Niemiecki plan Plan obraz niewielkiego obszaru Ziemi (np. miasta) wykonany na płaszczyźnie za pomocą kartograficznych symboli. Przy konstrukcji planów nie uwzględnia się krzywizny Ziemi, ponieważ ... Czytaj dalej Słownik geograficzny agresji na Polskę zakładał zniszczenie głównych sił polskich poprzez uderzenie ze Śląska w kierunku środkowej Wisły, co powierzono armii Południe. Temu uderzeniu miały towarzyszyć ataki oskrzydlające z Moraw i Słowacji w kierunku Małopolski.  Jednocześnie armia Północ miała zaatakować z Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego. Siły polskie miały zostać zamknięte w łuku Wisły i zniszczone. Do prac nad polskim planem obrony na wypadek ataku niemieckiego przystąpiono  dopiero w marcu 1939 roku. Zakładał on stoczenie bitwy granicznej a następnie wycofanie się na główną linię obrony. Zawierał kilka wad, została opracowana tylko pierwsza faza zakładająca bitwę graniczną, więc późniejsze działania miały charakter improwizacji. Mankamentem była zła organizacja dowodzenia.

W dniu 1 września 1939 roku o godz. 4:40 Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny bez wypowiedzenia wojny wtargnęli na terytorium Rzeczpospolitej. Atakom na lądzie towarzyszyły nocne bombardowania miasta Wieluń. Zbombardowano 75 % powierzchni miasta,  w tym szpital cywilny. Pięć minut po rozpoczęciu nalotu na Wieluń na wybrzeżu pancernik Schleswig – Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.

Przebieg wojny obronnej możemy podzielić na  trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
fazy: etap pierwszy od 1 do 6 września, kiedy trwała bitwa graniczna, etap drugi od 7 do 17 września, gdy  polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny obrona ulega zniszczeniu i trzeci od 18 września do 5 października, zakończony kapitulacją.

W wyniku walk ciężkie straty poniosła pod Mławą armia Modlin, część armii Pomorze została odcięta od sił głównych. 3 września w rejonie Grudziądza  doszło do połączenia sił niemieckich ze środkowego Pomorza i Prus Wschodnich. Bitwa w Borach Tucholskich zakończyła się wzięciem do niewoli większości sił polskich walczących w na środkowym i południowym Pomorzu. Na Westerplatte załoga polska pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego broniła się do 7 września, kiedy po wyczerpaniu amunicji złożyła broń. Wołyńska Brygada Kawalerii stoczyła 1 września bój pod Mokrą, zatrzymując uderzenie niemieckie. Wkrótce  po ataku Niemiec na Polskę Francja Francja Republika Francuska. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w zachodniej Europie nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Powierzchnia 551 500 km2. Liczba ludności 59 191 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Anglia przedstawiły Hitlerowi noty protestacyjne, domagając się zakończenia przez stronę niemiecka działań zbrojnych na terytorium Polski. Mimo wypowiedzenia wojny Niemcom przez państwa sojusznicze Polski, nie padł żaden strzał Działania aliantów zaczęto wiec Wiec starosłowiańska nazwa zgromadzenia, narady, na której decydowano o najważniejszych sprawach całego plemienia, np. o wojnie i pokoju czy wyborze władcy. W Polsce wczesnośredniowiecznej mianem ... Czytaj dalej Słownik historyczny określać jako dziwna wojna. Ważnym wydarzeniem pierwszych dni września było jednak przedarcie się Niemców przez tzw. lukę częstochowską. 2 i 3 września Niemcy zajęli Śląsk, 6 września wdarli się do Krakowa. Armia Kraków i  Karpaty Karpaty łańcuch górski powstały w czasie orogenezy alpejskiej, znajdujący się w środkowej Europie. Zbudowane są głównie ze skał osadowych, lecz występują tu także skały magmowe i ... Czytaj dalej Słownik geograficzny przeszły do działań obronnych. Wielkie straty przyniosła polskim oddziałom zbrojnym działalność dywersantów niemieckich, jak np. w Bydgoszczy, gdzie usiłowali opanować miasto. W walkach poległo trzystu Niemców, za co zastrzelono półtora tysiąca Polaków. W dniu 4 września rozpoczęto ewakuację władz polskich do Brześcia Litewskiego. Bitwa graniczna zakończyła się porażką.

