I. Miłość szczęśliwa

1. "Pieśń nad pieśniami" - poetycka pieśń miłosna ze Starego Testamentu. Jest to dialog rozgrywający się pomiędzy Oblubieńcem i Oblubienicą (pasterką i pasterzem), w którym opisują oni swoje uczucia. Oboje potrzebują swego towarzystwa i są gotowi do licznych poświęceń w imię łączącej ich miłości. Ich uczucie ma ogromną wartość i jest bezgraniczne. Pieśń ta pokazuje, że miłość jest siłą nadającą sens życiu człowieka.

2. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - uczucie łączące Tadeusza i Zosię - córkę Ewy Stolnikówny. Na początku Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
nie uświadamiał sobie tego, co czuje do Zosi i flirtował z jej opiekunką - Telimeną. Z czasem dostrzegł pomyłkę i wyznał Zosi swoje uczucia. Uwieńczeniem ich miłości są zaślubiny.

3. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej - miłość łącząca Justynę Orzelską i Jana Bohatyrewicza prowadziła do mezaliansu, gdyż ona była panną z dworu, a on chłopem. Uczucie to nadawało sens życiu głównej bohaterki powieści. Dzięki Janowi poznała prosty styl życia na wsi i zaczęła doceniać trudy pracy. Urzekł on ją swoją delikatnością i szacunkiem, a jakim się do niej odnosił. Justyna pokochała go miłością prawdziwą i zgodziła się wyjść za niego za mąż, mimo iż o jej rękę starał się Teofil Różyc.

II. Miłość

1. "Dzieje Tristana i Izoldy" Josepha Bediera - średniowieczny rycerski romans miłosny. Uczucie łączące tytułowych bohaterów stało się przykładem tragicznej miłości, która dopiero w zaświatach mogła ich połączyć. A wszystko zaczęło się przypadkowym zbiegiem okoliczności, gdy  Tristan Tristan Dzieje Tristana i Izoldy, bohater główny i tytułowy; syn Riwalena i Blancheflor, osierocony przez rodziców, wasal króla Marka (władcy Kornwalii), dziedzic tronu Lonii; kochanek Izoldy ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum wypił czarodziejski eliksir przeznaczony dla króla Marka. Od tej chwili nie mógł on już zapanować nad miłością do Izoldy, choć wiedział, że musi był lojalny wobec swojego władcy. Miłość okazała się jednak silniejsza od zdrowego rozsądku i od samych kochanków. Nie przeszkadzały im ani różnice w pozycjach społecznych bohaterów, ani zasady moralne i religijne. W końcu oboje umierają z żalu za sobą. Gdy zostali pochowani, z grobu Tristana wyrósł głóg i jego pędy wniknęły do mogiły Izoldy -  symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich triumfu miłości.

2. " Romeo Romeo W. Szekspir Romeo i Julia, bohater główny i tytułowy, MONTEKI ROMEO
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
i Julia" Williama Shakespeare'a - najsłynniejsza tragiczna historia młodych kochanków. Opowieść o czystej i pięknej miłości, która została zniszczona przez nienawiść między zwaśnionymi rodami Montekich i Kapuletich. Losy Romea i Julii kończą się śmiercią obojga. W pamięci czytelników na zawsze pozostanie m.in. scena balkonowa, w której kochankowie wyznają sobie miłość.

3. "Cierpienia młodego Wertera" Johanna Wolfganga Goethe'go - historia nieszczęśliwej miłości tytułowego Wertera do Lotty. Werter Werter J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera, bohater główny i tytułowy, autor listów, z których składa się powieść (a więc i narrator); kochanek romantyczny, zakochany w Lotcie, ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Niestety ona ma już narzeczonego i Wertera może jedynie obdarzyć przyjaźnią. Bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
nie umie sobie poradzić z tym uczuciem. Targają nim najróżniejsze nastroje. Raz wpada w euforię, a za chwilę ogarnia go czarna rozpacz. I tak w kółko. W końcu nieszczęśliwy kochanej decyduje się na tragiczny krok i popełnia samobójstwo, strzelając do siebie z pistoletu.

4. "Giaur" George'a Gordona Byrona - treścią tego utworu są losy Wenecjanina - tytułowego Giaura i pięknej Leili, jednej z kilku żon Hassana. Kochankowie spotykali się potajemnie. Gdy odkryto wiarołomstwo Leili, zgodnie z prawem "Koranu" skazano ją na śmierć. Zrozpaczony Giaur Giaur G. G. Byron Giaur, bohater główny i tytułowy; "niewierny", czyli niemuzułmanin, zakochany w Leili, zabójca Hassana
Wygląd: Tajemniczy, w czasie akcji powieści poetyckiej Giaur przebywa ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
zabił za tę decyzję Hassana, chcąc pomścić ukochaną. Po dokonaniu aktu zemsty, bohater zamieszkał w klasztorze, choć nie został mnichem.

