"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego jest pierwszą polską powieścią XX wieku. Jest to również najgłośniejsza powieść w okresie międzywojennym. Książka ta została wydana w 1924 roku w czasie kiedy polskie społeczeństwo przeżywało jeden z najtrudniejszych okresów, gdy nastąpił rozdźwięk pomiędzy władzą a społeczeństwem.

Stefan Żeromski w "Przedwiośniu" opisuje losy głównego bohatera - Cezarego Baryki, który wywodzi się z osiadłej w  Baku Baku stolica Azerbejdżanu leżąca na zachodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego. Liczy około 1,8 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
polskiej rodziny. Baryka to człowiek, któremu przypadło żyć w bardzo trudnych czasach. Po bardzo udanym dzieciństwie, które upłynęło mu w szczęśliwej rodzinie, nadchodzi rewolucja, a później wybucha pierwsza wojna światowa. Początkowo Cezary zachłystuje się rewolucją, jest pod ogromnym wrażeniem tego, co się dzieje w Baku. Bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
był głęboko przekonany o sensowności idei rewolucyjnych. Wizja ta zupełnie zaślepiła Barykę i doprowadziła do tego, że bohater wydał własną matkę, która zmarła na zesłaniu. Dla młodego człowieka był to impuls do zmian. W momencie, kiedy Cezary traci matkę zaczyna zauważać zło, które wiąże się z rewolucją i uznaje, że najistotniejsze jest realistyczne spojrzenie na efekty rewolucji. Wówczas zachodzi w nim przemiana, która sprawia, że bohater rozpoczyna poszukiwania swojej tożsamości, swojego miejsca w świecie oraz poglądów.

Po śmierci matki Cezary postanowił odnaleźć swojego ojca. Te poszukiwania stały się dla niego najważniejszym celem. Bohater dowiaduje się, że Seweryn Baryka zdezerterował z rosyjskiego wojska i przyłączył się do polskich legionów. Cezaremu nie udaje się niestety dowiedzieć niczego więcej. Kiedy w Baku dochodzi do starć pomiędzy Ormianami i Tatarami bohater unika śmierci, jednak zostaje przydzielony do pracy przy grzebaniu trupów. Przypadkiem poznaje tam swojego ojca, który roztacza przed nim wizję wspólnego powrotu do Polski. Są to chwile, w których w świadomości Cezarego pojawia się Polska, która jest ideałem, legendą.

Kolejnym etapem w poszukiwaniu własnej tożsamości były dla Cezarego doświadczenia wyniesione z podróży, którą odbył ze swoim ojcem do Wołgogradu oraz do Moskwy. W czasie podróży do tego ostatniego miejsca Seweryn Baryka roztacza przed synem słynną utopijną wizję szklanych domów. Był to wizerunek idealnej ojczyzny, w której ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum żyją dostatnio i szczęśliwie. Opowiadanie Opowiadanie Podstawowa forma wypowiedzi (obok opisu), przedstawiająca przebieg zdarzeń w ich następstwie czasowym. Do głównych wyróżników opowiadania należą: gramatyczna forma czasu przeszłego, ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich ojca jest bardzo ważnym etapem w życiu Cezarego. Młodemu Baryce Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny wydawała się miejscem bardzo obcym. Trzeba podkreślić, że chciał wrócić od ojczyzny tylko ze względu na swojego ojca, który zaszczepił w nim myślenie o Polsce i Polakach. Prawie do końca powieści Żeromski pokazuje, że bohater będzie poszukiwał w Polsce nakreślonego ideału w wizji szklanych domów. Szklane domy stały się w powieści bardzo ważnym symbolem - znakiem Polski idealnej, bogatej.

W czasie podróży do ojczyzny dochodzi do kolejnej zmiany w myśleniu Cezarego - odkrywa, że sprawy Polski nie są mu obce i że jest Polakiem. Umierający ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
przekazuje synowi, że w stolicy Polski może liczyć na pomoc jego przyjaciela Szymona Gajowca. Kiedy Cezary dociera do ojczyzny ulega potężnemu rozczarowaniu. Dochodzi wówczas do zestawienia utopijnej wizji szklanych domów z rzeczywistością. Pierwsze spotkanie z ojczyzną to dla bohatera szok. Żeromski opisuje to  zdarzenie Zdarzenie motyw stanowiący elementarny składnik fabuły. Zdarzenia w obrębie fabuły układają się w wątki dotyczące jednej lub kilku postaci. Zdarzenie zmienia sytuację w świecie przedstawionym ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich w następujący sposób:

"Cezary patrzał posępnymi oczyma na grząskie uliczki, pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek, obstawiony żydowskimi kramami o drzwiach i oknach zabryzganych błotem przed miesiącami, a i przedtem nie mytych od kwartałów.

"Gdzież są twoje szklane domy? - rozmyślał brnąc dalej. - Gdzież są twoje szklane domy?..."

Cezary długo nie może się otrząsnąć po tej konfrontacji. Bohater próbuje jednak odnaleźć się w nowym miejscu i trafia do Warszawy, gdzie trafia do Szymona Gajowca. Wówczas rozpoczyna się kolejny etap poszukiwania własnej tożsamości. Cezary podejmuje studia medyczne, pracuje w biurze Gajowca, udziela również korepetycji z języka rosyjskiego. Bohater próbuje wówczas określić swoje poglądy polityczne, zawiera przyjaźnie.

