AN

ändern an D - zmieniać w czymś

anpassen sich an A - dostosować się do

appellieren an A - zaapelować do

arbeiten an D - pracować nad

beteiligen sich an D - uczestniczyć w

denken an A - myśleć o

erinnern sich an A - przypominać sobie coś / kogoś

erkennen an D - rozpoznać po

erkranken an D - zachorować na

fehlen an D - brakować czegoś

gewinnen an D - zyskiwać na

glauben an A - wierzyć w

grenzen an A - graniczyć z

halten sich an A - trzymać się czegoś

hängen an D - być przywiązanym do kogoś

gewöhnen an A - przyzwyczaić się do

leiden an D - cierpieć na

liegen an D - zależeć na / od

liefern an A - dostarczać komuś

mangeln an D - brakować czegoś

rächen sich an D - zemścić się na

scheitern an D - rozbijać się o

schreiben an A - pisać do

sterben an D - umrzeć na

teilnehmen an D - brać udział w

vorbeigehen an D - przechodzić obok

wenden sich an A - zwracać się do

zweifeln an D - wątpić w

AUF

achten auf A - uważać na (coś)

ankommen auf A - zależeć od

antworten auf A - odpowiadać na

aufpassen auf A - uważać na (kogoś)

aufmerksam machen auf A - zwracać uwagę na

auswirken sich auf A - oddziaływać na

basieren auf D - opierać się na

beruhen auf D - opierać się na

beschränken/begrenzen sich auf A - ograniczać się do

berufen sich auf D - powoływać się na

bestehen/beharren auf D - obstawać przy czymś

beziehen sich auf A - odnosić się do

Eindruck machen auf A - robić wrażenie na

einstellen sich auf A - nastawić się na

freuen sich auf A - cieszyć się na

hinweisen auf A - wskazać / zwrócić uwagę na

hoffen auf A - mieć nadzieję na

konzentrieren sich auf A - koncentrować się na

rechnen auf A - liczyć na

verlassen sich auf A - zdać się, polegać na

vorbereiten sich auf A - przygotować się do

warten auf A - czekać na

zurückführen auf A - dać się czymś wyjaśnić

zurückkommen auf A - powrócić do

AUS

bestehlen aus - składać się z

ergeben sich aus - wynikać z

folgen / resultieren aus - wynikać z

stammen aus - wywodzić się z

werden aus - stać się, "wyrosnąć" z

BEI

anrufen bei - zatelefonować do

bleiben bei - pozostać przy

helfen bei - pomagać w

herauskommen bei - wyjść, wynikać z

vorbeikommen bei - wpaść do kogoś

DURCH

dividieren durch - dzielić przez

ersetzen durch - zastąpić czymś

fließen durch - przepływać przez

teilen durch - dzielić przez

FÜR

bürgen für - gwarantować coś

bedanken sich für - podziękować komuś za

danken für - dziękować za

eignen sich für - nadawać się do

einsetzen sich für - opowiadać się za

entscheiden sich für - zdecydować się na

entschuldigen sich für - usprawiedliwiać się z powodu

gelten für - odnosić się do

haften für - odpowiadać / ręczyć za

halten für - uważać za

interessieren sich für - interesować się czymś

kandidieren für - kandydować do

kämpfen für - walczyć o

sein für - być za

sorgen für - zadbać o coś, troszczyć się

GEGEN

sein gegen - być przeciwko

versichern sich gegen - ubezpieczyć się od

verstoßen gegen - wykroczyć przeciw

wehren sich gegen - bronić się przeciw

IN

ankommen / eintreffen in D - przybyć do

auskennen sich in D - orientować się w

bestehen in D - polegać na

einladen in A - podzielić na

eintreten in A - wejść do

geraten in A - popaść w

irren sich in D - pomylić się w

übersetzen in A - przetłumaczyć na

verlieben sich in A - zakochać się w

vertiefen sich in A - zagłębić się w

verwandeln in A - przeobrazić się w