W dniu 8 września Niemcy dotarli pod Warszawę, której broniły oddziały wojskowe pod dowództwem gen. Waleriana Czumy i ludność cywilna. Załamała się jednocześnie obrona polska w rejonie Narwi. Do rangi symbolu urosła bohaterska obrona Wizny przez wojska kpt. Władysława Raginisa, który na czele batalionu piechoty stawił czoła Korpusowi Pancernemu gen. Heinza Guderiana. 9 września dowódca armii Poznań, gen  Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kutrzeba wraz z gen. Armii Pomorze rozpoczął przeciwnatarcie znad Bzury, zmuszając tym samym Niemców do zajęcia pozycji obronnej. Co na krótki czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich zatrzymało marsz niemiecki na Warszawę. Połączenie sił niemieckich (8 i 10 Armii) zamknęło Polaków w okrążeniu.  Część oddziałów polskich zaczęła się przedzierać przez dolną Bzurę i Puszczę Kampinoską do Warszawy, jednak większość dostała się do niewoli.  Jednocześnie powołano Armię Lublin gen. Tadeusza Piskora, Armię MałopolskęFront Północny. Plan działań polskich zakładał wówczas oparcie obrony o tzw. przedmoście  rumuńskie, w oczekiwaniu na pomoc francuską siły tam skoncentrowane miały wytrzymać natarcie niemieckie. Ale 16 września Niemcy zajęli Włodzimierz Wołyński, więc planu tego nie udało zrealizować.

 na terytorium rumuńskie powstrzymane.

17 września granicę z Polska przekroczyła Armia Czerwona W tej sytuacji oddziały polskie nie wiedziały jaka postawę mają przyjąć wobec Rosjan. Część oddziałów polskich, jak np. Korpus Ochrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlika- Rückemana stawiła im opór. Rozkazy Naczelnego Wodza nakazywały unikać starć z Armią Czerwoną i podejmować walkę jedynie w razie natarcia. Dochodziło więc do krwawych walk. Wobec agresji również ze strony ZSRR władze polskie w nocy z 17 na 18 września przekroczyły granicę z Rumunią, gdzie pod naciskiem Hitlera zostały internowane przez władze rumuńskie. W dniach od 17- 20 września trwały walki pod Tomaszowem Mazowieckim W dniu 21 września Niemcy uderzyli na Lwów, gdzie gen. Lngner nie chcąc oddać miasta w ręce niemieckie poddał je Rosjanom.

Już 15 września Niemcy okrążyli Warszawę, obroną miasta kierował prezydent stolicy, Stefan Starzyński oraz gen. Walerian Czuma. 27 września, rozpoczęły się polsko – niemieckie pertraktacje w sprawie kapitulacji Warszawy. 30 września do miasta wkroczyli Niemcy, dzień wcześniej skapitulował Modlin. Trwały jednak jeszcze walki na wschodzie kraju i na wybrzeżu. Dopiero 2 października został zdobyty Półwysep Helski. Ostatnia bitwę września stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie gen. Franciszka Franciszka G. Zapolska Żabusia, bohaterka epizodyczna; niańka, służąca w domu Bartnickich.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Kleeberga w dniach od 2 do 5 października pod Kockiem. Mimo klęski walka nie ustała, część oddziałów nie skapitulowała, jak np. żołnierze mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala, którzy przeszli do działań partyzanckich. Jeszcze we wrześniu 1939 roku powstała pierwsza organizacja konspiracyjna, czyli Służba zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. Michała Karaszewicza- Tokarzewskiego.

Kampania wrześniowa ukazała metody wojny totalnej, jakimi posługiwali się Niemcy, walczący nie tylko z wojskiem polskim ale i ludnością cywilną. W wyniku działań zbrojnych Niemcy stracili ponad 900 czołgów i samochody pancernych, 300 samolotów, 370 dział, Polacy natomiast około 300 samolotów, zaś wszystkie czołgi z wyjątkiem czołgów 10 Brygady Pancerno - Motorowej gen. Stanisław Maczka, która znalazła schronienie na terytorium Węgier zostały zniszczone.  Zginęło 90 tysięcy Niemców, 60 tysięcy zostało rannych, po stronie polskiej straty wyniosły 70 tysięcy zabitych,  135 tysięcy rannych. Opór ze strony Polaków zmusił Niemców do stoczenia ponad półtora tysiąca bitew i potyczek, wysokie straty jakie ponieśli Niemcy w Polsce opóźniły atak Hitlera na zachodnia Europę.