Dla każdego narodu sprawa powstania jego kraju jest rzeczą ważną i budzącą zaciekawienie. Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny nie jest u wyjątkiem. Historia jej powstania jest ciągle tematem dyskusji z uwagi na kilka spraw które budzą kontrowersje lub są dotąd niewyjaśnione. Powodem tego jest mała ilość źródeł lub ich niejasność. Niektóre z ksiąg mogących rzucić światło na tą sprawę zaginęło lub wiemy o nich, że są nieobiektywne. Według niektórych źródeł Polska pojawiła się nagle i już od początku jako państwo w pełni rozwinięte.

Praca ta dotyczy wieków od IX do XI, czyli okresu w którym kształtowało się państwo polskie.

Najstarszy znany opis Opis jedna z głównych form wypowiedzi (obok opowiadania) w utworze narracyjnym, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis prezentuje statyczne elementy świata przedstawionego: ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich granic Polski zawarty jest w Dagome Iudex pochodzącej z roku 990. Według niej centralny ośrodek kraju znajdował się wtedy w północno wschodniej Wielkopolsce. Do niego przyłączone zostały potem: Mazowsze, Ziemia Ziemia trzecia w odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego, oddalona od Słońca o ok. 149,6 mln km, piąta co do wielkości. Kształtem zbliżona do elipsoidy obrotowej powstałej w wyniku jej ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Chełmińska, Śląsk, Pomorze i w końcu kraj Wiślan.

By poznać dzieje naszego kraju musimy sięgnąć do źródeł pisanych. Wśród nich znajdują się kroniki takie jak kronika Galla Anonima i Thietmara, Geograf Geograf A. Saint-Exupéry Mały Książę, bohater drugoplanowy; mieszkaniec asteroidy 330; zajmuje się spisywaniem geograficznych informacji o swojej planecie, ale nigdy tak naprawdę jej nie widział, ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Bawarski i Dagome Iudex. Pierwsze z tych źródeł cechuje daleko posunięty subiektywizm, a wiele z wydarzeń w niej opisanych jest wyolbrzymionych. Druga kronika, spisana przez Thietmara, również zawiera informacje subiektywne. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum nie zwrócił uwagi na niektóre elementy a poza tym, będąc Niemcem, opisywał sytuacje z niemieckiego punktu widzenia. Ciekawie wypada porównanie tych samych wydarzeń opisanych przez tych dwóch kronikarzy. Przykładem niech będzie zjazd gnieźnieński. Dla Galla Anonima najważniejsza w nim była polityka i ekonomia, kiedy Thietmar dostrzegał tylko elementy religijne. Czytając Geograf Bawarski nie dowiemy się nic o nazwach plemion zamieszkujących Wielkopolskę. Nie wiemy dlaczego tak się stało, być może autor nie miał o nich informacji. Możliwe jest też, że wzmianki o tych plemionach zabrakło z powodów politycznych.

Niemożliwe jest by jakiś kraj powstał nagle, niejako w przeciągu jednej nocy. Zwykle jest to proces długotrwały, wymagający nieraz paru wieków. Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić jak powstała Polska. Jedną z nich jest teoria zrodziła się w XVIII wieku. Według niej Polska powstała w wyniku najazdu Słowian, którzy dokonali inwazji tych terenów podbijając miejscową ludność. W XIX wieku spekulowano, iż najeźdźcy mogli pochodzić z Dalmacji lub Skandynawii. Z tą ostatnio hipotezą wystąpił K. Szajnocha w 1857 roku. Twierdził on, że ludzie, którzy najechali tereny obecnej Polski byli Normanami lub nadłabskimi Lechitami, a wszystko to działo się w VI wieku. Uznawany za pierwszego władcę Polski Mieszko I miał być według tej teorii przybyć z Normandii a jego oryginalne imię miało brzmieć Dago albo Dagr. On to wraz ze swoimi wojownikami podbił plemiona zamieszkujące ziemie pomiędzy Odrą i Wisła. O prawdziwym imieniu władcy uczeni spekulowali na podstawie spisanego pod koniec życia Mieszka dokumentu, w którym oddał on Polskę pod opiekę papieża. Imię Mieszka jest w tym dokumencie zastąpione imieniem Dagome. Prawdopodobnie jest to, jak przypuszcza Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Łowmniański, imię od chrztu. A zostało ono użyte w dokumencie adresowanym do papieża by zamanifestować przywiązanie do chrześcijaństwa. Jest mało prawdopodobne by władca noszący słowiańskie imię Mieszko, używał w korespondencji ze Stolicą Apostolską imienia pochodzenia skandynawskiego. Kolejną z hipotez na temat pochodzenia Mieszka jest ta głosząca, że imię jego to przetłumaczone nordyjskie Björn czyli niedźwiedź. Dowodem na to miało być podobieństwo w brzmieniu między imieniem Mieszko a przezwiskiem Miśko, które pochodzi od niedźwiedzia. Hipoteza ta była popierana przez Niemców lecz upadła po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej.

