Makbet Makbet W. Szekspir Makbet, bohater główny i tytułowy; wódz wojsk szkockich, wasal króla Dunkana. Pod wpływem przepowiedni czarownic schodzi na drogę zbrodni
Wygląd: pełen dostojeństwa ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
jest osobą nieszczęśliwą, gdyż szybko zmienia swoje zachowanie. Był wzorowym rycerzem, który przekształcił się w tyrana "bez serca". Natomiast Edyp Edyp Sofokles Król Edyp, bohater główny, tytułowy; postać tragiczna, dotknięta klątwą
Wygląd: dojrzały mężczyzna
Życiorys: Kiedy przybył do Teb, uwolnił miasto od siejącego ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
jest dobrym władcą, gdyż dba o sprawy obywateli oraz swojego państwa. Martwi go los Teb, ponieważ spadła Ne nie zaraza, która była spowodowana z jego przyczyny (lecz on o tym nie wiedział)

Makbet jest krewnym króla, jak i również wasalem i przyjacielem. Był honorowym rycerzem, godnym do naśladowania. Został mianowany przez Dukana tanem Kawdoru, gdyż był to rycerz Rycerz kultura rycerska
Czytaj dalej Słownik historyczny
mężny, który walczył w obronie swojego kraju. W głębi duszy jest to człowiek niezdecydowany. Można to stwierdzić tym, iż napisał list List wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata, najczęściej o charakterze prywatnym, choć znane są też listy adresowane do szerszego grona jak list otwarty, list pasterski, list gończy. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich do swej małżonki. W jego treści zawarta jest wróżba czarownic, która mówiła, że będzie on królem. Lady Makbet była osobą żądną władzy, dlatego też namawiała Makbeta do zabicia Dunkana. Obiecywała mu, że będzie miał piękne życie jako król i człowiek oraz, że niczego mu nie będzie brakować. Wsłuchując się w słowa małżonki stwierdza, iż chciałby być władcą, lecz docenia rządy Dunkana. Uważa go za bardzo dobrego króla, którego nie można zastąpić. Uległość Makbeta do swej żony, przyczynia się do mordu władcy. Po tym zdarzeniu dręczą go wyrzuty sumienia. Staję się osoba bezwzględną. Traci kontrolę nad swoimi czynami. Zaślepia go dążenie do uzyskania jak największej władzy, co powoduje u niego utratę poczucia sensu życia.

Po zabiciu Dunkana i Banko, z osoby niezwykle uczciwej, wrażliwej i odważnej zmienia się w bezlitosnego tyrana. Jego rządy były krwawe, a na państwo zesłał smutek i łzy.

Edyp to człowiek bardzo odważny, zdecydowany jak i również sprytny. Krążyła nad nim klątwa, która się spełniała. Najpierw zabił swojego ojca, później ożenił się ze swoją matką (nie wiedząc o tym). Mordując króla Lajosa, sprowadził Ne Teby zarazę. Chcąc by ona się skończyła szuka prawdy kto jest sprawcą zabójstwa byłego władcy. Poszukuje prawdy w wyroczni, która znalazłaby odpowiedź na jego wszystkie pytania. Na początku nie wierzył w przepowiednie, ale gdy Jokasta Jokasta Sofokles Król Edyp, bohaterka drugoplanowa; matka i żona Edypa. Kiedy mąż zwierza jej się ze swoich podejrzeń, uspokaja go, mówiąc: "iż śmiertelnych sztuka wróżenia nie ima się wcale" i ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum (jego żona, także i matka) opowiedziała jak zabito jej byłego męża, Edyp nie miał wątpliwości, że to był on sam. Był bardzo nieszczęśliwy, gdyż miał wielkie poczucie winy jak i wyrzuty sumienia. Stracił sens życia, więc wydłubał sobie oczy i udał się na tułaczkę. Edyp był bardzo sprawiedliwym oraz honorowym człowiekiem. Poniósł odpowiedzialność za krzywdy, które wyrządził niewinnym ludziom.

Makbet mógł wybrać drogę, dobrą lub złą. Natomiast los Edypa był z góry przesądzony i wiadomo było, co z nim będzie. Makbet zabijając, był świadomy tego co robi. Edyp nie wiedział, że zabił swojego ojca. Jako król chce dla swojego ludu jak najlepiej, pragnąc tylko swojego szczęścia i radości w Tebach. Makbet pragnął tylko swojego szczęścia, gardził swoimi poddanymi. Obydwaj staja się samotni, lecz Edyp obarczył winą tylko siebie za to co zrobił. Skutkiem tego było opuszczenie Teb. Makbet był nieczuły na ludzkie krzywdy. Dążył do zdobycia władzy, co doprowadziło do jego tragicznej śmierci.