W układzie krwionośnym człowieka wyróżnia się mały i duży obieg krwi.

DUŻY OBIEG:

Tętnicami płynie krew Krew Symbol ofiary, oczyszczenia, męczeństwa, wtajemniczenia, rodu, pokrewieństwa.
Starożytność Biblia, Stary Testament KREW PRZELANA: Kain, zabijając brata, przelał jego krew, był ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
posiadająca tlen,

Żyłami płynie krew pozbawiona tlenu.

  1. LEWA KOMORA-AORTA.

Utlenowana krew z lewej komory Komory Federalna Islamska Republika Komorów. Stanowi wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim pomiędzy wybrzeżem Tanzanii (Afryka) a Madagaskarem. Powierzchnia 1860 km2. Liczba ludności 727 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny przepływa pod ciśnieniem do aorty. Z miejsca w pobliżu ujścia aorty z serca odchodzą tętnice wieńcowe, które zaopatrują serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
w krew.

  1. AORTA-TĘTNICA-TĘTNICZKI - TKANKI ORGANIZMU

Krew rozprowadzająca tlen dociera do wszelkich zakamarków organizmu przez sieć tętnic, dalej dużych i małych tętniczek, aż do drobnych naczyń kosmkowych.

  1. TKANKI ORGANIZMU- ŻYŁY

Krew już odtlenowana odprowadzana jest z tkanek organizmu do małych żył.

  1. ŻYŁY-ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA I ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA

Małe żyły łączą się w dwie większe, zbierające krew odtlenowaną z dolnej i górnej części ciała. Żyły te to żyła główna górna i żyła główna dolna,

  1. ŻYŁY GŁÓWNE GÓRNA I DOLNA- PRAWY PRZEDSIONEK SERCA

Krew z żył głównych trafia do prawego przedsionka, co zamyka duży obieg.

MAŁY OBIEG KRWI

Tętnicami płucnymi płynie krew nie zawierająca tlenu,

Żyłami płucnymi płynie krew utlenowana.

  1. PRAWY PRZEDSIONEK- PRAWA KOMORA SERCA

Pozbawiona tlenu krew zostaje wtłoczona z prawego przedsionka do prawej komory serca.

  1. PRAWA KOMORA SERCA- PIEŃ PŁUCNY - TĘTNICA PŁUCNA LEWA I PRAWA

Pozbawiona tlenu krew płynie do pnia płucnego, który rozgałęzia się na dwie tętnice: lewą i prawą.

  1. TĘTNICA PŁUCNA LEWA I PRAWA- ROZGAŁĘZIENIA TĘTNIC- NACZYNIA WŁOSOWATE

Tętnice płucne rozgałęziają się. Przechodzą w naczynia włosowate, które oplatają pęcherzyki płucne. To w naczyniach włosowatych następuje wymiana gazowa. Krew zostaje natlenowana.

  1. NACZYNIA WŁOSOWATE - ŻYŁY PŁUCNE - PRZEDSIONEK LEWY- LEWA KOMORA SERCA