Pole trójkąta równobocznego: P = 00031618.gif 

Pole trójkąta prostokątnego: P = 00031619.gif00031620.gif 

Pole dowolnego trójkąta: P = 00031621.gif 

Pole trójkąta wpisanego w okrąg: P = 00031622.gif 

Pole trójkąta opisanego na okręgu: P = 00031623.gif 

Wzór Herona:

p = 00031624.gifwtedy pole trójkąta wynosi: P = 00031625.gif 

Pole koła: P = 00031626.gif 

Pole wycinka kołowego: 00031627.gif 

Długość łuku l: l = 00031628.gif 

Równania okręgu o środku w punkcie (0,0): x2 + y2 = r2

Równania okręgu o środku w punkcie (a, b): (x - a)2 + (y - b)2 = r2