15 sierpnia 1769 roku w Ajaccio na Korsyce urodził się  Napoleon Napoleon G. Orwell Folwark zwierzęcy; bohater główny
W znaczeniu dosłownym: Jest młodym knurem rasy Berkshire, obdarzonym talentem przywódczym. Z powodu swojego dzikiego wyglądu wzbudzał respekt. ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Bonaparte. Zdobył wykształcenie wojskowe. W wieku 16 lat miał już stopień podporucznika artylerii. Od 1793 roku służył w armii rewolucyjnej. Wyróżnił się podczas oblężenia Tulonu w 1793 roku i za zasługi został generałem. Jednak w 1794 roku usunięto go z armii, ponieważ był związany z jakobinami.

Do służby wojskowej powrócił dopiero w okresie rządów Dyrektoriatu. W kwietniu 1796 roku wyruszył do Włoch. Z północnej części tego kraju miał wyprzeć Austriaków. Szybko odniósł parę zwycięstw i zepchnął armię przeciwnika na wschód. Olbrzymie znaczenie dla losów kampanii włoskiej miały bitwy pod Arcole (15-17 listopad 1796 rok) oraz pod Rivoli (14 styczeń 1797 rok). Francuzi rozstrzygnęli je na swoją korzyść. Traktat Traktat rodzaj rozprawy na temat najważniejszych problemów z danej dziedziny wiedzy lub życia społecznego, politycznego. Często pojawia się w tytułach prac naukowych. Tego wyrazu użył także ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich pokojowy został zawarty 17 października 1797 roku w Campo Formio. Na jego mocy Austria Austria Republika Austrii. Państwo położone w Europie Środkowej. Członek Unii Europejskiej od 1995 roku. Powierzchnia 83 849 km2. Liczba ludności 8 075 tys. (2001 r.). Stolica Wiedeń. Język urzędowy ... Czytaj dalej Słownik geograficzny zrzekła się Lombardii, Belgii, posiadłości Rzeszy na zachód od Renu. Utworzona została Republika Republika ustrój polityczny, w którym organy władzy pochodzą z demokratycznych wyborów. Występuje wyraźny trójpodział władzy. Głową państwa jest zazwyczaj prezydent. Władzą ustawodawczą ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Cisalpińska, zależna od Francji. Bonaparte zaczął zdobywać mocną pozycję, czym wyraźnie zaniepokojony był Dyrektoriat.

Napoleon uważał, że najgroźniejszym wrogiem Francji jest Anglia. Inwazja na jej terytorium była niemożliwa, ponieważ flota Flota ogólna nazwa wszystkich statków wodnych danego państwa lub armatora (przedsiębiorstwo zajmujące się transportem wodnym). Może być flota wojenna (ogół okrętów wojennych), flota biała ... Czytaj dalej Słownik geograficzny francuska była zbyt słaba. Dlatego postanowiono opanować Egipt, dzięki czemu opanowanie Indii (czyli najważniejszej kolonii brytyjskiej) byłoby łatwiejsze. Wielka wyprawa do Egiptu rozpoczęła się 19 maja 1798 roku z Tulonu. Wojska francuskie zajęły Aleksandrię oraz Kair. Jednak francuska flota zostaje jednak zniszczona przez Anglików pod Abukirem (1 sierpień 1798 rok). W 1799 roku sytuacja wewnętrzna we Francji pogorszyła się i Bonaparte postanowił wrócić do ojczyzny, aby przejąć władzę.

Dokonał tego przeprowadzając zamach stanu. Był to tzw. przewrót 18 brumaire'a VIII roku republiki (9 listopad 1799 rok). Dyrektoriat Dyrektoriat pięcioosobowy rząd sprawujący władzę we Francji w latach 1795-99. Dyrektoriat powstał mocą uchwalonej przez termidorian (tych, którzy obalili dyktaturę jakobinów dokonując zamachu stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny przestał istnieć, ponadto rozwiązano Radę Pięciuset. Od tego momentu do 1804 roku trwały rządy trzyosobowego Konsulatu. Na jego czele znajdował się oczywiście Bonaparte. Jego władza była praktycznie dyktatorska.

W 1799 roku uchwalono nową konstytucję (nazywano ją konstytucją roku VIII). Tworzyła ona  cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich zgromadzenia prawodawcze. Władza wykonawcza była w rękach konsulów, wybieranych na okres 10 lat. Pierwszym był Napoleon Bonaparte. W 1802 roku otrzymał tytuł dożywotniego konsula.

