Owady Owady najliczniejsza w świecie zwierząt gromada. Owady są lądowymi, tchawkodysznymi stawonogami. Mimo dużej rozmaitości kształtów i rozmiarów u wszystkich owadów plan budowy jest taki sam. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny stanowią najliczniejsza grupę zwierząt pod względem ilości opisanych gatunków (ponad 1 mln). Wśród nich, rząd Lepidoptera -motyle, może poszczycić się około 120 tys. gatunków. Te niewielkie, delikatne stworzenia zamieszkują prawie każdy rejon kuli ziemskiej, z wyjątkiem obszarów biegunowych. Najwięcej gatunków motyli zamieszkuje obszary krajów tropikalnych, częste są również w regionach klimatu umiarkowanego ale są też przypadki ich występowania w zimnych terenach -np. w Arktyce.

Rząd Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) dzieli się na motyle dzienne i ćmy. Podział ten związany jest z trybem życia jakie prowadzą te owady tzn. motyle- dzienny a ćmy -nocny. Klasyfikacja ta jest raczej umowna, ponieważ wiele ciem jest aktywnych w dzień.

Lepszym kryterium podziału są cechy morfologiczne jakimi różnią się obie grupy. Różnice te uwidaczniają się w budowie ciała-ćmy mają ciało krępe i pokryte dużą ilością włosków, podczas gdy motyle są delikatnej budowy i mniej włochate. Czułki u ciem są pierzaste lub ostro zakończone, a u motyli zakończone buławkami. Motyle dzienne nie będąc w ruchu składają skrzydła ponad ciałem, natomiast ćmy rozkładają je w płaszczyźnie poziomej.

Motyle zachwycają pięknymi kolorowymi ornamentami na skrzydłach, ćmy zazwyczaj są mniej atrakcyjne, ich skrzydła często mają kolory brązowe, szare lub brunatne. Ale okazuje się, że są wyjątki od reguły, są takie gatunki ciem które kształtem i kolorystyką skrzydeł mogą przyćmić niejednego motyla. To samo tyczy się trybu życia- są gatunki ciem prowadzących dzienny tryb życia, ale też są motyle odpoczywających w dzień a aktywnych w nocy. Wspólny dla obydwu grup jest jednak cykl życiowy, tzn. z jaja wykluwa się  larwa Larwa stadium rozwojowe zwierząt wyraźnie różniące się od postaci dojrzałej, zarówno pod względem fizjologicznym, jak i morfologicznym, często także żyjące w innym środowisku i pobierające ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ( nieuskrzydlona ) , z której przez przepoczwarzenie powstaje postać dorosła ze skrzydłami. Na świecie znanych jest ponad 100 tys. gatunków ciem i około 20 tys. gatunków motyli dziennych. Głównym pokarmem obydwu grup jest nektar Nektar słodka, zwykle bezbarwna i dość gęsta ciecz wydzielana przez rośliny w kwiatach - w miodnikach. Zawiera 30-90% wody, 5-70% cukrów (glukozy, fruktozy, sacharozy i in.), kwasy organiczne, olejki ... Czytaj dalej Słownik biologiczny kwiatowy. Roślina wydziela tą słodką ciecz w celu zwabienia wielu owadów, które przenosząc się z kwiatu na  kwiat Kwiat Symbol tajemnicy, nadziei, niewinności, cnoty, szczęścia, bezpieczeństwa, miłosierdzia, radości, żałoby, smutku, zbrodni. Kwiat jest też symbolem centrum mistycznego, logiki, symetrii; ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich przyczyniają się do rozpylania pyłku. Motyle i ćmy potrafią wyczuć te substancje z dalekiej odległości dzięki węchowym komórkom receptorowym, umiejscowionych na czułkach. Dobrze rozwinięty zmysł węchu pozwala zlokalizować im  pokarm Pokarm związki chemiczne, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pobrane ze środowiska zewnętrznego. autotrofizm, heterotrofizm.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
lub partnera do rozrodu nawet w promieniu 1 km (takie zdolności mają ćmy). Owady te rozpoznają się dzięki substancjom zapachowym osadzonych na maleńkich łuskach, które ułożone są dachówkowato na powierzchni skrzydeł. Stąd też wzięła się nazwa rzędu- Lepidoptera- Łuskoskrzydłe. Łuski te można zaobserwować dotykając zewnętrznej strony skrzydła- na dłoniach pozostają mieniące się drobinki. Są one przekształconymi włoskami, bardzo kruche, z widocznym prążkowaniem. Zawierają one barwniki i dzięki nim skrzydła motyli i ciem zachwycają pięknym wzornictwem i mieniącymi się kolorami.

Ubarwienie tych owadów identyfikuje ich przynależność gatunkową, zwabia partnera do rozrodu- jest sposobem komunikacji miedzy osobnikami. Wzory na skrzydłach mogą być podobne do otoczenia w jakim przebywa motyl, dzięki czemu może być niewidoczny dla potencjalnych drapieżników. Zjawisko takie określamy mianem mimetyzmu. Niektóre owady mają jaskrawo ubarwione skrzydła, co wskazywałoby że są one groźne lub niejadalne, ale niekoniecznie tak jest. Barwy te maja za zadanie po prostu zmylić napastnika. A taki rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny "straszenia" nazywany jest mimikrą.