Cechy charakterystyczne prądu

Do czynników, które wywarły wpływ na kształtowanie się romantyzmu należą przemiany cywilizacyjne, społeczne, polityczne oraz obyczajowe (mające swój początek podczas rewolucji francuskiej w 1789).

Romantyzm Romantyzm ideowy prąd literacki i artystyczny rozwijający się w Europie od końca XVIII do połowy XIX w. Charakteryzował się kultem natury, uczucia, fantazji, wprowadził do sztuki elementy ludowe ... Czytaj dalej Słownik historyczny powstał jako fuzja oświeceniowej tradycji stawiającej na demokrację i przyznającej jednostce prawo do decydowania o swoim losie oraz buntu występującemu przeciwko społeczeństwu. To doprowadziło do wykształcenia się nowego typu bohatera, tzw. bohatera romantycznego. Nastąpił również rozwój świadomości

i przynależności narodowej, co spowodowało, że romantyzm w niektórych krajach jawił się jako okres szczególnego patriotyzmu. Historia postrzegana była z sentymentem o zdecydowanie dramatycznym przebiegu wymagającym licznych ofiar (polski mesjanizm). Na pierwszy plan Plan obraz niewielkiego obszaru Ziemi (np. miasta) wykonany na płaszczyźnie za pomocą kartograficznych symboli. Przy konstrukcji planów nie uwzględnia się krzywizny Ziemi, ponieważ ... Czytaj dalej Słownik geograficzny wysunęły się postawy konserwatywno-religijne, zachowawczo-narodowe lub liberalno-rewolucyjne. Sięgano do kultury ludowej pozostając w opozycji do kultury dworskiej. Na skutek tego wykształciła się kultura mieszczańska, która miała decydujący wpływ na kulturę całego XIX wieku.

Muzyka Muzyka Muzyka symbolizuje sferę niebiańską, harmonię, chwałę Pańską, złudzenie duszy i zmysłów, pośrednictwo między duszą a zmysłami, czar, proroctwo, szczęście, magię, pociechę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich w okresie romantyzmu

Muzyka romantyzmu to szereg zmian oraz innowacji, dokonywujących się na przestrzeni całego XIX wieku.

Do cech Cech organizacja zawodowa rzemieślników w miastach średniowiecznych. Na zachodzie Europy cechy powstały w X-XII w. Ich celem była obrona interesów rzemiosła i praw członków. Organizowały także ... Czytaj dalej Słownik historyczny charakterystycznych romantyzmu muzycznego należą: wielorakość nurtów oraz różnorodność postaw twórczych, które czerpały z form muzyki klasycystycznej. Punkt ciężkości został przesunięty jednak na nowe gatunki, co wprowadziło nowy program estetyczny i nowy typ ekspresji.

Naczelną ideą była synteza sztuk, czyli powiązanie muzyki z innymi formami sztuki. Na pierwsze miejsce wysunęła się zatem liryka wokalna w jej różnych zastosowaniach od wykorzystania pieśni jako tematu

w muzyce instrumentalnej, poprzez rozwój miniatury instrumentalnej, która często wykorzystywała wzorzec pieśniowy. Wzbogacenie kolorystyki dźwiękowej występującej zwłaszcza w muzyce programowej doprowadziło do rozbudowy orkiestry, zastosowania wirtuozerii instrumentalnej (fortepianowej i skrzypcowej), techniczne udoskonalenie instrumentów oraz rozwój sztuki instrumentacji (wykorzystanie głosów ludzkich

w formie symfonii). Wystąpiła również tendencja Tendencja idea, sformułowana zazwyczaj wprost, której podporządkowany jest świat przedstawiony utworu. powieść tendencyjna.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
rozbudowy systemu tonalnego dur-moll.

Do głównych osiągnięć romantyzmu należało wykształcenie się stylów narodowych, a w efekcie szkół narodowych: rosyjskich, polskich, czeskich, skandynawskich. Czerpały one z rodzimego folkloru artystycznie go stylizując.

Pierwszym przedstawicielem nowych tendencji w muzyce był Franz Schubert, żyjący w latach 1797-1828. Był on wybitnych kompozytorem symfonii, kwartetów smyczkowych, sonat fortepianowych, muzyki kameralnej oraz przede wszystkim pieśni - Lieder. Instrumentem akompaniującym był głównie fortepian.

Za jego kontynuatora uważa się Roberta, Schumanna (1810-1856), który w swoich pieśniach jeszcze bardziej pogłębił środki wyrazu, przez co jego utworu nabrały silnych dramatycznych treści i emocji. Należą one do bardziej skomplikowanych kompozycji niż utwory Schuberta.