Kolejnym ważnym etapem w jego życiu staje się wstąpienie do wojska. Baryka walczy po stronie Polaków, co uważa za swój obowiązek. Bardzo wyraźnie akcentuje wówczas swoją polskość. Na froncie poznaje Hipolita Wielosławskiego, któremu ratuje życie. Wielosławski proponuje mu  wypoczynek Wypoczynek każda praca wywołuje uczucie zmęczenia. Zmęczony człowiek nie może pracować wydajnie, dlatego aby zachować zdrowie, należy zorganizować sobie odpowiednią formę wypoczynku. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny w jego rodzinnej Nawłoci. Dla Cezarego pobyt w tym miejscu staje się bardzo cenny, ponieważ bohater

W Nawłoci Cezary znalazł się w zupełnie innym, wcześniej nieznanym mu świecie, w którym zetknął się ze światem panów i służby. Baryce nie podoba się przepaść pomiędzy klasami społecznymi i ostatecznie podejmuje on decyzję aby zamieszkać w Chłodku, w którym styka się biedą i ubóstwem robotników. Bohater bardzo chce przekonać ich do rewolucji, jednak nie potrafi zrozumieć faktu, że robotnicy nie mają rewolucyjnych zamiarów. Cezarego bardzo dziwi i szokuje sposób myślenia robotników:

"Wszystko, cokolwiek mówili i czym się interesowali, zahaczało się o jadło i napitek, obracało się dokoła opału i odzienia, przeżycia zimy i przednówka, a doczekania drugiego lata".

Refleksje na temat świata Nawłoci i Chłodka zamykają się w stwierdzeniu oskarżycielskim stwierdzeniu Cezarego: "Jedni mają jadła tyle, że z niego urządzili kult, obrzęd nałóg, obyczaj i jakąś świętość, a drudzy po to tylko żyją, żeby nie zdychać z głodu!".

Zawiedziony konfrontacją światów biedy i bogactwa Baryka postanawia wrócić do Warszawy. Kontaktuje się wówczas ponownie z Szymonem Gajowcem oraz podejmuje przerwane wcześniej studia medyczne. Baryka decyduje się zamieszkać w biednej dzielnicy, to dla niego kolejne doświadczenie życiowe. Spotykał się również z Gajowcem, który naświetlił mu program naprawy Polski. Miał się on składać przede wszystkich z realizacji ideałów, wolny reform, która miałyby przynieść później efekty. Cezary jednak widząc już wcześniej najważniejsze problemy społeczne zarzuca władzy zbyt pobłażliwe działania i kompletny brak świadomości w sprawie ubóstwa najniższych warstw społecznych.

Ważnym etapem w poszukiwaniu własnej świadomości i poglądów były dla Cezarego spotkania z Antonim Lulkiem, który był studentem prawa. Stał się on dla Cezarego kimś ważnym. Lulek jednak miał dobrego wpływu na Barykę, którego przekonywał do wrogości wobec Polski i wyższych klas, wychwalał zasługi komunistów. Cezary jednak wyraźnie nie opowiedział się już tak silnie za rewolucją tak uczynił to w Baku. Bohater Żeromskiego nie mógł jednak sprecyzować swoich poglądów, ponieważ uważał, że zawsze trzeba słuchać głosu sumienia.

Ważnym elementem życiorysu Baryki są spotkania z Gajowcem, kiedy to pod adresem rządzących pada oskarżenie: "Lud zgłodniały po wsiach, lud spracowany po fabrykach, lud bezdomny po przedmieściach. Jak zamierzacie ulepszyć życie Żydów stłoczonych w gettach? Nic nie wiecie. Nie macie żadnej idei. Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Niech to będzie reforma rolna, stworzenie nowych przemysłów, jakikolwiek czyn wielki, którym ludzie mogliby oddychać jak powietrzem".

Najważniejszą sceną w powieści Żeromskiego, jest ostatnia, w której Cezary Baryka pojawia się na czele pochodu zbuntowanych robotników. Bohater zaskakuje czytelnika tym, że nie dokonuje w finale ostatecznie jednoznacznego wyboru politycznego. Cezary odłącza się bowiem od manifestacji. Pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
nie pokazuje po której ze stron opowiada się bohater. Okazuje się, że nie określił on swojego miejsca, nie odnalazł się do końca w Polsce. Jego losy pokazują również to, że Żeromski nie powiada się wyraźnie za jedną z koncepcji naprawy Polski.

Cezary Baryka to człowiek, którego losy pokazują czytelnikowi problemy ówczesnego społeczeństwa. Ewolucja Ewolucja ogół zmian, jakie zachodziły w historii organizmów na Ziemi od momentu pojawienia się życia do chwili obecnej. Obejmuje zmiany właściwości organizmów, powstawanie nowych grup ... Czytaj dalej Słownik biologiczny poglądów bohatera przebiega bowiem od rosyjskiego miasta Baku, Moskwę, Warszawę, Nawłoć, Chłodek oraz ponownie stolicę. Poszukiwania własnej drogi życiowej nie zakończyły się w przypadku Cezarego sukcesem, o czym świadczy to, że odłącza się on od tłumu protestujących robotników. Jego poszukiwania tożsamości spowodowały, że poznał on wiele różnych środowisk i problemów społecznych i chociaż miał pomysł na rozwiązanie to ostatecznie nie odpowiedział sobie na pytanie o to kim jest.