Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny to kraj stosunkowo bogaty pod względem występowania surowców mineralnych. Zajmuje 12 miejsce na świecie 2,3% , a w Europie 3miejsce po Rosji i Niemczech.

Wydobycie węgla kamiennego koncentruje się w województwie Dolnośląskim (0,3%) , Śląskim (96,3%) oraz w okolicach Lublina (3,4%). Największe pokłady węgla usytuowane są w Zagłębiu Górnośląskim, w jego północnej części, w pasie od Gliwic do Dąbrowy Górniczej zlokalizowany jest węgiel wysokoenergetyczny (5000 - 6000 kcal z kg.). Są tu najstarsze kopalnie, warunki geologiczne do wydobywania surowca są bardzo korzystne- pokłady zalegają prawie poziomo o grubości 2 metrów. Rybnicki Okręg Węglowy ma już trudniejsze warunki do wydobycia, pokłady są cieńsze, natomiast węgiel jest bardziej kaloryczny.

W województwie lubelskim do dziś funkcjonuje tylko jedna kopalnia koło Łęcznej.

W Zagłębiu Dolnośląskim występuje węgiel najlepszej jakości, jednakże warunki wydobycia są niekorzystne, wysokie koszty transportu. Zasoby węgla (do 1000 m. głębokości) występującego w Polsce wynoszą około 60 mld. ton, z czego 13 mld. stanowią zasoby przemysłowe. Największe wydobycie miało miejsce w 1979 r. - 201 mln. ton. Od tego momentu wydobycie spada, w 1999 roku wydobyto 109 mln. ton. Węgiel kamienny w 43% wykorzystywany jest w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Węgiel brunatny - wydobycie 63 mln. ton (dane za rok 1998). Kopalnie usytuowane są w województwie łódzkim- ponad połowa wydobycia, wielkopolskim, dolnośląskim. Eksploatacja wyłącznie metodą odkrywkową. Bełchatów, Bogatynia, Turek. Kaloryczność węgla szacuje się na 2000 kcal.

Ropa naftowa w Polsce występuje w niewielkich ilościach, jej wydobycie zaspakaja 2% zapotrzebowania krajowego. Większość wydobywa się z szelfu Morza Bałtyckiego- ponad 40%, a także ropa występuje w rejonie Kamienia Pomorskiego, Karlina, Krosna Odrzańskiego i w niektórych miejscach województwa podkarpackiego. Obecnie trwają poszukiwania złóż ropy na Bałtyku.

Gaz ziemny w Polsce występuje w województwie wielkopolskim- rejon Ostrowa Wlkp., Leszna, Poznania. Jego zasoby wynoszą 54% ogólnego wydobycia, oraz w województwie podkarpackim- 21%, okolice Przemyśla, Lubaczowa, Jarosława. Złoża gazu są bardzo rozproszone, a ich zasoby wynoszą około 140 tyś. hm³.

Ruda miedzi- Bolesławiec, Złotoryja- przed wojną, obecnie rudy Rudy J. Broszkiewicz Wielka, większa, największa, bohater epizodyczny; narzeczony Dydaktyki, archeolog.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
te wydobywa się w 4 kopalniach: Lublin, Polkowice, Sieroszowice, Rudna.

Rudy cynku i ołowiu- największe wydobycie w rejonie Olkusza, Zawiercia i Chrzanowa. Roczne wydobycie około 190 mln. ton, co daje Polsce 12 miejsce na świecie.

Złoża siarki występują w dwóch obszarach- Tarnobrzeg Tarnobrzeg miasto w województwie podkarpackim nad Wisłą. Liczy 51 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
(okolice Piaseczno, Jeziórko), Grzybów, i Lubaczów ( Horyniec) Zasoby szacuje się na 630 mln. ton, Polska zajmuje 7 miejsce na świecie pod względem wydobycia.

Zasoby soli kamiennej szacuje się na 80 mld. ton. Głównymi obszarami wydobycia są: województwo kujawsko- pomorskie, dolnośląskie, oraz niewielkie znaczenie kopalń w Wieliczce, Bochni, Rybniku.

Sól potasowa- okolice Zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
Gdańskiej. Ruda miedzi- Polska zajmuje 10 miejsce na świecie, 2,6 mld. ton.

Rudy żelaza- ilaste syderyty, rejon Częstochowy, Łęczycy i Suwałk- około 1 mld. ton.

Surowce skalne- wykorzystywane głównie jako materiał budowlany, w największych ilościach występuje w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Granity, piaskowce, marmury- okolice Strzelina, Strzegomia, Wałbrzycha i w Kotlinie Kłodzkiej, a także w górach Świętokrzyskich wapienie, zlepieńce, piaskowce, marmury, kwarcyty- rejon Kielc, Szydłowca. Rów Krzeszowcki- porfiry i melafiry. Piaski szklarskie- rejon Tomaszowa Mazowieckiego, Sandomierza, Bolesławca i Warszawy. Margle- Legnicko- Głogowski Okręg Miedziowy. Rejon Chełmna - wapienie kredowe. Gipsy- Niecka Niecka 1. Wklęsła forma terenu, przeważnie o płaskim dnie i łagodnych zboczach. 2. Rozległa, łagodna synklina.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Nidziańska, Kujawy.

Wody mineralne- głównie siarczkowe i chlorkowe - najwięcej południe Polski, Sudety, Nałęczów i geotermalne- Podhale, Pyrzyce, rejon Szczecina. Uruchomiono ciepłownie, na Podhalu działa geoterma dostarczająca ciepłą wodę i ciepło do znacznej ilości domów na terenie Zakopanego i okolic.