Do innych twórców zrywających z tradycyjnie pojmowanymi kanonami muzyki należą Fryderyk Fryderyk A. Domańska Historia żółtej ciżemki, bohater epizodyczny; postać historyczna, zw. Frydruszem, królewicz: pilny, elokwentny, bystry. Jako dziecko lubił psikusy i krotochwile. Później został ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Chopin (1810-1849) oraz Franciszek Franciszek F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; STRAŻNICY
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Liszt (1811-1886).

Główni przedstawiciele muzyki romantyzmu:

 • Ludwik van Beethoven -  autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum licznych koncertów, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii. Wprowadził do swych dzieł gwałtowność uczuć i nastrojów
 • Karol Karol F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; wuj Józefa K., obywatel ziemski z prowincji, jest zaniepokojony procesem Józefa K., bo boi się że wpłynie on ujemnie na sytuację rodziny. Chce pomóc ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Maria Maria Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohaterka epizodyczna; żona Henryka, kobieta wierna, kochająca. Jest to osoba przeciętna, najważniejsza dla niej jest rodzina i miłość. Nie rozumie męża, jej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Weber
 • Giacomo Meyerber
 • Franz Schubert
 • Feliks Feliks A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater epizodyczny; jeden z więźniów, ceniony za dowcip i żarty, które często są gorzkie. Wróży np. Jackowi, że jego nowo narodzony syn na pewno spotka się ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Mendelssohn - Bartholdy
 • Robert Robert J. Andrzejewski Bramy raju, bohater drugoplanowy; syn młynarza z Cloyes, zakochany bez wzajemności w Maud
  Wygląd: Był "silny i skupiony, cały był spokojem i to, co mówił, też ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
  Scumann
 • Hector Belrioz
 • Nicolo Paganini
 • Richard Wagner Wagner J. W. Goethe Faust, bohater epizodyczny; asystent Fausta. "Mól książkowy", racjonalista, jest święcie przekonany o wartości wiedzy i nauki. Wierzy w sens studiowania i wartość wiedzy. Wagner ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum - "Pierścień Nibelunga", "Holender tułacz", "Tannhäuser" , "Lohengrin" i Polonia".

Przedstawiciele muzyki polskiej:

 • -Stanisław Moniuszko
 • - Fryderyk Chopin
 • - Karol Kurpiński

Sztuka w okresie romantyzmu

Do cech charakterystycznych sztuki epoki romantyzmu należało: zainteresowanie przyrodą, nastrojowość, zastosowanie kolorytu i silnej ekspresji. Sztuka romantyzmu próbowała dotrzeć do odbiorcy poprzez silne środki ekspresji, efekty grozy i finezji. Górę wziął indywidualizm oraz kult wolności jednostki. U podstaw estetyki romantycznej leżał: kreacjonizm Kreacjonizm pogląd, zgodnie z którym życie na Ziemi zostało stworzone przez siły nadprzyrodzone, a liczba gatunków jest stała. Pogląd ten panował do połowy XIX w., a jego zwolennikiem był m.in. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i symbolizm. Twórcy niejednokrotnie sięgali również do zapomnianej nieco tradycji średniowiecznych i barokowych. Inspiracją była wiedza tajemna oraz kultura Orientu. Sztuka romantyczna przejawiała się głównie w malarstwie i grafice. Nie prezentowała ona konkretnych cech stylistycznych, a wyrażała postawę światopoglądową. Określały ją odrębności kulturowe, osobowościowe i cywilizacyjne. Na pierwszy plan wysuwają się przeżycia artysty, doznanie estetyczne i daleko posunięty indywidualizm i subiektywizm. Romantyczni twórcy odrzucają racjonalne pojmowanie sztuki, zwracając się ku intuicji i wyobraźni. Taka postawa sprzyjała rozszerzeniu repertuaru wyrażeń artystycznych oraz wielością form.

Do źródeł, z których czerpano tematykę dzieł należały mitologie celtycko-germańskie, poezja nieklasyczna

i współczesna, oraz przede wszystkim ludowe podania i legendy. Pewnego rodzaju swoboda wypowiedzi spotęgowała wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wyobrażeń fantastycznych, które często występowały w licznych dziełach epoki romantyzmu. Twórcy posługiwali się przede wszystkim językiem emocji, lub też ezoteryczną symboliką. Zwrócenie się ku przeszłości spowodowało wzrost zainteresowania malarstwem historycznym. Zwłaszcza prezentującym wątki narodowościowe lub historiozoficzne. Zainteresowanie przyrodą sprzyjało powstaniu malarstwa pejzażowego.

Styl romantyczny nie ominą rzeźby i architektury. W rzeźbie romantycznej dominuje element poetycko - literacki. W architekturze odbiły się zamiłowania historyczne romantyków i ich kult średniowiecza. Z tego kultu wywodził się  renesans Renesans nazwa epoki kulturowej i literackiej, wskazująca na odrodzenie, po wiekach średnich, kultury i literatury antycznej oraz odnowienie filozoficznych studiów nad starożytnymi utworami literackimi. W ... Czytaj dalej Słownik historyczny gotyku. Budowano więc pałace i kościoły w stylu gotyckim. We wnętrzach umieszczano średniowieczne zbroje, dawne świeczniki, galerie portretów przodków. Nie stworzył natomiast romantyzm własnego stylu w budownictwie.

