Ewangelie opowiadają o dziejach Chrystusa i jego nauczaniu na ziemi. Nauki Chrystusa najczęściej przybierały formę przypowieści.

Chrystus wybierał taką formę, aby jego słowa były lepiej zrozumiane i mogły dotrzeć do każdego . Przemawiają obrazami, które były znane słuchaczom z codziennej rzeczywistości, a nie tylko suchymi teologicznymi naukami.

Kiedy uczniowie Uczniowie W. Gombrowicz Ferdydurke, bohater trzecioplanowy, zbiorowy; poddają się systemowi nauczania narzucanemu przez nauczycieli, nie próbują się przeciwstawić. Całą swoją inteligencję skupiają ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Chrystusa pytali go dlaczego mówi do ludzi podobieństwami, Jezus odpowiedział: ,,Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane ............. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą, i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją ..."(Mt 13, 11 - 13).

W dalszym fragmencie Ewangelii zawarte są słowa:,, To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił, Aby wypełniło się, co powiedziano przez proroka, gdy mówił : Otworzę w podobieństwach usta Usta Usta symbolizują duszę, wiatr, nastrój, twórczość, myśl, mowę, wymowę, sprawiedliwość, jedzenie, bramę, drzwi, kochanka, kochankę, seks, fałsz, prawdę, kłamstwo, przekupstwo, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata...." (Mt, 13, 34-35)

Przypowieść biblijna to gatunek, który parabolicznie tłumaczy elementy abstrakcyjne, za pomocą rzeczywistości dostępnej ludzkim zmysłom. Są to wypowiedzi, które za pomocą bardzo rozbudowanych porównań tłumaczą, jak powinien postępować człowiek, aby żyć w zgodzie z nakazami boskimi. Pokazują co jest dobre, a co złe. Jednak pod dosłownym przypowieści skrywają w sobie głęboki sens, jakby drugie dno .

Przykłady postępowania są przejrzyście m dzięki zasadzie ich kontrastowania ; dobre postępowanie kontra złe postępowanie. Wymowa przypowieści jest uniwersalna, pozostaje zawsze aktualna, każdy może postawić się w sytuacji bohaterów i próbować od nowa zastanowić się nad ich postępowaniem. Charakterystyczną cechą przypowieści jest to, że nie zawierają one szczegółów i dzięki temu są jeszcze bardziej uniwersalne, a zarazem przejrzyste, gdyż nie skupiają uwago słuchacza na drugorzędnych detalach. Przekazują prawdy moralne i życiowe, uczą jak żyć, aby pozostać w przyjaźni z Bogiem, nie krzywdzić bliźniego i unikać grzechu.

Jedną z najbardziej znanych nauk Jezusa jest "Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie".

Widzimy w niej poszkodowanego człowieka, którego podczas podróży napadli, pobili i okradli zbójcy.

Był umierający, w ciężkim stanie leżał przy drodze, nikt nie współczuł jego cierpieniu . Przechodzili obok niego Lewita i kapłan, jednak nie wzruszył ich los cierpiącego, minęli go obojętnie.

Jedyną osobą, która wyciągnęła pomocną rękę do rannego, był Samarytanin, tylko on bezinteresownie obmył rany człowieka, a później zawiózł do gospody, tam poprosił gospodarza, aby troskliwie pielęgnował poszkodowanego, do czasu, gdy on powróci ze swej podróży. Zapłacił za opiekę z góry, zapowiedział, że odda wszystko, co gospodarz wyda na potrzeby rannego, ponad to co mu zostawił.

Chrystus pokazuje, jak powinno postępować się w stosunku do bliźniego, który potrzebuje pomocy, uczy miłosierdzia. Pokazuje jednocześnie, jak niesprawiedliwe i krzywdzące są stereotypy. Samarytanie byli nacją wzgardzoną przez Żydów, mimo to właśnie Samarytanin Samarytanin Biblia; bohater przypowieści O miłosiernym Samarytaninie. Wygłosił ją Jezus i zawarł w niej słynne słowa o miłości bliźniego, którego należy kochać jak siebie samego. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum udziela pomocy, podczas gdy nie robi tego ani Lewita, ani kapłan, który powinien szczególnie kierować się miłosierdziem i dawać dobry przykład.

Do dzisiejszego dnia, Samarytanin jest symbolem bezgranicznego i bezinteresownego miłosierdzia wobec bliźniego.

Inną powszechnie przypowieścią jest "Przypowieść o Synu Marnotrawnym".

Jest to historia ojca, który miał dwóch synów, pierwszy z nich był uczciwy i pracowity, w żaden sposób nie sprawiał przykrości swemu ojcu, natomiast drugi syn od pracy zdecydowanie wolał zabawę . Dlatego też pewnego dnia pojawił się u ojca i zażądał części majątku, którą dziedziczył po ojcu.