Inaczej do tego zagadnienia podszedł Joachim Lelewel. Za najważniejszą uznał on ewolucję społeczeństwa. Najważniejszym procesem, który toczył się na przestrzeni wieków był konflikt pomiędzy arystokracją i chłopami. W efekcie wzrosła rola możnowładców dążących do ustanowienia i wzmocnienia autokracji. Lelewel twierdził, że to rozwój rodowy przyczynił się do organizacji państwa. Później okazało się, iż mylił się w tej kwestii, udowodniono bowiem, iż państwo wykształciło się gdy rozpadł się ustrój rodowy oraz wspólnoty terytorialne.

Wiadomo, że teren Polski zamieszkiwany był przez dużą liczbę plemion, lecz niestety nie znamy nazw większości z nich. Najstarszym dokumentem przekazującym informacje na ten temat jest Geograf Bawarski. Nie zawiera on jednak opisu plemion z innych obszarów Polski niż Śląsk i Pomorze Zachodnie. Nie podaje, na przykład, informacji o żadnym plemieniu zamieszkującym tereny Wielkopolski. Nazwa naszego kraju, powiązana z nazwą tego regionu, pojawiła się dosyć późno. Od żyjącego w tym samym czasie co Mieszko kronikarza saskiego Widukina wiemy, że panował on nad ludem o nazwie Licikwawi. Początkowo były próby łączenia ich z Lędzianami, później jednak okazało się, iż Licikawiki to Listkowice. Byli oni potomkami Lestka - dziadka Mieszka I. Przed zjednoczeniem ziem polskich przez Mieszka I istniały na nich dwa silne organizmy państwowe stworzone przez plemiona Polan i Wiślan.

Kontrowersje budzi rodowód Mieszka I. Imiona jego przodków znamy z kroniki Galla Anonima. Podaje on imiona pradziadka, dziadka i ojca Mieszka I, brzmiały one: Siemowit, Lestek i Siemysław. ,,Po jego zgonie [Siemowita] na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównywał ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak i godnością"

