Portret Heleny Fourment w futrze". Nagie , tęgie kobiety są również obecne na obrazach o tematyce mitologicznej , ( takich jak; ,,Trzy Gracje" , ,,Sąd Parysa" , ,,Porwanie córek Leukippa" , ,,Święto Wenus") , a także o tematyce aktualnej ( ,, Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii'', ,, Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
IV otrzymujący portret Marii Medycejskiej")

Tytuły innych popularnych dzieł to ,, Zdjęcie z krzyża", ,,Podniesienie z krzyża",, Wniebowzięcie Matki Boskiej", ,,Polowanie na lwy" , "Król Dawid", , "Portret Murzyna", ,,Wiejska zabawa", "Tyberiusz i Agrypina".

Uczniem Rubensa był inny słynny malarz , Van Dyck ( 1599- 1641) , który bardzo długo był uznawany za ślepego naśladowcę swego mistrza . Podobno Rubens podpisywał się pod niektórymi jego dziełami , ponieważ był tak dobre.

Van Dyck zasłynął przede wszystkim portretami, takimi , jak : ,, Portret książąt palatyńskich", ,, Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum I na łowach", ,,Portret damy z córką", ,,Portret Isabelli Brant". Inne obrazy to : ,,Święty Hieronim", ,,Męczeństwo świętego Sebastiana", ,, Samson Samson Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; diuk, doradca Karola.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
i Dalila" , ,,Pojmanie Chrystusa".

Porównując malarstwo Michała Anioła i Rubensa uderza różnica pomiędzy harmonią ciał i ładem , jaki panuje na obrazach i freskach Michała Anioła , a dynamizmem i zmysłowością i doskonałą kolorystyką . Postacie są malowane z równym realizmem , mają jednakże odmienne proporcje, kształty u Rubensa są zdecydowanie bardziej obłe.