5. "Lalka" Bolesława Prusa - historia nieszczęśliwej miłości Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Aby zdobyć serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
ukochanej kobiety, bohater zdołał dostać się na warszawskie salony arystokratyczne, dorobił się majątku i spełniał każdą zachciankę Izabeli. Ale ona, dumna panna, pogardzała nim, gdyż nie należał on do jej warstwy społecznej. W końcu Wokulski zrozumiał, że wyidealizowana przez niego ukochana jest w rzeczywistości osobą pustą i bezwartościową. Wówczas całkowicie się załamał i postanowił skończyć ze sobą.

III. Miłość do kobiety poświęcona w imię wyższych celów.

1. " Konrad Konrad A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater główny; romantyczny wieszcz, wybitna jednostka gotowa do najwyższych poświęceń dla dobra narodu
Wygląd: brak informacji w utworze
Życiorys: w ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Wallenrod" Adama Mickiewicza - tytułowy bohater musiał wybierać między osobistym szczęściem, swoją rodziną i miłością do ukochanej kobiety - Aldony a dobrem ojczyzny. Konrad Wallenrod wybrał służbę swojemu narodowi. W obliczu takiej decyzji Aldona zdecydowała się wieść życie pustelnicy.

2. " Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum bezdomni" Stefana Żeromskiego -  doktor Doktor J. Słowacki Kordian, bohater epizodyczny; odwiedza Kordiana w szpitalu dla obłąkanych, jego zachowanie wskazuje, że to szatan. Udowadnia Kordianowi bezsensowność jego poświęcenia, pokazuje mu ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Tomasz Tomasz F. H. Burnett Mały lord, bohater epizodyczny; starszy lokaj w zamku hrabiego, lubi opowiadać o tym, co się dzieje w zamku.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Judym próbuje realizować swoje powołanie, którym jest niesienie pomocy ludziom biednym i bardzo chorym. Mimo iż kocha Joasię i jest to miłość odwzajemniona, decyduje się z niej zrezygnować. Odrzuca uczucie ukochanej kobiety, gdyż całym sobą chce się poświęcić misji społecznej. Rezygnuje z założenia rodziny i prawdziwego domu. Ma świadomość, że swoim postanowieniem niszczy wszystkie marzenia Joasi i pokładane w nim nadzieje.

IV. Miłość do ojczyzny (patriotyzm)

1. "Pieśń o dobrej sławie" Jana Kochanowskiego - poeta czarnoleski zwraca uwagę na powinności każdego obywatela wobec swojego kraju. Podkreśla, czym jest patriotyzm i z czym on się wiąże. Ludzie nie powinni dbać tylko o swoje dobro, lecz ich głównym zadaniem powinna być przede wszystkim służba ojczyźnie. Lepiej młodo zginąć, ale w blasku sławy, że się walczyło o jej dobro, niż umrzeć staro w zapomnieniu.

3. "Kazania sejmowe" Piotra Skargi - stanowią one przykład publicystyki politycznej. Skierowane były przede wszystkim do obradujących w 1597 roku senatorów i posłów sejmowych, którzy w głównej mierze decydowali o losach państwa. Ksiądz Piotr Piotr C. S. Lewis Lew, Czarownica i stara szafa, bohater główny.
W Anglii: Najstarszy z rodzeństwa. Jest bardzo odpowiedzialny i opiekuńczy wobec młodszych od siebie sióstr i brata, szczególnie ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Skarga nawołuje w nich swoich rodaków do opamiętania się i ratowania ojczyzny przed całkowitym upadkiem. Porównuje Rzeczypospolitą do żywego organizmu, złożonego - podobnie jak ciało ludzkie - z wielu członków, który jest dręczony przez sześć chorób i tłumaczy, w jaki sposób można je pokonać. Najpierw wylicza te choroby (Kazanie I - pełniące rolę wstępu), by potem w poszczególnych kazaniach dokładnie scharakteryzować każdą z nich. Jest zwolennikiem silnej władzy królewskiej, występuje więc przeciwko przywilejom, które dawały szlachcie bardzo dużą swobodę.

2. "Do Matki Polki" Adama Mickiewicza - utwór napisany w roku, w którym wybuchło powstanie listopadowe. Podmiot liryczny zwraca się do matki Polki i mówi o tym, jak powinno się wychowywać młodych Polaków, którzy potem będą walczyć samotnie. Trudna jest rola matki, która od maleńkości musi uczyć dziecko, jak żyć i jak umierać. Poeta pokazuje, czym jest patriotyzm i zwraca uwagę na to, iż należy go uczyć od samego początku.

3. "Bagnet na broń" Władysława Broniewskiego - przykład poezji tyrtejskiej. Wzywanie do walki w obronie ojczyzny. Każdy z nas powinien być gotowy oddać swoje życie za nią. Przywołanie słów P. Cambronne'a: "Gwardia umiera, ale się nie poddaje".