Są różne opinie na temat prawdziwości tych informacji. Kazimierz Tymiencki uważał na przykład, że ,,Nieuzasadnione metodycznie jest traktowanie imion od Piasta aż do Siemomysła jako osób historycznych. Ażeby na miano takie nie zasługiwali, wystarczy ta okoliczność że żadne źródło o nich nie wspomina. Historia państwa polskiego rozpoczyna się dopiero z Mieszkiem". Informacje na temat Mieszka I istnieją bowiem w kronikach innych państw: u Widukinda jest opis Polski pod panowaniem Mieszka a Ibrahim ibn  Jakub Jakub D. Defoe Przypadki Robinsona Kruzoe, bohater epizodyczny; kolega Robinsona, marynarz. Namawia Robinsona, by uciekł z domu i pożeglował z nim na statku jego ojca. Lekkomyślny, nieprzewidujący. To ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum opisał organizacje państwa. Z drugiej strony, prawdziwość informacji o przodkach Mieszka I przeczy wszelakim hipotezom o jego cudzoziemskim pochodzeniu. Nie mógł być on człowiekiem z Normandii jeżeli jego rodzice, dziadkowie Dziadkowie I. Jurgielewiczowa Ten obcy, bohaterowie epizodyczni; goszczą u siebie na wakacjach Mariana i Julka.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
i pradziadkowie posiadali słowiańskie imiona i mieszkali na terytorium obecnej Polski. W myśl tego państwo Polskie nie powstało też nagle lecz było efektem działań poprzedników Mieszka I. Wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych w ważnych ośrodkach polskiej państwowości Gnieźnie i Poznaniu wskazują na ciągłość w rozwoju państwa od IX a nawet VIII wieku do wieku XI. Nic nie wskazuje na to, by w X wieku nastąpił jakiś szczególny przełom. Co wobec tego przemawia przeciwko przyjęciu wersji pochodzenia Mieszka przedstawionej przez Galla Anonima? Istnieją dwa argumenty przeciwko jego wersji. Pierwszy to znajdująca się w kronice historia o Popielu zjedzonym przez myszy. Gall Anonim pisze: ,, Opowiadają też starcy sędziwi, że ów Popiel wypędzony z królestwa tak wielkie cierpiał prześladowanie od myszy, iż z tego powodu przeniesiony został przez swoje otoczenie na wyspę, gdzie tam długo w drewnianej wieży broniono go przed rozwścieczonymi zwierzętami, które tam przypływały, aż opuszczony przez wszystkich dla zabójczego smrodu (unoszącego się) z mnóstwa pobitych (myszy), zginą śmiercią najhaniebniejszą, bo zagryziony przez (te) potwory." Historia ta jest kopią legendy o arcybiskupie Hattonie, który miał zginąć taką właśnie śmiercią. Drugi to opis dwóch aniołów których miał gościć Piast Kołodziej, potem nagrodzony przez nich za gościnność. Historia ta jest podobna do pochodzącej z Francji legendy o świętym Germanie. Jest jeszcze jeden argument przemawiający na niekorzyść historii przedstawionej przez Galla Anonima. Niektórzy twierdzą iż niemożliwe jest by przekazywana drogą ustną historia rodziny Mieszka I przetrwała aż 250 lat. Przeciw dwóm pierwszym zarzutom wytoczono argument, iż Gall Anonim nie wiąże historii o Popielu i Piaście z opisem panowania Siemowita oraz jego potomstwa. Łowmiański twierdzi na przykład, że państwo polskie (oczywiście wtedy jeszcze się tak nie nazywało) pod rządami Lestka było już rozwinięte i znano je w innych krajach. Występowało wtedy pod nazwami Licikawiki (według Widukina) a potem Sclavinia. Trzeci zarzut został obalony dzięki badaniom nad dawny, i krajami afrykańskimi w których przekazywano sobie drogą ustną bardzo długie linie dynastyczne. Ostatecznie uznano, że imiona książąt podane przez Galla Anonima są prawdziwe. Siemowita, Lestka i Siemomysła uznano za postacie historyczne.

