Związki nieorganiczne dzielimy na: wodorki, tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, węgliki, azotki.

Wodorki

Wodorki to związki zbudowane z wodoru oraz innego pierwiastka. Nazwa wodorków jest uzależniona od grupy, z której pochodzi pierwiastek tworzący obok wodoru związek. Wodorki niemetali są gazami. W formie stałej  nie wykazują struktury krystalicznej. Wodorki te tworzą najczęściej pierwiastki z grup 13-17 układu okresowego.

Wodorki możemy podzielić w zależności od charakteru chemicznego na:

- kwasowe (wodorki z grup: 16 oraz 17). Gdy rozpuszcza się wodzie, to tworzą kwasy;

-obojętne (wodorki z grup: 14 oraz 15, oprócz wodorku amonu). Nie wchodzą w reakcję z wodą.

-zasadowe (wodorki metali, oprócz amoniaku). Gdy rozpuszcza się wodzie, to tworzą zasady.

Wodorki możemy otrzymać w wyniku syntezy.

TLENKI

Tlenki to związki zbudowane z tlenu i innego pierwiastka.

Tlenki ze względu na charakter pierwiastka tworzącego z tlenem związek dzielimy na:

- tlenki metali;

- tlenki niemetali.

Wartościowość pierwiastka tworzącego tlenek jest uzależniona od grupy z układu okresowego, z którego pochodzi. Tlenków nie są w stanie tworzyć gazy szlachetne. Charakter wiązania jest uzależniona także od grupy z układu okresowego, z którego pochodzi pierwiastek. W początkowych grupach występują wiązania jonowe, w końcowych kowalencyjne.

Platyna nie wchodzi w reakcję z tlenem.

Tlenki możemy podzielić w zależności od charakteru chemicznego na:

-zasadowe, które wchodzą w reakcję z kwasami tworząc sole. Tlenki pierwiastków grupy 1 oraz 2 układu okresowego, z wyjątkiem berylu, wchodzą w reakcje z woda;

- obojętne, które nie wchodzą w reakcje z kwasami, zasadami oraz wodą;

- kwasowe, które wchodzą w reakcję z zasadami tworząc sole;

- amfoteryczne, wchodzą w reakcję z zasadami i kwasami.

Przykładowe tlenki:

MgO- tlenek magnezu;

CO- tlenek węgla;

K2O- tlenek potasu.

Sposoby otrzymywania tlenków:

a) Reakcja tlenu z pierwiastkiem

b) Reakcja rozkładu termicznego soli oraz wodorotlenków

c) Reakcja utleniania tlenków niższych

d) Reakcja redukcji tlenków wyższych.

KWASY

Kwasy to związki zbudowane z wodoru oraz reszty kwasowej.

Kwasy dzielimy na:

- kwasy tlenowe;

- kwasy beztlenowe.

Sposoby otrzymywania kwasów:

Reakcja tlenku niemetalu i wody.

Reakcja mocnego kwasu z solą.

Moc kwasów maleje w grupie, a rośnie w okresie układu okresowego. Moc dla kwasów beztlenowych rośnie w grupie.

Możliwe reakcje:

- z metalami;

- tlenkami metalu;

Szereg aktywności wszystkich metali

Pierwiastki stojące w szeregu aktywności za wodorem nie są w stanie wyprzeć go z kwasu. Reakcja nie zachodzi, z wyjątkiem kwasu siarkowego oraz azotowego.

WODOROTLENKI

Wodorotlenki to związki zbudowane z metalu oraz grupy wodorotlenowej (OH-).

Otrzymywanie wodorotlenków:

a) Reakcja metalu z grupy 1 lub 2, oprócz berylu, z wodą

b) Reakcja tlenku metalu z grupy 1 lub 2, oprócz berylu, z wodą

c) Reakcja strąceniowa soli z zasadą.

Wodorotlenki możemy podzielić w zależności od charakteru chemicznego na:

- zasadowe, które wchodzą w reakcję z kwasami i tworzą sól.

- amfoteryczne, które wchodzą w reakcję z kwasami oraz zasadami.

Sole

Sole to związki zbudowane z metalu oraz reszty kwasowej.

Sole możemy podzielić w zależności od charakteru chemicznego na:

- obojętne (najczęściej występujące)

- wodorosole (metal i reszta wodorowa). Gdy zastąpimy wodór metalem, to otrzymamy sól obojętną. Ilość wodorów wpływa na przedrostek przed nazwą soli (-di; – tri).

- hydroksosole (metal oraz reszta kwasowa i wodorotlenowa). Gdy zastąpimy grypy wodorotlenowe resztami kwasowymi, to otrzymamy sól obojętną. Wartość jest uzależniona od ilości grup OH-

 - uwodnione, które są w stanie zatrzymać wodę w czasie krystalizacji.

Sposoby otrzymywania soli:

a) Reakcja kwasu z zasadą;

b) Reakcja kwasu z tlenkiem metalu;

c) Reakcja kwasu z metalem;

d) Reakcja tlenku metalu z tlenek niemetalu

e) Reakcja zasady z tlenkiem niemetalu;

f) Reakcja metalu z niemetalem;

g) Reakcja sól1 z sólą2

h) Reakcja sóli1 z zasadą1;

i) Reakcja soli słabego kwasu z silnym kwasem;

j) Reakcja soli kwasu beztlenowego z silnym kwasem tlenowym.