Wcześniej, bo w 1800 roku rozpoczęła się druga wyprawa Napoleona do Włoch. Francuzi odnieśli zwycięstwa nad Austriakami w bitwach pod Marengo (1800 rok) oraz pod Hohenlinden (1800 rok). W efekcie 9 lutego 1801 roku podpisany zostaje w Luneville pokój z Austrią. Jest to potwierdzenie traktatu z Campo Formio. Porozumienie z Anglią zawarto 27 marca 1802 roku w Amiens. Francja Francja Republika Francuska. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w zachodniej Europie nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Powierzchnia 551 500 km2. Liczba ludności 59 191 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny odzyskała niemal wszystkie posiadłości zamorskie.

Sukcesy na arenie międzynarodowej umocniły pozycję Napoleona. Już 18 maja 1804 roku Senat proklamował go "cesarzem Francuzów". Uroczysta koronacja odbyła się 2 grudnia 1804 roku w katedrze Notre Dame w Paryżu. Koronatem był papież Pius VII, ale koronę na głowę Napoleon sam sobie założył. W ten sposób chciał podkreślić, że panuje z woli narodu. Później włożył koronę na głowę swojej żony Józefiny.

25 maja 1805 roku Napoleon koronował się w Mediolanie na króla Włoch. Jednak władzę w królestwie włoskim objął jego pasierb Eugeniusz Eugeniusz S. Mrożek Tango, bohater drugoplanowy; brat babki Eugenii
Wygląd: Ma strój zaniedbany i zakurzony, na który składa się żakiet-jaskółka, biała koszula z brudnym kołnierzykiem, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
de Beauharnais.

Od 1805 roku cesarz Napoleon I musiał walczyć z III koalicją antyfrancuską, którą utworzyły Anglia, Austria, Królestwo Neapolitańskie, Rosja Rosja Federacja Rosyjska. Państwo położone we wschodniej Europie i północnej Azji. Powierzchnia 17 075 400 km2. Największe powierzchniowo państwo na świecie. Liczba ludności 144 664 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny oraz Szwecja. 21 października 1805 roku rozegrana została bitwa morska koło przylądka Trafalgar. Siły francusko-hiszpańskie poniosły klęskę w starciu z flotą angielską dowodzoną przez admirała Horatio Nelsona. Jednak nie wpłynęło to na przebieg operacji lądowych. 15 października 1805 roku Francuzi odnieśli zwycięstwo nad Austriakami pod Ulm, co ułatwiło zdobycie Wiednia. 2 grudnia 1805 roku Bonaparte pokonał połączone siły austriacko-rosyjskie pod Austerlitz (obecnie Sławków na Morawach). Starcie to określane jest jako "bitwa trzech cesarzy". Wzięli w niej udział Napoleon, Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
I oraz Franciszek Franciszek F. Kafka Proces, bohater epizodyczny; STRAŻNICY
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
I. Ostatecznie pokój zawarto w Preszburgu (Bratysławie) 26 grudnia 1805 roku. Austria straciła Wenecję, Istrię, Dalmację oraz niektóre terytoria niemieckie.

12 lipca 1806 roku Napoleon utworzył pod swoim protektoratem Związek Reński składający się z 14 niemieckich państw. Jeszcze w 1806 roku Prusy zażądały rozwiązania Związku Reńskiego, ale Bonaparte nie chciał się na to zgodzić. Zawiązana została IV koalicja antyfrancuska, którą tworzyły Anglia, Austria, Królestwo Neapolitańskie, Prusy, Rosja oraz Szwecja. 14 października 1806 roku wojska francuskie odniosły dwa zwycięstwa: pod Jeną i Auerstadt. Wkrótce Bonaparte wkroczył do Berlina i 21 listopada 1806 roku wydał dekret Dekret akt prawny o mocy ustawy, wydany nie przez parlament, lecz przez inny uprawniony do tego organ władzy, najczęściej organ władzy wykonawczej.
Czytaj dalej Słownik historyczny
o wprowadzeniu blokady kontynentalnej. Wszelkie stosunki między obszarami zależnymi od Napoleona i Wielką Brytanią były zakazane. Później w 1807 roku blokada Blokada system środków ekonomicznych, politycznych i in. zmierzających do izolacji jakiegoś państwa w celu wymuszenia ustępstw lub kapitu­ lacji, kolej. zespół urządzeń, sterowany elektrycznie w ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych została rozszerzona również na statki neutralne przybywające do Anglii.

W roku 1807 doszło do kolejnych starć między Francją a IV koalicją. Wspólne siły prusko-rosyjskie zostały rozbite pod Iławą (8 luty 1807 rok) i Frydlandem (14 czerwiec 1807 rok). W Tylży zawarto pokój francusko-rosyjski (7 lipiec 1807) oraz francusko-pruski (9 lipiec 1807).

