Śledząc karty historii możemy znaleźć wielu znakomitych wodzów, przywódców, władców. Było im wielu, między innymi Hanibal, Gajusz Juliusz Cezar, Napoleon. Jednym z nich był  Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Macedoński, który za swoje osiągnięcia otrzymał przydomek Wielki.

Aleksander urodził się w 356 p.n.e., był najstarszym prawowitym synem króla Macedonii Filipa II, który zadbał o wykształcenie swojego syna. Jednym z nauczycieli Aleksandra był filozof grecki Arystoteles. Uczył go głownie polityki i literatury. Mówi się, że do końca życia nie rozstawał się z opatrzoną komentarzami mistrza Iliadą. W wieku 16 lat po raz pierwszy sprawował komendę nad wojskiem, odpierając ataki trackiego plemiona na północnej granicy Macedonii. Dwa lata później dowodził jazdą macedońską w bitwie pod Cheroneją. Nawet jako król we wszystkich bitwach obejmował komendę nad jazdą.

Aleksander rozpoczął panowanie w wieku dwudziestu lat jako władca Macedonii, po śmierci ojca Filipa II w 336 p.n.e, który zginął z ręki nasłanego napastnika w okresie przygotowań do wyprawy na Persję. Filip II podporządkowawszy sobie Grecje planował uwolnić Greków w Azji Mniejszej spod panowania perskiego a także zagarnąć legendarne bogactwa perskie. W związku ze śmiercią władcy wyprawa na Persje się opóźniła o dwa lata. Ponieważ Aleksander musiał stłumić bunt miast greckich.

W roku 334 p.n.e. Aleksander wyruszył na wojnę. Po przekroczeniu cieśniny Hellspont wkroczył do Azji Mniejszej z wojskiem liczącym około 32 tysiące piechoty i 5100 jazdy.

Wojna przeciwko Persji była ryzykownym przedsięwzięciem ze względu wielkość imperium perskiego, a jego armia była zdecydowanie liczniejsza niż Aleksandra. Z drugiej strony władca perski miał, problemy z utrzymaniem jedności państwa. W skład armii Aleksandra wchodzili wspaniali żołnierze. Wkraczając na terytorium Persji Aleksander Macedoński rozpoczął realizację planów, które w Grecji przygotowywane były od wielu lat. Wiedział że musi się spieszyć, gdyż utrzymanie armii jest bardzo kosztowne dla państwa. Potrzebne mu było zwycięstwo a przede wszystkim zdobyte w czasie wojny łupy. Pierwsza zwycięska bitwa Aleksandra rozegrała się nad rzeką Granik, gdzie rozbił cześć wojsk perskich, dowodzonych przez lokalnych napastników. Szalę zwycięstwa przeważyła potyczka jazdy nad rzeka, przez którą Aleksander przeprawił wojska na drugą stronę. Do wiosny 333 p.n.e. wojska dotarły do Frygii w środkowej Azji Mniejszej. W jej stolicy mieście Gordion znajdował się pochodzący z pradawnych czasów wóz splątany węzłem. Legenda głosiła, ze kto rozwiąże węzeł gordyjski to Azja przypadnie mu we władanie. Aleksander przeciął węzeł mieczem. W listopadzie 333p.n.e. Aledsander rozbił kolejną armię perską, którą dowodził król Dariusz. Bitwa rozegrała się w nadmorskiej dolinie nad zatoką Issos. Dariusz przegrał nie tylko bitwę, w ręce wroga wpadł obóz w którym była żona i siostra króla, sam władca ratował się ucieczką. Armia Aleksandra ruszył w kierunku Egiptu. Marsz opóźniło długotrwała próba zdobycia Tyru. Kapitulacja Kapitulacja poddanie się jednej ze stron konfliktu nieprzyjacielowi. Kapitulacja może być złożona na pewnych warunkach lub bezwarunkowo, może dotyczyć całej wojny lub obejmować tylko pewien fragment ... Czytaj dalej Słownik historyczny nastąpiła dopiero po siedmiu miesiącach walk. Jesienią 332 p.n.e. skapitulował w Egipcie perski namiestnik, a Egipcjanie wynieśli Aleksandra na  tron Tron Tron symbolizuje niebo, siedzibę bogów i władców, władzę, sprawiedliwość, panowanie, potęgę, arystokratyzm, wzniosłość, sławę, trwałość, bezpieczeństwo, równowagę, wiedzę, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich jako nowego faraona. Wiosną 331 p.n.e. w zachodniej części ujścia Nilu założył miasto, które otrzymało nazwę Aleksandria. Dalej poszło już łatwiej i około 332 p.n.e. król zajął Egipt. Końcowy etap kampanii przeciwko Dariuszowi nastąpił jesienią 331 p.n.e.. Aleksander przemaszerował przez Egipt Egipt Arabska Republika Egiptu. Państwo położone w północno-wschodniej Afryce i częściowo w Azji (Półwysep Synaj). Na północy graniczy z Morzem Śródziemnym, a od wschodu z Morzem Czerwonym. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny kierując się na północny wschód. Do kolejnego starcia w pobliżu wioski Gaugamela. Armia Dariusza został doszczętnie rozbita, podobnie jak pod Issos Dariusz rzucił się do ucieczki na swym rydwanie. Aleksander zadał ostateczna klęskę Dariuszowi III, zajął

zajął Babilon, Suzę oraz Persepolis, z pałacami królewskimi i został obwołany królem perskim. W latach 329-327 p.n.e. zajął pn.- wsch. Iran Iran Islamska Republika Iranu. Państwo położone w południowo-zachodniej części Azji nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. Powierzchnia 1 648 000 km2. Liczba ludności wynosi 64 530 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i na wiosną 327 p.n.e. podjął wyprawę na Indie. Udało mu się opanować Pendżab, jednak zaciekły opór ludności bardzo uciążliwe warunki klimatyczne, wyczerpanie żołnierzy zmusiły do przerwania wyprawy. Po powrocie do Babilonu Aleksander poświecił się planowaniu wyprawy do Arabii i umacnianiu swojego władztwa. Jego dalekosiężne plany przerwała śmierć władcy w 323 p.n.e. Do dziś historycy zastanawiają się nad przyczyną nagłej śmierci wskazując na malarię, tyfus, lub otrucie.

Dla wielu Aleksander Wielki był wspaniałym taktykiem i strategiem, dobrym administratorem a przede wszystkim politykiem i wodzem. Aleksander dokonywał podbojów, by rządzić nie garbić. Kiedy umierał władał największym imperium jakie świat widział do tej pory, rozciągającym się w linii prostej 5000 km, od Morza Adriatyckiego do  rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Indus. Podczas swych kolejnych wypraw założył przy ważnych szlakach komunikacyjnych wiele do dziś istniejących miast (Aleksandria, Herat, Kandahar), które odgrywały później rolę ważnych ośrodków wojskowych i kulturalnych. Aleksander nie był bez skazy, do reszty poświęcał się kolejnym podbojom, ale nie zadbał o przyszłość królestwa i nie zostawił następcy. Imperium rozpadło się na skłócone ze sobą części, rządzone przez byłych wodzów Aleksandra znanych jako didochowie bądź następcy

Aleksander Wielki był jednym z najlepszych dowódców w starożytności.