Człowiek stał się dominującym gatunkiem na Ziemi. Podporządkował sobie przyrodę dla własnych celów. Niestety postęp cywilizacyjny związany jest degradacja środowiska przyrodniczego w którym żyjemy. Powstałe w wyniku działalności człowieka zagrożenia, dotyczą całej planety i wszystkich jej ekosystemów. Obecnie za największe globalne zagrożenia uważa się dziurę ozonową oraz efekt cieplarniany.

Efekt cieplarniany.

Zjawisko to spowodowane jest obecnością w naszej atmosferze gazów zwanych szklarniowymi. Gazy te przepuszczają widzialne promieniowanie Słońca, jednak w małym stopniu przepuszczają promieniowanie cieplne. Najbardziej znaczące gazy szklarniowe to dwutlenek węgla, para wodna, metan, ozon, podtlenek azotu. Dzięki nim Na Ziemi panuje optymalna temperatura do rozwoju życia. Gdyby nie gazy szklarniowe na Ziemi panowała by średnia temperatura w granicach - 18ºC. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem jak najbardziej naturalnym. Dwutlenek węgla dostaje się do atmosfery podczas erupcji wulkanów czy pożaru lasów. Jednak groźny jest nie sam efekt ale jego tempo. Działalność człowieka jest powodem zwiększenia dostawy gazów cieplarnianych do atmosfery. Większość dwutlenku węgla powstaje podczas spalania paliw energetycznych czyli węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Dodatkowo duże ilości CO2 powstają podczas karczowania (wypalania) lasów. Ograniczanie powierzchni lasów tropikalnych również prowadzi do przyspieszenia tempa ocieplania klimatu. Las jest głównym pochłaniaczem dwutlenku węgla. Nasilenie się procesu efektu cieplarnianego wystąpiło w drugiej połowie poprzedniego stulecia. Wiek XX to rozkwit przemysłu, urbanizacji i motoryzacji. Do naszej atmosfery trafiły ogromne ilości trujących związków w tym także gazów szklarniowych. Doprowadziło to globalnego ocieplenia klimatu. Na razie nieznacznie o 1,5-2ºC, lecz nawet taka mała zmiana jest już widoczna. Równowaga klimatyczna Ziemi jest bardzo delikatna i nawet niewielki czynnik może doprowadzić do niewyobrażalnych zmian wszystkich elementów klimatu.

Jedynym sposobem na walkę z efektem cieplarnianym jest ograniczenie emisji gazów szklarniowych, oraz zaprzestanie rabunkowego wycinania lasów.

Ocieplenie klimatu nie oznacza podniesienia się średniej temperatury we wszystkich strefach klimatycznych. Wręcz przeciwnie, może dojść do sytuacji gdzie obecnie ciepłe regiony pokryje wieczny lód. Naukowcy twierdzą że może dojść do zaburzenia prądów morskich. Dla europy może to być katastrofą. Jeżeli jej brzegi przestanie obmywać ciepły Golfsztrom , temperatura zimy w wielkiej Brytanii może spaść nawet o 11ºC. Takie warunki klimatyczne będą katastrofą dla rolnictwa. Ocieplenie może doprowadzić do topnienia lodów zgromadzonych na Grenlandii i Antarktydzie. Spowoduje to podniesienie się poziomu oceanu światowego. Zagrożone będą wielkie obszary lądu na nisko położonych wybrzeżach. Wielkie problemy mogą mieć Holendrzy, którzy już dziś prowadzą nieustająca walkę z morzem. Pod wodą zniknie znaczna część ich ojczyzny. Zmiany klimatu dotkną wszystkie części naszej planety.

Dziura ozonowa.

Kolejnym zagrożeniem na skalę globalną jest tzw. "dziura ozonowa". Ozon Ozon O3 - trójatomowa cząsteczka tlenu. Ozon jest gazem, który w górnych warstwach atmosfery stanowi powłokę chroniącą Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Przerzedzenie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to trójatomowa odmiana tlenu. Gaz ten tworzy cienką warstwę (ozonosferę) na wysokości 25-50 km, w zależności od szerokości geograficznej. Ozonosfera Ozonosfera warstwa atmosfery znajdująca się na wysokości od 25 do 55 km, o podwyższonej zawartości ozonu. Proces pochłaniania promieniowania ultrafioletowego przez ozon oraz jego rozkład doprowadza ... Czytaj dalej Słownik geograficzny stanowi tarcze ochronną przed zabójczym promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca.