Wtedy Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie. Składało się z ziem zagarniętych przez Prusy w drugim i trzecim rozbiorze Polski. Księstwo o wielkości 104 tysięcy kilometrów kwadratowych i zamieszkiwane przez 2,6 miliona osób stanowiło w świadomości Polaków zalążek całkowicie niepodległego państwa. W dniu 22 lipca 1807 roku Napoleon Nadał mu konstytucję, która likwidowała poddaństwo osobiste chłopów. Ponadto wprowadzała zasadę równości wobec prawa i kodeks cywilny Napoleona. Władzę sprawował król saski Fryderyk Fryderyk A. Domańska Historia żółtej ciżemki, bohater epizodyczny; postać historyczna, zw. Frydruszem, królewicz: pilny, elokwentny, bystry. Jako dziecko lubił psikusy i krotochwile. Później został ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum August I czyli wnuk króla polskiego Augusta III.

Ponadto Prusy na mocy porozumienia w Tylży utraciły ziemie znajdujące się na zachód od Łaby. Napoleon przyłączył do nich część Hanoweru, Brunszwik oraz Hesję Elektorską i utworzył Królestwo Westfalii. Władzę w nim objął brat cesarza Francuzów - Hieronim.

Rosja otrzymała obwód białostocki, ale miała zerwać stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią i również ogłosić blokadę kontynentalną.

W 1808 roku Napoleon zdecydował się na interwencję zbrojną w Hiszpanii. Mimo licznych zwycięstw (m.in. 30 listopada 1808 roku pod Somosierrą) walki między miejscową ludnością a francuskim okupantem trwały aż do 1814 roku. Bonaparte nie zdołał pokonać Hiszpanów.

W 1809 roku Austriacy dostrzegli szansę pokonania Napoleona. Zorganizowano więc V koalicję antyfrancuską w skład której oprócz Austrii wchodziły: Anglia, Hiszpania Hiszpania Królestwo Hiszpańskie. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w południowo-zachodniej Europie na Półwyspie Iberyjskim. Powierzchnia 506 000 km2. Liczba ludności 40 266 tys. (2001 r.). ... Czytaj dalej Słownik geograficzny oraz Portugalia. Decydująca dla losów wojny okazała się bitwa pod Wagram (5-6 lipiec 1809 rok). Zwycięstwo w tym starciu odniosła armia napoleońska.

Działania wojenne objęły też ziemie polskie. 19 kwietnia 1809 roku rozegrana została bitwa pod Raszynem (na przedpolach Warszawy).

Francja rozstrzygnęła wojnę na swoją korzyść. Ostatecznie 14 października 1809 roku zawarto pokój w Schőnbrunn w pałacu cesarskim pod Wiedniem (dziś już część Wiednia). Austria utraciła Triest, Krainę, część Karyntii, Istrię, Salzburg. Obszar Księstwa Warszawskiego został powiększony o ziemie trzeciego zaboru austriackiego i wynosił 142 tysiące kilometrów kwadratowych. Zamieszkiwało go 4,3 miliona ludności. Po zawarciu pokoju w Schőnbrunn imperium Napoleona znalazło się u szczytu swojej potęgi.

W lipcu 1810 roku do Francji wcielona została jeszcze Holandia. Decyzję uzasadniano koniecznością geograficzną. W Holandii ujście miały rzeki, których źródła znajdowały się na terytorium Francji. Kilka miesięcy później - w grudniu 1810 roku - przyłączone zostały jeszcze miasta hanzeatyckie i całe wybrzeże niemieckie aż po Danię. W ten sposób Napoleon chciał skuteczniej stosować blokadę kontynentalną.

Wkrótce Francja rozpoczęła przygotowania do kolejnej wojny. Od 1810 roku narastał konflikt z Rosją, która łamała blokadę kontynentalną. Ponadto car Aleksander I niechętnie patrzył na powiększenie Księstwa Warszawskiego. 22 czerwca 1812 roku Napoleon w specjalnej odezwie ogłosił rozpoczęcie "drugiej wojny polskiej". W dwa dni później Wielka Armia przekroczyła Niemen i wkroczyła do Rosji. Napoleon miał do dyspozycji około 670 tysięcy ludzi oraz 1300 armat. Armia przeciwnika była przeszło dwukrotnie mniejsza (około 250 tysięcy osób), ale dysponowała ponad 900 armatami. W połowie lipca doszło do starcia pod Smoleńskiem. Siły rosyjskie cofały się w głąb kraju. Wtedy Aleksander I postanowił dokonać zmiany na stanowisku naczelnego wodza. Dotychczas głównodowodzącym wojsk rosyjskich był generał Barclay de Tolly. Jego miejsce zajął feldmarszałek Michał Kutuzow.

