U człowieka układ krwionośny jest zamknięty. Znaczy to, że krew Krew Symbol ofiary, oczyszczenia, męczeństwa, wtajemniczenia, rodu, pokrewieństwa.
Starożytność Biblia, Stary Testament KREW PRZELANA: Kain, zabijając brata, przelał jego krew, był ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
nieustannie obiega organizm w całym systemie połączonych ze sobą naczyń krwionośnych. Pompą wymuszającą ten obieg jest serce. Krążenie krwi odbywa się na dwóch drogach: obwodowej oraz płucnej, które razem stanowią jak gdyby zamknięte koło.

Krążenie obwodowe (duży krwioobieg):

Z lewej komory Komory Federalna Islamska Republika Komorów. Stanowi wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim pomiędzy wybrzeżem Tanzanii (Afryka) a Madagaskarem. Powierzchnia 1860 km2. Liczba ludności 727 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny serca krew bogata w tlen jest wyrzucana (dzięki skurczowi serca) do aorty, czyli największej tętnicy w ciele ludzkim (średnica ok. 25 mm). Aorta Aorta tętnica główna - największe naczynie tętnicze wyprowadzające krew z lewej komory serca. Jej ściany są bardzo grube i elastyczne ponieważ krew tłoczona jest pod dużym ciśnieniem ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ta stopniowo rozgałęzia się na coraz mniejsze (o coraz mniejszej średnicy) naczynia, zwane tętnicami (prowadzą krew w kierunku od serca na obwód). Na samym początku od aorty wychodzą tętnice niosące krew ku głowie i kończynom górnym. Kolejne rozgałęzienia prowadzą do narządów oraz ścian tułowia, a następnie aorta rozdziela się na duże (dwie) gałęzie niosące krew kończynom dolnym. Tętnice w każdej części ciała ulegają rozdziałowi na coraz to mniejsze i drobniejsze gałązki, aż wreszcie przechodzą w naczynia włosowate - najmniejsze naczynia o średnicy około kilkunastu mikrometrów. Oplatają one wszystkie tkanki w organizmie, odbywa się w nich wymiana substancji (wymiana gazowa, a także pobieranie pożywienia oraz produktów przemiany materii). Po opuszczeniu danego narządu naczynia włosowate tworzą coraz większe (o coraz większej średnicy) naczynia - żyły, którymi krew podąża w kierunku serca, by móc ponownie się natlenić. Z głowy oraz kończyn górnych odtleniona krew prowadzona jest żyłą główną górną, a z kończyn dolnych oraz innych części ciała (wątroba, nerki) krew zbierana jest do żyły głównej dolnej. Obie te duże żyły uchodzą do prawej strony serca (prawego przedsionka). Na tym kończy się duży krwioobieg (w skrócie: lewa komora → tkanki → prawy przedsionek).

Krążenie wrotne:

Krew z przewodu pokarmowego prowadzona jest drogą żyły wrotnej. Jest to  naczynie Naczynie martwy element drewna charakterystyczny dla okrytonasiennych. Naczynia mają postać długich rur utworzonych przez szereg komórek zwanych członami naczyń. Człony naczyń mają postać ... Czytaj dalej Słownik biologiczny dochodzące do wątroby i tam rozgałęziające się na naczynia włosowate, po czym (już po przejściu przez narząd) wracające do postaci żył wątrobowych, łączących się z żyłą główną dolną. Naczynia włosowate doprowadzają do wątroby pozyskane składniki pokarmowe, w celu ich przetworzenia i zmagazynowania. Krążenie wrotne jest jednym z elementów krążenia obwodowego.

Krążenie płucne (mały krwioobieg):

Do prawej połowy serca (spływa z przedsionka do komory prawej) dopływa krew żylna, która jest krwią odtlenioną. Przepompowywana jest ona następnie do płuc (w celu natlenienia) poprzez pień płucny, rozgałęziający się na dwie tętnice płucne: prawą oraz lewą. Obie tętnice płucne następnie oddają coraz drobniejsze gałęzie - tętniczki, aż do przejścia w delikatne naczynia włosowate, które oplatają pęcherzyki płucne. Tutaj dochodzi do wymiany gazowej, czyli pobierania tlenu w zamian za oddanie dwutlenku węgla. Potem naczynia włosowate przechodzą w gałązki o coraz większej średnicy, aż powstają cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich żyły płucne. Natleniona krew wędruje nimi do przedsionka lewego serca. Na tym etapie kończy się mały krwioobieg (w skrócie: prawa komora → płuca → lewy przedsionek).

Krew:

Stanowi ok. 7 % masy ciała. Jest rodzajem tkanki łącznej, będąca mieszaniną osocza oraz zawieszonych w tym płynnym środowisku krwinek.

