Metody leczenia zmian nowotworowych są różne, a ich stosowanie wiąże się zwykle z występowaniem różnych skutków ubocznych. Najlepsze efekty daje połączenie kilku metod, ponieważ zwłaszcza w przypadku wystąpienia przerzutów trudno jest całkowicie wyeliminować nowotwór.

Standardową metodą w walce z rakiem jest wycięcie chirurgiczne guza nowotworowego wraz z otaczającą go tkanką. Ponieważ jednak przerzuty ujawniają się w późniejszym czasie, usunięcie głównego guza nie jest w stanie im zapobiec - chyba że zabieg zostanie przeprowadzony odpowiednio wcześnie, jednak rzadko się zdarza.

Metodami wspomagającymi leczenie są radioterapia i chemioterapia. Radioterapia polega na naświetlaniu patologicznych komórek promieniami rentgenowskimi lub gamma. Powoduje to uszkodzenie ich materiału genetycznego i - wskutek tego - śmierć. Komórki zdrowe są bardziej odporne na promieniowanie, więc nie ulegają zniszczeniu podczas naświetlania. Radioterapia pozwala na wyeliminowanie nawet niewielkich zmian nowotworowych. Chemioterapia polega natomiast na podawaniu różnego rodzaju leków, działających zabójczo na komórki nowotworowe. Ma to jednak wiele skutków ubocznych, bowiem działa też na komórki zdrowe. Dodatkowym problemem jest możliwość uodpornienia się komórek nowotworowych na podawane substancje. Leki stosowane w chemioterapii należą do kilku grup. Są to:

  • antymetabolity - są to substancje wykazujące podobieństwo do normalnych substratów szlaków metabolicznych, w wyniku czego są wykorzystywane przez komórkę, jednak działają inaczej - blokują procesy metaboliczne, np. produkcję nukleotydów, wskutek czego zahamowana zostaje synteza DNA
  • inhibitory Inhibitory związki chemiczne, które hamują katalityczne działanie enzymów. Wyróżnia się hamowanie kompetycyjne (współzawodniczące) i niekompetycyjne. Hamowanie kompetycyjne ma miejsce, gdy inhibitor ... Czytaj dalej Słownik biologiczny topoizomerazy - substancje te ingerują w proces replikacji materiału genetycznego, blokując jeden z enzymów - topoizomerazę, w wyniku czego rozdzielone nici DNA nie mogą ponownie się połączyć, co jest dla komórki śmiertelnym zaburzeniem
  • czynniki alkilujące - te substancje przyłączają się do cząsteczki DNA, zmieniając jej budowę chemiczną, co utrudnia, a nawet uniemożliwia wszelkie procesy związane z powielaniem oraz odczytywaniem materiału genetycznego, dla komórki to śmierć
  • alkaloidy Alkaloidy związki o bardzo skomplikowanej budowie chemicznej, głównie pochodzenia roślinnego. Zawierają azot, który nadaje im charakter zasadowy. Występują obficie w nasionach, korzeniach i korze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny roślinne - te substancje zaburzają podziały komórkowe, wiążąc się z tubuliną - substancją tworzącą włókienka wrzeciona podziałowego, namnażanie komórek zostaje zaburzone

Oprócz radio- i chemioterapii stosuje się też czasami terapię hormonalną, zazwyczaj w przypadku raka piersi czy prostaty. Terapia ta polega na manipulowaniu działaniem hormonów w organizmie poprzez ich blokowanie lub pobudzanie.

Nowym rodzajem terapii przeciw nowotworom jest immunoterapia. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu własnych reakcji obronnych organizmu do walki z komórkami nowotworowymi. Początkowo pobudzano cały układ immunologiczny Immunologiczny dotyczący immunologii, dotyczący naturalnej odporności organizmu; odpornościowy. Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych do działania, jednak okazywało się to stosunkowo mało skuteczne. W toku dalszych badań poszukiwano więc metod bardziej swoistych, wykorzystujących antygeny nowotworowe. Odkryciem przełomowym okazała się metoda otrzymywania przeciwciał monoklonalnych, opracowana w 1975 roku (C.Milstein, G.F.J.Kohler). Umożliwiło to odkrycie znacznej liczby antygenów na komórkach nowotworowych oraz wytwarzanie swoistych przeciwciał w dużych ilościach, odpowiednich do zwalczania nowotworów. Obecnie istnieją trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
typy immunoterapii:

  • czynna - polega na wywołaniu swoistej reakcji immunologicznej organizmu przez podanie Podanie opowieść ludowa, utrwalona w tradycji, przekazywana ustnie, dotycząca przeszłości historycznej lub legendarnej danej zbiorowości, związana z postaciami, wydarzeniami lub miejscami ważnymi dla ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich odpowiedniej szczepionki
  • bierna - polega na podaniu gotowych przeciwciał, których organizm chorego sam nie wytwarza
  • adoptywna - polega na laboratoryjnym pobudzaniu limfocytów T poprzez tworzenie kompleksu z odpowiednimi antygenami