Kiedy ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
dał mu to o co prosił, syn wyjechał do innej ziemi, aby tam bawić się, żyć w rozpuście, a tym samym roztrwonić cały posiadany majątek . Gdy nie miał już grosza przy duszy, cierpiał głód, postanowił skruszony wrócić do ojca, błagać go o przebaczenie i prosić o prace w charakterze zwykłego najemnika.

Ojciec, kiedy dowiedział się o przybyciu syna, nie posiadał się z radości, przyjął syna z otwartymi ramionami, powiedział swym sługom, aby przynieśli synowi najlepsza szatę i przygotowali ucztę, jest bowiem powód do świętowania:,,,Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się."( Łk 15, 24)

Starszy syn, który przez cały czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich uczciwie pracował, poczuł się dotknięty, niesprawiedliwą w jego mniemaniu decyzją ojca . Wówczas ojciec rzekł do niego,, Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się."(Łk 15, 31-32).

Przypowieść ta mówi nie tylko o potrzebie wybaczania i dawania drugiej szansy tym, którzy pragną zmienić swoje życie, ale także opowiada o wielkiej miłości Boga do ludzi.

Ojciec, który cieszy się z powrotu na dobra drogę swego syna, który zbłądził, symbolizuje Boga, który raduje się i przyjmuje do grona wiernych, każdego grzesznika, który pragnie zmienić swoje życie.

Prawdziwa miłość jest w stanie wybaczyć wszystko, taka jest miłość rodzicielska, a także miłość Boga do ludzi. Skrucha syna marnotrawnego została nagrodzona, ponieważ dostrzegł swe winy i szczerze zapragnął się zmienić.

,,Podobieństwo o drzewie figowym" to historia człowieka przez trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
lata bezskutecznie szukającego na swoim drzewie figowym owoców.

W końcu człowiek stracił cierpliwość i kazał ogrodnikowi, wyciąć drzewo, aby nie marnowało miejsca w jego pięknej winnicy. Ogrodnik postanowił poprosić swego pana, aby dać drewku jeszcze jedną szansę i pozostawić je na kolejny rok, obkładając je nawozem, dając mu w ten sposób lepsze warunki do wzrostu . Ogrodnik powiedział, że jeśli po tym roku drzewko, nadal nie wyda żadnego owocu, wówczas je zetnie.

Ogrodnik symbolizuje Boga, który daje człowiekowi kolejną szansę, na to, aby zaowocowało w nim Słowo Boże i miłość . Jest cierpliwy, nie chce przekreślać człowieka, bez podarowania mu jeszcze jednej szansy, stwarza mu jeszcze lepsze warunki, aby w końcu uwierzył i żył według boskich przykazań.

Stosunek ogrodnika do drzewka figowego może także symbolizować stosunek człowieka do bliźniego, którego nie należy uważać za przegranego, bez  dania Dania Królestwo Danii. Członek Unii Europejskiej (od 1973 r.). Państwo położone w północnej części Europy na Półwyspie Jutlandzkim pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym. W skład ... Czytaj dalej Słownik geograficzny mu kolejnej szansy na poprawę.

,,W Przypowieści o siewcy", ziarno symbolizuje Słowo Boże, które nie zawsze wzrasta, bowiem potrzebny mu jest podatny grunt, czyli serca pełne miłości i wiary. Siewca zasiał ziarno, jednak nie każde trafiło na podatny teren. Wiele ziaren zostało zmarnowanych, jednakże to, które trafiło na podatny grunt,, wydało plon stukrotny".

O wzroście królestwa Bożego mówi także "Przypowieść o ziarnku gorczycy", które było maleńkie, ale wydało ogromny plon, kiedy wyrósł z niego olbrzymi krzew, ptaki Ptaki gromada stałocieplnych kręgowców. Ptaki posiadają zdolność do aktywnego lotu, co pociągnęło za sobą szereg przystosowań w ich budowie i fizjologii. Mają opływowy kształt ciała, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wiły sobie w nim gniazda. Krzew Krzew roślina wieloletnia o zdrewniałych pędach, bez dominującego pnia i korony. K. wytwarzają wiele równorzędnych pędów, które się rozgałęziają. K. nie osiągają dużych rozmiarów, ich ... Czytaj dalej Słownik biologiczny rósł ciągle, stając się wielkim drzewem.

Ziarno gorczycy symbolizuje Królestwo Boże, gdyż tak, jak ono, na początku niepozorne wciąż wzrasta, zadziwiając swą potęgą.