Leonardo da Vinci (1452-1519).

Filozof, uczony, malarz, rzeźbiarz, architekt, teoretyk malarstwa, zajmował się także anatomią, medycyną, biologia, geologią, akustyką, optyką, mechaniką. Z zapałem oddał się studiom nad możliwościami lotów człowieka. Uznany za geniusza, wielki artysta i erudyta.

Według jego filozofii człowiek mógł osiągnąć wszystko, dokonać nawet rzeczy niemożliwych, pod warunkiem trudu i ciężkiej pracy. Potęgę człowieka widział on w postępie technicznym oraz w twórczości artystycznej. Podstawą wszelkiego poznania była według niego matematyka. Początkowy okres jego twórczości (1472- 1482) związany jest z pobytem we Florencji i współpracą z mistrzem A. De Verrocchio. Z tego okresu pochodzą najbardziej znane obrazy, takie jak: "Hołd trzech króli", "Chrzest Chrystusa", "Zwiastowanie", "Św. Hieronim". W roku 1482 przeniósł się on do Mediolanu, gdzie pracował nad wielkim dziełem rzeźbiarskim, a mianowicie konnym posągiem księcia Franciszka Franciszka G. Zapolska Żabusia, bohaterka epizodyczna; niańka, służąca w domu Bartnickich.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Sforzy. W roku 1483 powstał obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich "Madonna w grocie skalnej", w którym artysta przyjął nowe rozwiązania kolorystyczne oraz wprowadził światłocień (postać przedstawiona jest w półmroku). Obraz ten został umiejscowiony w ołtarzu Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w kościele św. Franciszka w Mediolanie. Podczas pobytu w Mediolanie powstało także największe dzieło artystyczne jego życia, fresk "Ostatnia wieczerza" w refektarzu klasztoru przy kościele Santa Maria Maria Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohaterka epizodyczna; żona Henryka, kobieta wierna, kochająca. Jest to osoba przeciętna, najważniejsza dla niej jest rodzina i miłość. Nie rozumie męża, jej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum delle Grazie. Fresk ten przedstawiający wieczerzą paschalną Chrystusa z apostołami, powstawał w latach 1495-1498. Dziś można jedynie oglądać resztki tego wielkiego arcydzieła. W tym samym czasie powstało kolejne dzieło, obraz "Dama z łasiczką" (inaczej gronostajem), przechowywany w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Po upadku potężnego rodu Sforzów w Mediolanie w 1500 roku, artysta przeniósł się z powrotem do Florencji. W tym czasie powstały nowe obrazy. W latach 1503-1507 "Mona Liza Liza rozpad komórek spowodowany zniszczeniem błony komórkowej. Komórka ulega lizie pod wpływem działania enzymów pochodzących spoza komórki lub z jej wnętrza (autoliza) oraz w wyniku ... Czytaj dalej Słownik biologiczny Gioconda" (dziś w paryskim Luwrze) oraz "Św. Anna Anna A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohaterka epizodyczna; królewna, sierota po Barbarze Zapolyi. Zmarła w wieku 4 lat.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Samotrzecia". W roku 1506 powrócił on do Mediolanu, gdzie poświęcił się pracy nad pomnikiem marszałka francuskiego Trivulzia, którego w rezultacie nie zdołał ukończyć oraz namalował "Ledę z Łabędziem". Po trzyletnim pobycie w Rzymie (1513-1516), który zaowocował wieloma portretami, da Vinci przeniósł się ostatecznie do Francji. Pozostając pod oficjalnym mecenatem króla francuskiego Franciszka I, zajął się on budową kanałów wokół rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Loary. Zmarł w 1519 roku.

Do dziś oprócz wielkich dzieł artystycznych można podziwiać jego szkice konstrukcyjne różnorakich maszyn znajdujących się w tzw. Kodeksie Atlantyckim.

Charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych najważniejszych dzieł:

"Dama z łasiczką"

Przedstawia kobietę, Cecylię Gallerani, córkę włoskiego polityka. Głębia tego obrazu wyrasta z twarzy i dostojeństwa postaci. Kobieta Kobieta Z. Nałkowska Medaliony - Kobieta cmentarna, bohaterka autentyczna; prosta, niewykształcona kobieta, opiekująca się grobami. Niedaleko cmentarza znajduje się getto żydowskie, otoczone murem. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum jawi się jako silna, o mocnym charakterze i mocno stąpająca po ziemi. Uśmiecha się lekko, jej oczy oddają wielką moc. Głębię wzbogaca ciemne tło i ciemny ubiór kobiety .

"Ostatnia Wieczerza"

Fresk ten przedstawia apostołów zasiadających przy jednym wspólnym stole, na wieczerzy podczas której Chrystus mówi o przyszłej zdradzie jednego z nich. Uchwycona jest różna reakcja apostołów, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Judasza, który jako jeden zachowuje względny spokój. Z fresku widnieje bogata symbolika, a ciemne kolory podkreślają napięcie.

"Mona Lisa"

Jest to portret kobiety, którą charakteryzuje z jednej strony dostojeństwo, z drugiej zaś niepokój. Kobieta ta uśmiecha się tajemniczo. Leonardo posłużył się tu światłocieniem, nową techniką, której mistrzem stanie z czasem Rembrandt van Rijan.

Michał Anioł, prawdziwe nazwisko Michelangelo Buonarotti (1475-1564).

Architekt, rzeźbiarz, malarz i poeta, uczeń takich mistrzów jak: D. Ghirlandaio oraz B. Giovannii. Tworzył w Bolonii, Florencji i Rzymie.

