Obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich reymontowskiej wsi budują liczne opisy wiejskich prac użytych jako retardacja budująca napięcie utworu. Są one najistotniejszą częścią życia chłopów, wyznaczającą tryb ich egzystencji. Oczywiście - to bogatsi chłopi wynajmują biedniejszych. Pracę zawsze dzieliło się odpowiednio kobietom i mężczyznom. Reymont położył duży nacisk na  realizm Realizm nurt w malarstwie i prąd literacki ukształtowany w pełni na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. Naczelnym zadaniem pisarza stało się obiektywne ... Czytaj dalej Słownik historyczny i detale tych prac, często poprzez ukazywanie naturalizmu , chorób i śmierci. To, jak postrzegano człowieka wśród wiejskiej społeczności, wynikało z jakości jego pracy. To praca właśnie porządkuje relacje między mieszkańcami. Razem z nią zaś idą w parze pory roku, jako równoległy czynnik organizujący tryb życia.

W budowaniu realizmu powieści służy także istotna forma narracyjna: narrator Narrator opowiadacz, podmiot mówiący w utworze epickim, ukształtowany zgodnie z obowiązującym w danej epoce, gatunku, prądzie, wzorcem postępowania.
Kategoria narratora charakteryzowana jest ze ...
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
jest bowiem obserwatorem realistycznym, nieco w typie wiejskiego gaduły utożsamiającego się z gromadą. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum jest także typowym, młodopolskim stylizatorem, używających bogatych środków językowych.

Niebagatelną rolę w świecie Reymonta odgrywają obyczaje i obrzędy, które także wyznaczają pewną hierarchię rzeczywistości. W centrum poważania wsi stał ksiądz. W kościele, podczas mszy, każdy zajmował należne sobie miejsce proporcjonalne do stanu majątkowego. Niedzielna msza była oczywiście cotygodniowym obowiązkiem. Wiara w moc modlitwy oraz żarliwa religijność mieszała się często z echem obrzędów pogańskich.

Reymont zmitologizował wiejską społeczność nadając jej obrazowi pewnych uniwersalnych wartości. I tak np. główni bohaterowie prezentują pewne archetypy postaw - Boryna to idealny gospodarz, Jagna to  kobieta Kobieta Z. Nałkowska Medaliony - Kobieta cmentarna, bohaterka autentyczna; prosta, niewykształcona kobieta, opiekująca się grobami. Niedaleko cmentarza znajduje się getto żydowskie, otoczone murem. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum fatalna, itp. Życie wiejskie, regulowane prawami przyrody i sezonami roku, sprawia, że chłopi przedstawieni są jako nierozerwalny element natury. Widać tu echa koncepcji monistycznych - ta sama energia wpływa na świat ożywiony i nieożywiony. Rodzina Rodzina jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji organizmów, wyższa od rodzaju, a niższa od rzędu, np. rodzina: liliowate, rodzina: trawy, rodzina: jaskrowate, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny przedstawiona jest według zasad patriarchalnych i autokratycznych. Jednostka jest tu zawsze podległa zbiorowości, co upodabnia chłopska społeczną do jednolitego organizmu.