Despotycznego człowieka możemy poznać po sposobie walki o władanie nad ludźmi, jaki prezentuje. Jeżeli używa agresji, okrucieństwa i zastraszania względem konkurentów, wiemy od razu z jakim osobnikiem mamy do czynienia. Znamy taką postać z utworu A. Mickiewicza pt. Dziady, a mam na myśli oczywiście tyranizującego ludność cara, który wymierzał swa własną sprawiedliwość za światopogląd i postawy wyrażane choćby w literaturze czy sztuce. Miał on także swych podwładnych wykonujących bezwzględnie jego rozkazy, jednego z nich poznajemy w scenie Sen Senatora., jest to Nowosilcow.

Przedstawiony jest ona jako człowiek dumny, próżny i samolubny, na wszelkie sposoby nadużywający powierzonego mu władania, i wciąż usilnie zabiegającego o przychylność carskiego majestatu. Była to postać dbająca jedynie o własne interesy i przyjemności, żadna nowych odznaczeń i bogactw. Chełpił się on wręcz zazdrością innych wobec niego: "A... pękną z zazdrości". Jest on również zachwycony strachem, jaki budzi w ludziach:

"Nienawidzą mnie wszyscy, kłaniają się, boją"

Jego sen przynosi mu świadomość, ze nic prócz owego władztwa nie ma. Jest sam na świecie, a wszystkie osoby przy jego boku, tak naprawdę go nienawidzą i trwają przy nim albo ze strachu albo dla korzyści materialnych.

Sam w sobie natomiast jest całkowicie pozbawiony własnego zdania, woli, myśli. Robi wszystko tak, jak rozkaże car, albo tak aby się mu podobało. Bez swojej pozycji w państwie nie potrafiłby nic osiągnąć. Dręczą go koszmary o utracie tego przywileju:

" Senator Senator A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater drugoplanowy; uosobienie zła; NOWOSILCOW
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
w łasce, w łasce, w łasce, w łasce"

"Senator wypadł z łaski, z łaski, z łaski, z łaski"

Tak brzmi wypowiedź czarta, która zamyka scenę

W romantyzmie wierzono, że sny są przejawem prawdy ukrytej w istocie ludzkiej, taki tez jest Senator, jak przedstawiają go jego senne koszmary, słaby i uzależniony od cara.

Na przestrzeni całych Dziadów przedstawia autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum objawy władztwa ludzkiego, które często są przepełnione despotyzmem i tyranią. Car karze wszystkich, którzy podniosą choćby rękę w imieniu wolności. Ludzi są uprzedmiotawiani według zachcianek carskiej wysokości. Świat uczuć, refleksji, duchowych przeżyć jest martwy. Panuje powszechna tendencja Tendencja idea, sformułowana zazwyczaj wprost, której podporządkowany jest świat przedstawiony utworu. powieść tendencyjna.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
usilnego podlizywania się tyranowi i jego podwładnym. Część gości w scenie Salon Warszawski jest niemal zasmucona nieobecnością Nowosilcowa, dodajmy, że są to głównie Polacy, naród przecież tak ciemiężony przez Rosję. Zresztą car potrafi mordować i prześladować nawet swoich rodaków, co możemy wyczytać w Ustępie.