Jego twórczość pozostawała w opozycji do innego wybitnego malarza i rzeźbiarza Rafaela Santi, którego charakteryzował spokój, harmonia Harmonia [łac. z gr. harmonia] zgodność, dopełnianie się elementów, ład, właściwy dobór, porządek; zgodne współżycie, przyjazne stosunki, muz. jeden z głównych elementów muzyki (obok melodii ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych i dostojeństwo przedstawianych postaci. U Michała Anioła figury są żywiołowe, różnorodne, przedstawione w różnych pozach, gwałtowne, chaotyczne i ekspresyjne. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum starał się uchwycić różnorodność człowieka, jego emocje oraz stany duchowe. Widać w nich zapowiedź przyszłego manieryzmu i baroku. Do jego głównych dzieł malarskich należy zaliczyć następujące obrazy: "Święta Rodzina" (1503), "Bitwa pod Casciną" oraz "Sąd Ostateczny" - fresk wykonany w latach 1536-1541 w kaplicy sykstyńskiej, przez historyków sztuki oceniany jako prawdziwe arcydzieło. Do rzeźb, wykonywanych w zdecydowanej większości w marmurze, należą: "Dawid" (1501-1504) -  symbol Symbol motyw bądź zespół motywów, pojęć, obrazów, które oprócz znaczenia dosłownego posiadają także znaczenie ukryte - symboliczne. W przeciwieństwie do alegorii, która może być odczytana ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich potęgi człowieka, "Pieta (1498-1500) w katedrze św. Piotra w Rzymie oraz "Mojżesz" (1513-1516) - posąg z grobowca papieża Juliusza II. Inne, mniej znane rzeźby to: "Walka centaurów z Lapitami", "Madonna na schodach" (1490-1492), "Bachus" (1497-1501), "Madonna z Brugi" "Rachel i Lea" (1542). W latach 1520-1535 stworzył on także płyty nagrobne książąt z rodu Medyceuszy - Giuliana i Lorenza w kościele S. Lorenzo we Florencji. Jako architekt zaprojektował kopułę bazyliki św. Piotra w Rzymie, której nie zdołał dokończyć, ze względu na dość niespodziewaną śmierć. Do innych przedsięwzięć architektonicznych (połączonych z ówczesnymi planami urbanistycznymi) zalicza się: projekt przedsionku biblioteki Laurenziana we Florencji z roku 1524, projekt placu Kapitolińskiego z 1536 roku oraz kościoła Santa Maria degli Anegeli z 1561 roku.

Charakterystyka najważniejszych dzieł:

"Pieta"

Rzeźba młodej i bardzo smutnej Matki Boskiej opłakującej syna. Ma ona lekko pochyloną głową. Ciało Chrystusa, które podtrzymuje ramię Matki Boskiej ukazane jest bardzo anatomicznie i wyraziście.

"Sąd Ostateczny"

Fresk zgodnie z tytułem przedstawia dzień Sądu Ostatecznego. Widać na nim grupę zmartwychwstałych, czyli zbawionych i grupę potępionych. Pojawia się postać Matki Boskiej, usytuowanej koło Chrystusa oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Rafael Santi (1483-1520).

Malarz i architekt, obok Leonarda da Vinci i Michała Anioła uważany za najwybitniejszego artystę renesansu.

Pracował we Florencji i Rzymie. Malował głównie madonny. Do najbardziej znanych i cenionych obrazów z tej serii należy obraz "Madonna Boska ze Szczygłem". W 1508 roku na zaproszenie papieża Juliusza II, wielkiego mecenasa sztuki, przeniósł się do Watykanu, gdzie w początkowym okresie poświęcił się z zapałem dekoracji sal watykańskich. To właśnie w tym okresie powstały jego najbardziej znane freski, takie jak: "Dysputa o Przenajświętszym Sakramencie", "Szkoła Ateńska" oraz "Parnas". Namalował on także wiele portretów wybitnych osobistości, min. kilka portretów papieża Juliusza II. Jego dzieła charakteryzuje spokój, harmonia, dostojeństwo i przepych. Brak w nich głębokiej ekspresji, jaką spotyka się u Michała Anioła.

Charakterystyka najważniejszych dzieł:

"Złożenie do grobu"

Na obrazie przedstawiony jest akt składania do grobu ciała Chrystusa. Obok pojawia się smutna twarz Matki Boskiej i Marii Magdaleny. W obrazie dominują żywe kolory szat, a szczególnie czerwień - symbol męczeństwa i cierpienia Chrystusa. Nastrój obrazu jest bardzo ponury i przygnębiający, twarze przedstawionych postaci wyrażają ból i rozpacz.

"Szkoła Ateńska"

Fresk na którym przedstawiono grupę starożytnych uczonych, którzy prowadzą debatę z humanistami. Centralne miejsce zajmuje filozof Platon, dla którego ideałem jest niebo, ku któremu wyciąga rękę, a tuż przy nim stoi inny ceniony filozof - Arystoteles, który pokazuje na ziemię. Błękitne niebo Niebo Niebo symbolizuje światło, nieskończoność, męskość, porządek świata, harmonię, prawo moralne, prawdę, świętość, czystość, Sąd Ostateczny, zbawienie, szczęśliwość, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich daje wyobrażenie nieskończoności. Na fresku pojawiają się także starożytne bóstwa odpowiedzialne za sztukę i naukę, a mianowicie Apollo i Minerwa.

Giovani Bellini.

Włoski malarz, specjalizujący się w tematyce religijnej.

Bellini wprowadził silny światłocień oraz udoskonalił technikę malarstwa olejnego. Jego dzieła charakteryzują się monumentalizmem oraz harmonizacją użytych kolorów. Dominuje w nich światłocień i wyrazistość. Najważniejsze dzieła to: "Pieta" i "Sacra Conversazione".