Ten wiersz Wiersz mowa szczególnie zorganizowana, przeciwstawiana prozie. Wypowiedź wierszowa dzieli się na wersy, równorzędne względem siebie, oddzielone klauzulą (co wynika z zasad wybranego systemu ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich jest doskonałym przykładem poetyckiej wrażliwości Baczyńskiego. W utworze tym próbuje przedstawić swoją wizję historii, która jest dla niego spuścizną intelektualną i kulturalną, ale także śladami materialnymi. Składa się na nią także świadomości poszczególnych przedstawicieli wspólnoty narodowej. Dlatego odpowiedzi na pytanie o sens historii poszukuje w przeszłości. Świadczą o tym chociażby słowa "widzę arkabuzy dymiące". To odwołanie do XV oraz XVI stulecia. Poeta stwierdza, że od wieków wszystkie procesy dziejowe wyglądają podobnie:

" Czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich tylko tak warczy jak lew

przeciągając obłoków wełną".

Jednak ta powtarzalność związana jest z ciągle powtarzającym się dramatem kolejnych pokoleń. Sprowadza bowiem cierpienie i śmierć. I chociaż te doświadczenia są tak okropne, następne pokolenia nie wyciągają wniosków z tego co się działo. Znowu wybuchają wojny. Dlatego poeta może przewidzieć, jak będzie wyglądała przyszłość. I w tym korowodzie bitew, wojen los jednostki, a także myśl i piękno, nie znaczą nic. Człowiek i ludzkość nie uczy się niczego, powtarza błędy.

Wśród obecnych w utworze obrazów najbardziej uderzający jest motyw żołnierza, który żegna swoją ukochaną. Pojawia się tu także obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich matki. Wpisują się one w szereg dramatycznych doświadczeń narodowych. Utwór charakteryzuje się nastrojem żalu przeplatającego się z ironią. Efekt ten jest osiągany poprzez niezwykłą. Bolesnej rewizji poddany został także mit narodowego bohatera:

"Ach te półki kolorowe, kity u czaka,

pożegnania wiotkie jak motyl świtu

i rzęs trzepot, śpiew ptaka

pożegnalnego ptaka w ogrodzie".

Trudno oczywiście nie odnosić się do historii z szacunkiem, "przecież to  krew Krew Symbol ofiary, oczyszczenia, męczeństwa, wtajemniczenia, rodu, pokrewieństwa.
Starożytność Biblia, Stary Testament KREW PRZELANA: Kain, zabijając brata, przelał jego krew, był ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
ta sama spod kity i hełmu". Nie znika jednak pytanie o sens tych poświęceń. Całości dopełnia motyw nie przynoszącego ocalenia nieba, które "po lądzie drące piaskiem tak kształt ich zasypuje".