W dniach 5-7 września doszło do krwawej bitwy pod Borodino. Obie strony zanotowały olbrzymie straty. 14 września 1812 roku Napoleon wkroczył do Moskwy. Miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
było opuszczone. Bonaparte zdawał sobie sprawę, że pozostanie tam na zimę oznaczać będzie klęskę. Dlatego już 19 października 1812 roku armia francuska zaczęła się wycofywać z Moskwy. Rosjanie Rosjanie A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater zbiorowy; licznie występują w dramacie, począwszy od tyrana Nowosilcowa, poprzez jego zauszników Bajkowa i Pelikana, po młodych oficerów, przybyłych na ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum planowali zniszczyć armię Napoleona, gdy ta przeprawiała się przez Berezynę. Napoleon manewrem taktycznym wprowadził przeciwnika w błąd, dzięki czemu straty były mniejsze.

Niepowodzenia Napoleona w Rosji zmobilizowały jego największych wrogów. W ten sposób w 1813 roku powstała VI koalicja antyfrancuska. Utworzyły ją Anglia, Austria, Prusy, Rosja oraz Szwecja. W dniach 16-19 października 1813 roku doszło pod Lipskiem do tzw. bitwy narodów. Wojska koalicji były dwa razy większe i odniosły ważne zwycięstwo. Los Francji był już przesądzony. 31 marca 1814 roku wojska sprzymierzone wkroczyły do Paryża. Liczba zwolenników Napoleona kurczyła się. Na stronę przeciwną przeszli jego współpracownicy m.in. minister spraw zagranicznych Charles Talleyrand oraz minister policji Joseph Fouche. 6 kwietnia 1814 roku Napoleon abdykował, ale pozwolono mu zachować dożywotnio tytuł cesarski. Został jednak zesłany na wyspę Elbę znajdującą się na Morzu Śródziemnym.

Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Paryżu w dniu 30 maja 1814 roku. Wówczas postanowiono, że Francja powróci do granic z 1792 roku. O odszkodowaniach wojennych i zwrocie zrabowanych przez Francuzów dzieł sztuki nie było mowy. Sprawy dotyczące likwidacji systemu napoleońskiego miały rozstrzygnąć się w trakcie kongresu pokojowego. Miał być zwołany do Wiednia w ciągu dwóch miesięcy.

We Francji na  tron Tron Tron symbolizuje niebo, siedzibę bogów i władców, władzę, sprawiedliwość, panowanie, potęgę, arystokratyzm, wzniosłość, sławę, trwałość, bezpieczeństwo, równowagę, wiedzę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich powrócili Burbonowie. Stosunkowo szybko wzrastało niezadowolenie społeczeństwa z rządów Ludwika XVIII. Informacje te docierały również na Elbę. Napoleon postanowił odzyskać władzę. Opuścił wyspę i 1 marca 1815 roku wylądował na południowym wybrzeżu Francji. 20 marca wkraczał do Paryża na czele wielotysięcznej armii. Państwa koalicji postanowiły błyskawicznie działać. Ich wojska posiadały przewagę liczebną.

Do decydującej bitwy doszło 18 czerwca 1815 roku pod Waterloo (w pobliżu Brukseli). Wtedy armia francuska mimo bohaterskiej postawy została pokonana przez połączone siły angielskie (Wellington) oraz pruskie (Blűcher). 22 czerwca 1815 roku Napoleon abdykował po raz drugi. Zesłano go na Wyspę Świętej Heleny znajdującą się w południowej części Oceanu Atlantyckiego. Tam też 5 maja 1821 roku zmarł jako jeniec angielski.

Napoleon w okresie swych rządów przeprowadził wiele reform wewnątrz państwa. Zaraz po objęciu władzy wydał m.in. dekrety na korzyść Kościoła. 15 lipca 1801 roku podpisano konkordat i przetrwał aż do 1905 roku. Ponadto w 1800 roku przeprowadził reformę administracji i sądownictwa. W tym samym roku utworzono kontrolowany przez rząd Bank Francji. Do zadań tej instytucji należało m.in. wypuszczanie w obieg nowych papierowych pieniędzy. Dzięki temu powstrzymano inflację.

21 marca 1804 roku ogłoszony został kodeks cywilny Francuzów (zwany później napoleońskim). Stwierdzał wolność osobistą oraz równość obywateli wobec prawa. Podkreślał też znaczenie męża i ojca w rodzinie. W kodeksie znalazł się zapis dotyczący zakazu tworzenia robotniczych stowarzyszeń zawodowych. Opracowano również kodeks handlowy oraz karny. Ponadto Bonaparte położył nacisk na rozwój policji. Stworzył pięć organizacji policyjnych niezależnych od siebie. Ich zadaniem było nie tylko ściganie przestępców, ale również kontrolowanie życia Francuzów.