Ciekawie wygląda opis początków Polski u Wincentego Kadłubka: "Z zzagórza kroackiego wybrali się na północ trzej bracia, Lech, Czech i Rus. Lech, znalazłszy gniazdo orle, osiedlił się na tym miejscu i nazwał je Gnieznem, a orła białego wziął sobie za godło. Po nim rządzili jego potomkowie. Jeden z wnuków jego, Wizimir, pokonawszy Duńczyków, zaludnił jeńcami miasto, zwane stąd Gdańskiem, Gdy w półtora wieku wygasł ród książęcy, oddano rządy 12-stu wojewodom. Wynikła stąd anarchia, najazdy sąsiadów, a wylęgły pod Wawelem smok Smok T. M. Jansson Opowiadania z Doliny Muminków, bohater epizodyczny; ostatni smok na świecie. Jest niewielki, mniejszy od pudełka zapałek. Ma złoty kolor, tylko łapki, głowa i ogon są ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum bydło i ludzi pożerał. Wyniesiony na  tron Tron Tron symbolizuje niebo, siedzibę bogów i władców, władzę, sprawiedliwość, panowanie, potęgę, arystokratyzm, wzniosłość, sławę, trwałość, bezpieczeństwo, równowagę, wiedzę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich Krakus, jeden z wojowników czy też cudzoziemiec, zgładził smoka i ład zaprowadził, a na Wawelu zbudował zamek, Kraków. Imię jego zachowała dotąd mogiła naprzeciw Wawelu. Gdy syn jego splamił się bratobójstwem, oddano rządy córce Wandzie. Wanda Wanda M. Hłasko Następny do raju, bohaterka drugoplanowa; przyjechała z Zabawą, ale od początku nie chce być w bazie, nie umie żyć w leśnej głuszy, nudzi się, razi ją prymitywizm takiego ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum stroniła od ślubów małżeńskich; gdy z tego powodu książę niemiecki, Rydyger najechał na Polskę, rzuciła się w Wisłę, uczczona także mogiłą. Powróciły znowu rządy wojewodów, podczas których najechał Polskę Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Wielki, król macedoński. Wybawił ją zręcznym podstępem złotnik, Leszek Leszek J. I. Kraszewski Stara baśń, bohater epizodyczny; oślepiony przez Chwostka syn Miłosza.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
i za to na tron wyniesiony. Nastąpił po nim zwycięzca w konnych wyścigach (nad Prądnikiem) Leszek II, dzielny i mądry wieśniak. Syn jego, Leszek III, wojował z Fartami i z Juliuszem Cezarem; zostawił 21 synów, z których najstarszy, Popiel, przeniósł stolicę z Krakowa z powrotem do Gniezna a potem do Kruszwicy. Gdy wcześnie umarł, syn jego, Popiel II, potruł stryjów z namowy żony, za co przez wylęgłe z trupów myszy z całą rodziną na wieży nad Gopłem, którą do dziś dnia pokazują, zagryziony został. Żył podówczas w Kruszwicy ubogi wieśniak czy kołodziej Piast, syn Chodziska, z żoną Rzepichą. Na postrzyżyny syna ich Ziemowita, zawitali w dom jego, odepchnięci przez księcia, dwaj podróżni, którzy znalazłszy u niego gościnne przyjęcie, rozmnożyli cudownie miód i jadło i wielką, przyszłość domowi obwieścili. Jakoż po śmierci Popiela Piast czy też Ziemowit obwołany został jego następcą. Ziemowit urządził obronę kraju, zaprowadził dziesiętników, setników, tysięczników. Nastąpili po nim syn Leszek IV i wnuk Ziemomysł, którego synem był Mieszko, rozpoczynający szereg historycznych władców Polski."

Przekaz ten jest prawie na pewno bajką. Zawiera on podania i legendy różnych plemion, a także fragmenty wymyślone przez kronikarza. Historie o Kraku, Wandzie, Popielu i Piaście są bez wątpienia pochodzenia ludowego. Powstały one w różnych częściach Polski, dwie pierwsze w Małopolsce, a pozostałe w Wielkopolsce. Trzej pierwsi Leszkowie zostali połączeni w pojedynczą osobę Leszka II i uznają go za tożsamego z czeskimi Przemuślem i Samem . W kronikach postacie Lecha i Czecha pojawiają się dopiero w XIV wieku. Jeszcze później pojawiła się w nich postać Rusa. Od XVI wieku można w nich znaleźć pomorskiego bohatera Wizimira.

