Nerki jest to parzysty narząd, który wytwarza mocz. Położone są one w jamie brzusznej, tuż obok kręgosłupa. Pojedyncza nerka Nerka zanercze / nerka właściwa / nerka ostateczna - parzysty narząd wydalniczy dorosłych gadów, ptaków i ssaków, główny element układu moczowego. U człowieka nerki leżą w tylnej części jamy ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ma kształt ziarna fasoli, jej długość wynosi od 11 do 12 cm. Ciężar wynosi 120-200 gram, barwa zaś jest ciemnoczerwona. Boczny brzeg nerki jest wypukły, a przyśrodkowy wklęsły, wraz z zagłębieniem. Zagłębienie to określane jest jako wnęka nerkowa, przez którą do narządu wnika tętnica nerkowa i nerwy. Z wnęki wychodzą natomiast żyły nerkowe, naczynia limfatyczne i moczowód. Dalej wnęka przechodzi w szczelinę, zwaną zatoką nerkową. Sama nerka otoczona jest torebką włóknistą, którą powleka tłuszczowa torebka. Cały narząd jest natomiast objęty powięzią nerkową. Prawa nerka położona jest nieco niżej niż lewa.

Na przekroju podłużnym nerki widoczne są dwie warstwy-

      • kora nerki- to warstwa zewnętrzna, mająca jaśniejszą barwę; składa się ona głównie z ciałek nerkowych i naczyń krwionośnych;
      • rdzeń nerki- ciemniejsza warstwa wewnętrzna; zbudowany jest on z piramid nerkowych, które podstawą zwrócone są do kory;

Główną jednostką budującą nerki jest nefron. Nefron Nefron podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna nerki kręgowców, której zadaniem jest wytwarzanie moczu. Procesy związane z powstawaniem moczu obejmują: filtrację, resorpcję i sekrecję. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny składa się z:

      • ciałka nerkowego, który złożony jest z pętli naczyń krwionośnych włosowatych tworzących kłębuszek; kłębuszek otacza natomiast torebka Torebka typ owocu pojedynczego, suchego, pękającego. Powstaje z zalążni zrośniętej z kilku owocolistków, może być jedno- lub wielokomorowa. Torebka pęka na kilka sposobów: wzdłuż klapami lub ... Czytaj dalej Słownik biologiczny Bowmana;
      • kanalików nerkowych- znajduje się on w warstwie rdzeniowej nerki;

CZYNNOŚCI NEREK:

1. wydalnicza- polega ona na usuwaniu wraz z moczem ostatnich produktów przemiany materii- mocznika, kreatyniny oraz kwasu moczowego; zaznaczyć też trzeba, że usuwane są także substancje obce dla ustroju;

2. regulacyjna ( wydalane są także substancje potrzebna dla organizmu, ale ich nadmiar jest usuwany- czynność regulacyjna)- funkcja ta oznacza zapewnienie właściwej homeostazy ustroju ( utrzymywanie właściwej ilości płynów ustrojowych ), regulację ciśnienia osmotycznego i właściwego składu płynów ustrojowych; zdolność do wchłaniania zwrotnego zapobiega wydalaniu substancji, które są niezbędne dla organizmu;

3. czynności o charakterze wewnątrz-wydzielniczym- polegają one na wydzielaniu enzymu reniny, który aktywuje angiotensynę;

Nerki są także miejscem działania wielu hormonów- aldosteronu, parathormonu, kalcytoniny czy  witaminy Witaminy związki organiczne o różnej budowie chemicznej. Organizm nie potrafi ich sam wytworzyć i są przyjmowane z pokarmem w postaci aktywnej albo jako prowitaminy. Witaminy nie ulegają trawieniu, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny D.

Nerki są niezwykle podatne na wady rozwojowe, które można podzielić na:

      • wady dotyczące liczby- czyli brak jednej, a nawet obu nerek; niekiedy zdarza się także wystąpienie dodatkowej nerki;
      • wady dotyczące wielkości- może wystąpić niedorozwój albo przerost narządu;
      • wady położenia- często zdarza się przemieszczenie w okolice dolnej części miednicy
      • wady dotyczące kształtu- zmieniony kształt, wystąpienie torbieli;

Wady dotyczące rozwoju tego organu powodują poważne dolegliwości, dlatego też niezbędne jest leczenie operacyjne.

CHOROBY NEREK:

 1. Kłębkowe zapalenie nerek- jest to jedna z najczęstszych chorób nerek; choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
  Czytaj dalej Słownik biologiczny
  ta może przebiegać w trzech podstawowych postaciach klinicznych:
  • ostre, podostrz bądź przewlekłe rozlane kłębkowe zapalenie nerek;
  • ostre, podostrz lub przewlekłe rozlane nerczycowe zapalenie nerek z pierwotnym uszkodzeniem błony podstawnej;
  • ogniskowe zapalenie nerek;

Choroba początkowo dotyczy kłębków, powstają także zmiany w kanalikach, tkance miąższowej oraz w naczyniach krwionośnych. W rezultacie prowadzi to do zwężenia naczyń włosowatych kłębków. powoduje to zmniejszenie przepływu krwi przez te naczynia i prowadzi do niedokrwienia nerek.

Objawy kliniczne to krwinkomocz, białkomocz, obrzęki, nadciśnienie, upośledzenie pracy nerek. Postać ostra choroby występuje najczęściej u dzieci, po kilku tygodniach kończy się wyleczeniem ( w 80 % przypadków).

 1. Stwardnienie tętniczek nerkowych
 2. Zapalenie miedniczek nerkowych
 3. Odmiedniczkowe zapalenie nerek- przyczyną choroby jest bakteryjne zakażenie dróg moczowych; schorzenie to dotyczy głównie kobiet, a związane jest z odmiennością budowy cewki Cewki tracheidy - zespoły martwych, klinowato na siebie zachodzących komórek, które uczestniczą w transporcie wody u roślin. Cewki mają silnie zdrewniałe ściany komórkowe, z licznymi jamkami ... Czytaj dalej Słownik biologiczny moczowej oraz okresami ciąż.
 4. Kamica moczowa- polega na powstawaniu kamieni w drogach moczowych. Choroba ta z kolei występuje dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.
 5. Zapalenie pęcherza moczowego- jest to dość częsty stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny zapalny dróg moczowych. Głównymi objawami jest bolesne parcie na mocz, czemu towarzyszy jednorazowe oddawanie niewielkiej ilości moczu.

W celu przeciwdziałania powstawaniu chorób układu moczowego niezmiernie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej oraz regularne wypróżnianie pęcherza. Pamiętać też należy, że z upływem lat nerki stają się mniej wydolne. Należy więc unikać przeziębień lędźwiowej okolicy ciała oraz stosować prawidłową dietę. Alkohol ma szczególnie szkodliwy wpływ na kanaliki nerkowe. Pod jego wpływem nerka ulega zwyrodnieniu, kurczy się i porasta tłuszczem. Alkohol zmniejsza przy tym  wydzielanie Wydzielanie egzocytoza - uwalnianie na zewnątrz komórki substancji, które mają oddziaływać z zewnątrz na nią samą, na inne komórki lub na inne organizmy, spełniać rolę w środowisku zewnętrznym ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ADH, działając moczopędnie.