Erytrocyty Erytrocyty czerwone ciałka krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
(krwinki czerwone):

Zawartość w krwi: 4,5 mln/mm3 (kobiety); 5,4 mln/mm3 (mężczyźni); 7 mln/mm3 (noworodki), choć ilość ta może ulegać zmianie (miejsce pobytu, panujące tam ciśnienie). Bezjądrzaste, okrągłe, dwuwklęsłe komórki. Produkuje je czerwony szpik kostny, a rozkłada głównie śledziona (po ok. 120 dniach życia). Zawierają czerwony barwnik - hemoglobinę, dzięki któremu mogą przenosić tlen oraz dwutlenek węgla, co ma znaczenie dla organizmu w procesie wymiany gazowej. Hemoglobina Hemoglobina czerwony barwnik oddechowy występujący w erytrocytach kręgowców i (bezpostaciowo) w krwi niektórych pierścienic. Jest to białko złożone. Makrocząsteczka hemoglobiny zbudowana jest z ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest zbudowana z białka globuliny Globuliny Białka proste słabo rozpuszczalne w wodzie. Są składnikiem osocza krwi. Należy do nich fibrynogen i g-globuliny immunoglobuliny - przeciwciała Wszelkie białka, których cząsteczki są w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz cząsteczek hemu (czterech), zawierających atom żelaza. Żelazo z kolei ma zdolność do nietrwałego wiązania się z cząsteczką tlenu - powstaje tzw. oksyhemoglobina.

Leukocyty Leukocyty białe ciałka krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
(krwinki białe):

Zawartość w krwi: 3,5 - 10 tys./ mm3. Stosunkowo duże, prawie że bezbarwne, jądrzaste komórki. Produkowane przez węzły chłonne, grasicę, śledzionę oraz szpik kostny. Należą tu: granulocyty, limfocyty Limfocyty rodzaj leukocytów należący do agranulocytów. Są to komórki kręgowców warunkujące pamięć, koordynację i specyfikę reakcji immunologicznych, oraz odpowiedzi obronne typu komórkowego, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz monocyty. Leukocyty to składniki układu odpornościowego, stąd ich główną funkcją jest zapewnienie odporności swoistej (jako przeciwciała) oraz fagocytoza Fagocytoza rodzaj endocytozy polegającej na:
pobraniu z otaczającego środowiska stosunkowo dużych ciał organicznych (komórki lub ich fragmenty) oraz cząsteczek nieorganicznych (np. pył węglowy, ...
Czytaj dalej Słownik biologiczny
drobnoustrojów i uwalnianie czynników hamujących namnażanie się wirusów.

Płytki krwi:

Zawartość w krwi: 150 - 390 tys./ mm3. Nieokreślone w kształcie komórki. Produkuje je szpik kostny czerwony, żyją 8 - 10 dni. Mają bardzo ważną rolę przy hamowaniu krwawienia (proces krzepnięcia krwi).

Osocze:

Jest płynem o barwie słomkowej, o zdolności do krzepnięcia. Złożony jest z: wody (90 %) oraz związków organicznych (białka, lipidy Lipidy tłuszcze / tłuszczowce - grupa związków organicznych, niejednorodna pod względem chemicznym, o zróżnicowanych funkcjach. Wszystkie kwasy tłuszczowe - składnik większości lipidów - są ... Czytaj dalej Słownik biologiczny osocza, składniki pozabiałkowe, które zawierają azot oraz które go nie zawierają) i nieorganicznych (jony chlorkowe, potasowe, sodowe, węglanowe, magnezowe; tlen, dwutlenek węgla, azot), stanowiące 10 % osocza. Osocze Osocze substancja płynna krwi. Stanowi około 55% jej objętości. Osocze jest żółtawo opalizującym przezroczystym płynem, który zawiera około 90% wody, białka (albuminy, globuliny, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny krwi można łatwo (poprzez wirowanie) oddzielić od elementów morfotycznych. Osocze transportuje niezbędne komórkom cząsteczki, jak również produkty przemiany materii. Białka osocza mają bardzo istotne dla organizmu funkcje.

Funkcje krwi:

 1. transportowa:
  • przenosi pobrany w płucach tlen, niezbędny każdej komórce organizmu do przeżycia;
  • przenosi szkodliwe produkty powstające na skutek przemiany materii (dwutlenek węgla, kwas moczowy, mocznik) z narządów i tkanek do miejsc ich wydalania (płuca, nerki, skóra);
  • przenosi substancje odżywcze, mikroelementy Mikroelementy pierwiastki, które występują w niewielkich ilościach w organizmach (od 0,01 do 0,00001% suchej masy). Do mikroelementów zalicza się: żelazo, bor, miedź, cynk, mangan, molibden, jod, fluor. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz witaminy Witaminy związki organiczne o różnej budowie chemicznej. Organizm nie potrafi ich sam wytworzyć i są przyjmowane z pokarmem w postaci aktywnej albo jako prowitaminy. Witaminy nie ulegają trawieniu, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wchłonięte w jelicie do każdego narządu i tkanki;
  • bierze udział w termoregulacji odbierając ciepło z miejsc, gdzie jest ono produkowane w nadmiarze (wątroba, mięśnie), a przenosząc do chłodniejszych okolic;
  • transportuje hormony, biorąc tym samym udział w biochemicznej regulacji organizmu;
 1. obronna:
  • chroni organizm przed chorobotwórczymi drobnoustrojami;
 1. homeostatyczna:
  • jest krzepliwa, co stanowi zabezpieczenie dla organizmu w momencie zranienia;
  • utrzymuje stałe środowisko wewnętrzne ustroju.