Bajkał jest to  jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny znajdujące się w azjatyckiej części Rosji (Syberia Wschodnia). Jest najgłębszym jeziorem na świecie, a także jednym z najstarszych (jego wiek szacuje się na ok. 25 mln lat). Wypełnia rów tektoniczny. Lustro wody znajduje się na wysokości 455 m n.p.m. Wokół jeziora wznoszą się góry, o wysokościach powyżej 2 500 m n.p.m. (Góry Bajkalskie, Góry Barguzińskie oraz Hamar Daban). Jezioro rozciąga się na powierzchni 31,5 tys. km², jego długość to 670 km, a szerokość sięga 79 km. Średnia głębokość Bajkału wynosi 730 m, natomiast maksymalna, to aż 1 637 m. Dno jeziora znajduje się na wysokości 1 285 m p.p.m., co sprawia, iż jest ono największą kryptodepresją na świecie. Wypełnia je 23 tys. km³ wody, co stanowi 20% światowych zasobów wody słodkiej. Woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich Bajkału jest bardzo przezroczysta, bogata w tlen i słabo zmineralizowana. Temperatura wód powierzchniowych wynosi 9°C - 12°C, a przy brzegach dochodzi do 20°C. Poniżej 250 - 300 m głębokości panuje stała temperatura ok. 3,5 - 4°C. Od stycznia do maja wody Bajkału zamarzają na grubość do ok. 1 m. Wahania poziomu wody są niewielkie i wynoszą od 0,8 do 1,4 m. Do jeziora uchodzi 336 rzek, spośród nich najważniejsze są: Selenga, Barguzin i Górna Angara. Ujścia tych rzek są deltowate. Z Bajkału wypływa tylko jedna rzeka Rzeka Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, wtargnięcie, niebezpieczeństwo, powódź, strach, potwora, stratę, łaskę bożą, zejście do piekieł, wyrocznię, obronę, pomoc, Słońce, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich - Angara. Powierzchnia zlewiska wynosi 557 tys. km². Flora Flora ogół gatunków roślinnych, zasiedlających określony teren w określonym czasie geologicznym. Może to być również ogół gatunków roślinnych zasiedlających pewne ekologiczne siedlisko, np. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Fauna Fauna ogół gatunków zwierzęcych występujących współcześnie na Ziemi. Powszechnie używa się też formy: fauna ptaków Polski w znaczeniu: ogół ptaków zamieszkujących Polskę. flora.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
jeziora są bardzo bogate. Występuje w nim wiele gatunków endemicznych, m. in. foka bajkalska, omul, gołomianka, gąbka bajkalska, kiełże i wirki. Część jeziora wchodzi w skład obszarów chronionych - rezerwatów Bajkalskiego i Barguzińskiego. Jest ono także wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na jeziorze rozwija się rybołówstwo (zwłaszcza połowy omula) oraz żegluga letnia, a zimą kołowy transport Transport element działu gospodarki narodowej zwanego komunikacją. Przemieszczanie ładunku i osób. W wielu rejonach świata do dziś zwierzęta są podstawowym środkiem transportu. Dotyczy to zwłaszcza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny po lodzie. Spławia się nim także drewno. Nad Bajkałem znajduje się szereg miejscowości, z czego największymi są Bajkalsk i Sludianka. Wzdłuż południowego brzegu jeziora biegnie Kolej Transsyberyjska, a wzdłuż jego północnego krańca - Kolej Bajkalsko-Amurska. Pierwszymi badaczami jeziora byli w XIX wieku Polacy zesłani na Syberię: Aleksander Aleksander Homer Iliada, bohater drugoplanowy; Parys.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Czekanowski, Jan Czerski, Benedykt Dybowski i Władysław Godlewski.