Przedstawiciele malarstwa romantycznego:

 • Johann Heinrich Füssli
 • Francisco Gaja
 • Edgar Edgar W. Szekspir Król Lear, bohater epizodyczny; starszy syn Gloucestera, dobry, szlachetny, ale słaby, bezsilny. Nie umie obronić się przed atakami brata, przed oszczerstwami, zdobywa się jedynie na ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Degas
 • Joseph Wiliam Turner
 • John Constable - "Krajobrazy z wiatrakami"
 • Wiliam Bloke
 • Caspar David Friedrich - "Mnich nad brzegiem morza", "Krzyż w górach", "Dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc", "Cmentarz klasztorny w śniegu", " Morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
  · Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: ...
  Czytaj dalej Słownik geograficzny
  lodów".
 • Philipp Otto Runge
 • Eugene Delacroix - "Wolność wiodąca lud na barykady".
 • Theodore Gericault - "Tratwa", "Meduzy".

Przedstawiciele malarstwa polskiego:

 • Jan Matejko
 • Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Orłowski
 • Piotr Piotr C. S. Lewis Lew, Czarownica i stara szafa, bohater główny.
  W Anglii: Najstarszy z rodzeństwa. Jest bardzo odpowiedzialny i opiekuńczy wobec młodszych od siebie sióstr i brata, szczególnie ...
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Michałowski
 • Marcin Marcin O. Preussler Krabat, bohater drugoplanowy. Kuzyn Michała, bardzo cierpi po jego śmierci. Dwukrotnie próbuje uciec, a gdy to się nie udaje, chce się powiesić i tę "próbę" Mistrz ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Zalewski
 • Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Rodakowski
 • Jan Feliks Piwarski
 • Antoni i Władysław Oleszczyńscy

Cechy literatury romantycznej

Literatura romantyczna wyraża przede wszystkim indywidualne cechy jednostki, która występuje w imieniu większej grupy społecznej-narodu. Przede wszystkim to poeta kreował się na przywódcę, proroka, geniusza. Jego wyobraźnia i  natchnienie Natchnienie szczególny stan wewnętrzny, odczuwanie napięcia i podniecenia twórczego, umożliwiający tworzenie dziel literackich furor poeticus. Istnieją dwie opozycyjne teorie na temat warunku powstawania ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich prowadziło do frenezji. Romantyzm wykształca typ bohatera romantycznego. Jedną ze stałych jego cech było przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad rozumem. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do samobójczej śmierci. Romantycy stworzyli też nową koncepcję poezji i poety -  wieszcz Wieszcz natchniony poeta, prorok, traktowany jako duchowy przywódca narodu. Szczególną rolę pojęcie to odegrało w okresie romantyzmu, epoce, w której poetę traktowano jako geniusza, jednostkę ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich i geniusz - wprowadzone przez niemieckich teoretyków romantyzmu. Poeta w ich ujęciu stawał się najwyższym prawodawcą i prorokiem, wysłannikiem Boga. Literatura danego narodu miała przedstawiać jego dawne i teraźniejsze dzieje, sławić bohaterów, w razie potrzeby podtrzymywać na duchu i zagrzewać do walki z wrogiem.

Romantyzm dystansując się od klasycznych wzorców literatury antyku, przeciwstawiał im tradycję narodowościową, kulturę ludową, mitologię europejską oraz motywy orientalne i biblijne. Powstały nowe gatunki literackie takie jak:

- poemat dygresyjny

- powieść poetycka

- powieść historyczna

W twórczości poetów angielskich tendencje romantyczne pojawiły się już w połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługują szczególnie wiersze R. Burnsa oraz W. Blake'a.

Romantyczna filozofia

Romantyzm odchodzi od reguły literackiej oświecenia, odwracając się od rozumu, kieruje swoją uwagę na uczucia. Filozofia romantyczna głosi, że świat poznajemy przez uczucia i przeczucia, a głównym motorem zmian w historii świata jest Duch. Obce dla filozofów romantycznych są takie pojęcia jak: materializm, racjonalizm czy libertynizm. Przedstawicielami myśli romantycznej są: G.W.F. Hegel, bracia F.Schlegl i A.W. Schlegl oraz F.W.J. Schelling.

Romantyczni twórcy poszukują prawdy o ziemskiej, widzialnej rzeczywistości, oraz prawd ponadczasowych

i uniwersalnych. Dlatego bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
romantyczny był postacią tragiczną. Osamotnioną i rozdartą w swej walce

z Bogiem, Kosmosem, przeznaczeniem i społeczeństwem.