Na skutek zwiększenia zanieczyszczenia atmosfery warstwa ta znacznie się zmniejszyła. Znaczne ubytek ozonu w stratosferze nazwano dziura ozonową. Długo szukano powodów zaniku ozonu, okazało się że głównym winowajcą są gazy z grupy freonów i halonów. Stosowano je do produkcji aerozoli, chłodziarek, tworzyw sztucznych. Również źle wpływają na ozonosferę tlenki azotu powstające podczas spalania paliwa w silnikach samochodowych.

Proces ten jak sądzą naukowcy przybrał na sile w latach 70 tych poprzedniego stulecia. Dopiero w latach 80 tych zaczęto bić na alarm. Szacuje się że warstwa ozonowa została uszczuplona o ok. 10%. Wiele państw podpisało wtedy protokół Montrealski który zobowiązywał je do zaprzestania produkcji gazów z grupy freonów. Jednak problem polega na tym iż poprawy nie będzie w najbliższym czasie. Freony Freony fluoropochodne metanu lub etanu, stosowane m.in. do produkcji aerozoli w rozpylaczach kosmetycznych i gaśnicach oraz w urządzeniach chłodniczych. Freony przenikają do ozonosfery, gdzie pod ... Czytaj dalej Słownik geograficzny bardzo długo mogą przebywać w powietrzu (ok. 150 lat), dlatego naukowcy przewidują że największe zniszczenie ozonosfery nastąpi na początku obecnego wieku. Powiększą się ubytki ozonu nad Antarktydą, Arktyką oraz pojawią się nad obszarami Europy i Ameryki Północnej. Sytuacja jest niebezpieczna ponieważ promieniowanie ultrafioletowe, które będzie w coraz większych dawkach docierać do powierzchni ziemi, będzie przyczyna wielu przypadków zachorowań głównie na raka skóry. Jest ono szkodliwe również dla roślin i zwierząt. Szczególnie zagrożony jest bardzo delikatny fitoplankton Fitoplankton plankton roślinny - mikroskopijne glony i sinice biernie unoszące się w toni wodnej. Fitoplankton jest pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym pelagialu mórz i oceanów oraz jezior. W ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oceaniczny. Jest on odpowiedzialny za pochłanianie dużych ilości dwutlenku węgla dlatego jego zanik spowoduje pogłębienie się problemu efektu cieplarnianego. Jednak jeśli sprawdzą się scenariusze naukowców to ok. roku 2010 proces zaniku ozonu zacznie tracić na sile. Wielu naukowców jednak twierdzi iż przywrócenie pierwotnego stężenia w atmosferze potrwa bardzo długo. Ubytki są znaczne a ilości freonów krążące w naszej atmosferze bardzo duże. Szacują oni że powrót do stanu sprzed 1982 roku może potrwać nawet 100 lat. Następne pokolenia są więc zmuszone do życia w świecie który im stworzyliśmy swoja nieprzemyślaną działalności . W 1987 roku wiele państw podpisało w Montrealu protokół, mówiący o ograniczeniu produkcji freonów. W 1990 roku w Wiedniu państwa które podpisały protokół montrealski zobowiązały się do całkowitego zakazu emisji oraz produkcji gazów z grupy freonów.

Nasz kraj należy do krajów które podpisały zarówno Protokół Montrealski jak i Konwencję Wiedeńską. W Polsce nie produkowano nigdy freonów ani halonów, dlatego przystąpiliśmy do konwencji jako użytkownicy. Zobowiązaliśmy się że nie będziemy importować oraz używać produktów zawierających freony. Jednak sytuacja w Polsce wygląda nieco inaczej. W użyciu jest jeszcze bardzo wiele starych lodówek zawierających zakazane gazy, na rynku pojawiają się tez kosmetyki w aerozolach zawierające freony. Minie sporo czasu zanim pozbędziemy się całkowicie starych urządzeń chłodniczych i zastąpimy je nowymi które nie zawierają tych związków.

Szybkość odbudowy warstwy ozonowej zależy również w pewnym stopniu od nas. Kupując dezodoranty wybierajmy tylko te z napisem "CFC free", lub "ozone friendly". Wydaję się że będzie to znikoma pomoc dla sprawy, jednak to od nas samych powinniśmy zacząć zmiany. Pomoże to zbudować w każdym z nas wrażliwość ekologiczną i pewien sposób myślenia który przekazywany następnym pokoleniom może sprawić iż nie powtórzy ono naszych błędów. Będzie to wkład w poprawę sytuacji życia na naszej planecie dla nas samych jak i naszych dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
oraz wnuków. Miejmy nadzieje że uda nam się poprawić stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny ozonosfery i nie sprawdzą się najczarniejsze scenariusze naukowców, a my będziemy mogli nadal wylegiwać się na plaży korzystając życiodajnej energii naszego Słońca.