„Padlina” to młodopolskie dzieło Charlesa Baudelaire - jednego z przeklętych poetów, który opisuje proces przemijania. Próbuje nam pokazać, że nie ma rzeczy nieśmiertelnych. Młodość, zdrowie, witalność kiedyś się skończą. Przedstawia on ukochanej padlinę w piękny, ciepły, letni dzień. W celu wzmocnienia swoich myśli oraz zwróceniu uwagi na rzeczy najważniejsze poeta przytacza nam wiele elementów typowo turpistycznych (padlina, zgnilizna). Nie dba on o słowa, wyraża to co czuje w sposób bardzo bezpośredni, posługuje się wulgaryzmami. „Wszystko się zapadło jarzyło, wzbijało” podmiot liryczny z jednej strony brzydzi się obrazem rozkładającego się ciała, a z drugiej zachwyca się tym widokiem. Uświadamia nam, że każda piękność kiedyś się obróci w rozpadającego trupa. Nic nie trwa wiecznie. O swojej ukochanej mówi nawet w sposób bardzo ironiczny „taką będziesz kiedyś o wdzięków królowo”. Ostatnia strofa kryje niepokój, podmiot liryczny obawia się tego co nastąpi, wie że nie przetrwa próby czasu i kiedyś będzie tym odrażającym trupem, pociesza się jednak, że ktoś będzie się nad nim zachwycał – tak jak on w tym momencie.

Padlina składa się z dwunastu czterowersowych strof. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum poprzez liczne epitety „gęsta ciecz”, „brzuch zgnilizny” „ kwiat Kwiat Symbol tajemnicy, nadziei, niewinności, cnoty, szczęścia, bezpieczeństwa, miłosierdzia, radości, żałoby, smutku, zbrodni. Kwiat jest też symbolem centrum mistycznego, logiki, symetrii; ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich jaskrawy”, metafory i porównania „czerwie biegły jak  wiatr Wiatr Wiatr symbolizuje nicość, czas, ruch, prędkość, szybkość, zmienność, niepokój, aktywność, zamieszanie, odrodzenie, potęgę bóstwa, pośrednika między niebem a ziemią, namiętność, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich bieżąca” uplastycznia obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich oraz oddziałuje na naszą wyobraźnię; z kolei powtarzające się rymy krzyżowe kobiety-sekrety, trucizny-zgnilizny nadają mu rytmiczność.