Należą do grupy  węglowodorów nienasyconych i  posiadają co najmniej jedno lub więcej wiązań podwójnych.

Budowa

 •   hybrydyzacja Hybrydyzacja proces krzyżowania odmiennych genetycznie organizmów roślinnych lub zwierzęcych w celu otrzymania wydajniejszych gatunków.
  Czytaj dalej Słownik geograficzny
  sp2
 •   wiązania typu π i σ

etylen

Alkeny tworzą szereg  homologiczny, tzn. związki tego szeregu odróżniają się od siebie ilością grup CH2.

Przykład: eten  i  propen

CH2 = CH2  CH2 = CH - CH3

Szereg homologiczny alkenów został przedstawiony w Tabeli 2.

Nazwa alkenu

Wzór sumaryczny

Wzór półstrukturalny

Eten

C2H4

CH2=CH2

propen

C3H6

CH2=CH-CH3

Buten

C4H8

CH2=CH-CH2- CH3

Penten

C5H10

CH2=CH-(CH2)2- CH3

Tabela 2. Szereg homologiczny alkenów

Nazewnictwo

Nazwy alkenów tworzy się zmieniając przedrostek -an odpowiedniego węglowodoru nasyconego (alkanu) na -en, np. eten (zwany też etylenem) od etanu.

Alkeny, pomimo takiego samego wzoru sumarycznego mogą różnić się budową (zjawisko to nazywa się izomerią cis i trans).

cis, kiedy podstawniki ulokowane są po jednej stronie wiązania podwójnego

trans, kiedy podstawniki ulokowane są przeciwnej stronie wiązania podwójnego

Ponadto alkeny mogą posiadać dwa lub więcej wiązań podwójnych:

but - 1,3- dien

Właściwości fizyczne:

 •   bezbarwny oraz bezwonny gaz
 •   jest stosunkowo lekki - lżejszy niż powietrze
 •   nie rozpuszcza się w wodzie
 •   przyspiesza wegetację warzyw oraz owoców

Właściwości chemiczne

 •   Addycja z wodorem, chlorem, chlorowodorem, wodą:

Ogólnie można zapisać:

CnH2n + X2 = CnH2nX2

CnH2n + H2 = CnH2n+2

CnH2n + H2O = CnH2n+1 OH

Dla przykładu podajmy reakcję z wodorem oraz chlorem:

 •   Wodorem

CH2=CH2 + H2 = CH3-CH3

etan

 •   Chlorem

CH2=CH2 + Cl2 = Cl-CH-CH-Cl

A z wodą proces zachodzi według równania:

CH2=CH2 + H2O = CH3-CH2-OH

Etanol

 •   Przyłączanie fluorowca odbywa się zgodnie z regułą Markownikowa (gdy do wiązania podwójnego
 •   lub przyłącza się związek typu HX ( gdzie X to Cl, Br, I, F, OH) to atom wodoru przyłącza się do atomu węgla, który zawiera więcej atomów wodoru)

CnH2n + HX = CnH2n + X

 •   Spalanie do CO2, CO i C
 • C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2
 • C2H4 + 2O2 = 2CO + 2H2O
 • C2H4 + O2 = 2C + 2H2O
 •   Reakcja z  KMnO4 i Br2 aq (odbarwianie)
 •   Polimeryzacja

n CH2=CH2 = ( -CH2-CH2-) n

n CH3=CH-CH = (-CH-CH-CH3-)n

Otrzymywanie

 •   w przemyśle otrzymuje się go przez kraking (powstanie związków o krótszych łańcuchach) benzyny lekkiej
 •   laboratoryjne – w wyniku dehydratacji (eliminacja wody) alkoholu etylowego:

CH3-CH2-OH = CH2=CH2 +H2O

 •   laboratoryjnie – poprzez redukcję 1,2- dichloroetanu cynkiem, czyli  eliminację chloru

Cl-CH2-CH2-Cl + Zn = CH2=CH2 + ZnCl

 •   laboratoryjnie – w wyniku działania na bromoetan zasadą (eliminacja bromu)

CH3-CH2-Br + NaOH = CH2=CH2 + NaBr + H2