Na koncie Mieszka są też podboje. Z dokumentów możemy dowiedzieć się jakie tereny przyłączył do swego państwa i kiedy się to stało. Z Dagome Iudex dowiadujemy się o następujących ziemiach: Wielkopolsce, Kujawach, Mazowszu, Śląsku a być może i Pomorzu. Niepewność w tym przypadku wyjaśniana jest tym, że tą ziemią rządził być może brat Mieszka I. Niektórzy historycy sądzą, że do roku 990 Morawy i Słowacja były już podbite przez Mieszka. Inni sądzą, że do przyłączenia Małopolski doszło między latami 992 a 1000. Także co do daty przyłączenia Śląska nie ma pewności. Zapisy na ten temat są albo niedostępne albo niedokładne. Możliwe jest, że ziemię ta przyłączył Mieszko lecz nie wyklucza się tego, że mógł to zrobić jego syn. Ziemie zajmowane przez plemię Wiślan wraz z Krakowem nie należały do Polski. Wnioskuje się tak ponieważ jest prawdopodobne, że rządził tam syn Mieszka imieniem Bolesław. W Dagome Iudex nie występuje taka osoba. Nie jest jasne dlaczego tak się stało. Dokument ten jest ponadto pełen skrótów i niejasności. Na przykład: ,,państwo imieniem Schinesghe w całości, z wszystkimi jego przynależnościami w tych granicach: jak zaczyna się od pierwszego boku długim morzem, granicą Prus aż do miejsca, które zwie się Ruś, postępując granica Rusi aż do Krakowa, a od tego aż do rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemure aż do ziemi Milczan, a od granicy Milczan prosto do Odry, stąd idąc wzdłuż Odry aż do wspomnianego państwa Schinesghe"

Innymi sprawami budzącymi kontrowersje są walki z Wieletami. Nie są znane odpowiedzi na pytania czy i na ile byli oni groźni dla Polski, i dlaczego walki wybuchły. Podczas konfliktu pomiędzy Polakami a Wieletami doszło do kontaktu między Mieszkiem I i margrabiami saskimi oraz cesarstwem. By móc pobić Luciców Mieszko I wszedł w sojusz z sąsiednimi Czechami, co także pozwoliło na późniejsze przyjęcie przez Polskę chrztu.

Niektóre z faktów dotyczących chrztu Polski oraz sytuacji Kościoła w kraju (jego organizacji) są niejasne. Zaciemniają je sfałszowane dokumenty wyprodukowane przez stronę niemiecką. Powód ich tworzenia jest prosty. Cesarz Otton I chciał najechać i podbić ziemie polskie. Powodem tej napaści miała być chęć schrystianizowania kraju. Jednakże plan Plan obraz niewielkiego obszaru Ziemi (np. miasta) wykonany na płaszczyźnie za pomocą kartograficznych symboli. Przy konstrukcji planów nie uwzględnia się krzywizny Ziemi, ponieważ ... Czytaj dalej Słownik geograficzny ten nie powiódł się bowiem Mieszko sam przyjął chrzest od Czechów. Wtedy też zaczęły powstawać fałszywe dokumenty. Miały one za zadanie być dowodem na to, że ziemie polskie są poddane władzy arcybiskupa Magdeburga. Thietmar, mimo swej niechęci wobec Polski podał imiona Jordana i Ungerna, którzy byli pierwszymi biskupami Polski. Jest możliwe, że w ten sposób chciał zademonstrować ich poddaństwo arcybiskupowi magdeburskiemu.

Trzeba jasno stwierdzić, iż brak dostatecznej ilości rzetelnych źródeł pisanych jest poważną przeszkodą w badaniach nad początkami polskiej państwowości.

Bibliografia:

,,Poczet królów i książąt polskich" Andrzej Andrzej T. Borowski Proszę państwa do gazu..., bohater główny; marynarz z Sewastopola. Brutalnie ciągnie za włosy na ciężarówkę kobietę, która wyrzekła się własnego dziecka
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Garlicki Warszawa Warszawa stolica Polski położona w centralnej części Niziny Mazowieckiej nad Wisłą. Liczy 1,6 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
1987

,,Boże igrzysko" Norman Davies Kraków 2000

,,Kroniki" Gall Anonim Warszawa 1998

,,Historia -Średniowiecze" - H. Manikowska Warszawa 1995

,,Dzieje Polski w zarysie"- Bobrzyński Warszawa 1987

,,Historia Polski do 1505" J. Wyrozumski Warszawa 1984

,,Historia powszechna- ,,Średniowiecze" Tadeusz Tadeusz T. Borowski Opowiadania, bohater główny i narrator
Wygląd: młody chłopak, niewiele wiadomo o jego wyglądzie, bo to on jest narratorem opowiadań
Życiorys: W Pożegnaniu z Marią jest ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Manteuffel Warszawa 1999

,,Jak powstała Polska" Trawkowski Warszawa 1959