Za datę graniczną i początkującą epokę romantyzmu w Polsce uznaje się powszechnie rok 1822. w tym to roku ukazuje się bardzo ważna książka Adama Mickiewicza pod tytułem "Poezje", w której zawarty jest cykl wierszy manifestujących pełną dojrzałość twórczą poety oraz realizujących wymagania stawiane literaturze przez estetykę romantyzmu - są to oczywiście "Ballady i romanse". Do grona tych utworów zalicza się wiersz, który stał się swoistym hymnem dla poetów tego okresu - chodzi tu oczywiście o balladę "Romantyczność".

Ballada była gatunkiem, który z zamiłowaniem uprawiali już dawniej poeci Prowansji. Uważana był on za  gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny pieśni tanecznej, później wykorzystywano ją również średniowieczu, kiedy to wykorzystywano jej formę do tworzenia utworów religijnych, ponieważ był gatunkiem o stałym, ustabilizowanym metrum nadającym się do przekazu treści religijnych. Była rytmiczna i stroficzna, co również ułatwiało jej odbiór i zapamiętywanie.

Do tej formy bardzo mocno nawiązuje ballada romantyczne, ale trzeba pamiętać, że nie jest to już klasyczna ballada, ale zmieniona zgodnie z romantycznym przeświadczeniem o potrzebie eksperymentowania z zastanymi formami wiersza i tworzeniu z nich nowych form literackiego wyrazu.

Do jej najważniejszych cech Cech organizacja zawodowa rzemieślników w miastach średniowiecznych. Na zachodzie Europy cechy powstały w X-XII w. Ich celem była obrona interesów rzemiosła i praw członków. Organizowały także ... Czytaj dalej Słownik historyczny zaliczyć możemy z pewnością specyficzną fabułę, w której główne miejsce zajmuje jeden, centralny wątek. Również fabuła utworu jest skoncentrowana wokół niego. Za swoją tematykę ballada romantyczna obiera sobie przeważnie wydarzenia fantastyczne, które wywodzą się z wierzeń ludowych lub podań i mitów. Bohaterami ballady jest zawsze niewielka liczba postaci, które są zarysowane w utworze wyraźnie i jednoznacznie. Mają schematyczne cechy, które pozwalają zakwalifikować jej od razu do danej grupy. Fabuła w tym utworze nie ma wielkiego znaczenia. jest ona tylko pretekstem do wydobycia i ukazania przesłania, refleksji jaką chciał w ten sposób wyrazić poeta. Ważną rolę odgrywa w niej narrator, czy podmiot liryczny, który jest zaangażowany w sytuację, którą przedstawia ballada. Wydaje tam różne sądy i przemyślenia. Jest on przeważnie alter ego poety, i wypowiada jego poglądy. Wszystko to jest ukazane za pomocą odpowiednich środków stylistycznych i retorycznych, które mają budować napięcie i wzmagać pointę.

"Romantyczność" Adama Mickiewicza jest z pewnością utworem uznawany za  manifest Manifest uroczysta odezwa lub deklaracja publiczna władcy lub organizacji politycznej czy społecznej do narodu, zawierająca ich program działania lub wyrażająca ich stanowisko w ważnych sprawach.
Czytaj dalej Słownik historyczny
poezji romantycznej. Mamy tu historię Karusi, która ogląda ciało swego zmarłego kochanka Jasieńka. Nikt inny poza nią go nie widzi. Zebrany lud wierzy jednak dziewczynie, tylko jeden starzec Starzec A. Mickiewicz Romantyczność, bohater drugoplanowy; komentator wydarzeń z punktu widzenia racjonalisty
Poglądy Starca - racjonalisty: Starzec to uosobienie oświeceniowego racjonalizmu i ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
twierdzi, ze  dziewczyna Dziewczyna Z. Nałkowska Medaliony - Przy torze kolejowym, bohaterka autentyczna; dziewczyna, która uciekła z transportu do obozu. Została ranna w kolano i pozostała na nasypie kolejowym. Niedaleko od niej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum majaczy, ze jest chora psychicznie. Również narrator Narrator S. Mrożek Wyznania o Zygmusiu, bohater główny i narrator; nauczyciel. Narrator mówi o swoich przeżyciach związanych z Zygmusiem oraz relacjonuje wydarzenia ze szkoły i domu Zygmusia, przytacza ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum ujawnia swe poparcie dla biednej dziewczyny. Starzec jednak wciąż twierdzi, że dziewczyna nie może nic widzieć, gdyż duchy nie istnieją. Wtedy ponownie ujawnia się narrator i w raz z ludem stwierdza, że dziewczyna nie widzi, ale czuje, a to jest ważniejsze od wzroku. Emocje i uczucia przemawiają mocniej niżeli empiryczne dowody. Cała ballada kończy się najbardziej chyba znanym wersem z poezji romantycznej: "Miej serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i patrzaj w serce", który mówi o tym, że powinniśmy równie mocno "spoglądać" zmysłami, jak i "sercem i uczuciami". Ja mówi narrator: "Czucie i wiara silniej mówi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko". Według romantyków świat zbudowany jest zarówno z takich elementów, które postrzegamy zmysłami, ale i również z takich, których nie zobaczymy, jeśli nie będziemy umieli doznawać uczuć. Tylko w taki sposób możemy zobaczyć świat i w całej okazałości.

Ballada "Romantyczność" nie bez powodu stała się więc manifestem młodych romantyków. Jest ona - obok "Ody do młodości" - uznawana za najważniejszy wiersz Wiersz mowa szczególnie zorganizowana, przeciwstawiana prozie. Wypowiedź wierszowa dzieli się na wersy, równorzędne względem siebie, oddzielone klauzulą (co wynika z zasad wybranego systemu ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich początkowej fazy romantyzmu. Wiersze te poza tym zapoczątkowały wielki spór o charakter i powinności literatury, który rozgorzał pomiędzy klasykami - poetami starszego pokolenia oraz romantykami, którzy pragnęli zmian. Był to więc wiersz bardzo ważny z wielu powodów i zasłużenie został okrzyknięty mianem manifestu.