Choroby zakaźne, to takie, które przenoszą się w dość łatwy sposób z człowieka chorego na zdrowego. Wsród wielu tego typu chorób (bakteryjnych, wirusowych) znane są też poważne choroby wywoływane przez pierwotniaki, czyli proste eukariotyczne jednokomórkowe organizmy. Najbardziej znane, to malaria, lamblioza, toksoplazmoza, czerwonka, rzęsistkowica, śpiączki.

Śpiączki, to choroby, w których człowiek traci świadomość. Są to choroby niebezpieczne, zagrażające życiu. O pomyślności rokowania decyduje wczesne wykrycie, rozpoznanie i jak najszybsze podjęcie stosownego leczenia. Jednak nawet jeśli uda się wyleczyć chorego, pozostają patologiczne zmiany neurologiczne, których nie da się usunąć. Człowiek w śpiączce traci przytomność wskutek zaburzeń funkcjonowania tworu siatkowatego oraz nerwów wychodzących z niego w kierunku kory mózgowej. Utrata przytomności następuje z powodu uszkodzeń, a najczęściej obrzęku pnia mózgu. Najpierw u chorego następuje stopniowy zanik odruchów warunkowych, czyli tych, które zależą od woli człowieka (wykonywanie wszelkich czynności, poruszanie kończynami, chodzenie), a z czasem dochodzi też do zaniku odruchów bezwarunkowych - niezależnych od woli człowieka, np. oddychanie, zwężenie źrenicy pod wpływem światła, bicie serca, reakcja na ból. Śpiączka zakaźna wywoływana jest przez świdrowce: Trypanosoma rhodesienseTrypanosoma gambienseChoroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
występuje w Afryce (dlatego nazywana jest śpiączką afrykańską) i na ludzi przenoszona jest przez owady, a dokładnie przez muchę tse-tse. Mucha Mucha J. I. Kraszewski Stara baśń, bohater epizodyczny; młody i przystojny, Kaszub, zaufany Brunhildy. Chytry i rozumny chłopak, rywalizował o względy pani z Hadonem. Brunhilda posłała go ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum odżywia się krwią człowieka i w czasie przekłuwania skóry człowieka doprowadza do zakażenia świdrowcem, który znajduje się w jej organizmie.

Najpierw choroba objawia się gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony, wątroby, utratą masy ciała, osłabieniem. Okres występowania tych objawów uznaje się za pierwszą fazę choroby. Następnie po kilku tygodniach czy nawet miesiącach pojawia się faza druga, w której widoczne są objawy nieprawidłowego działania układu nerwowego, takie jak porażenie nerwów ruchowych, zmiany zachowania (zaburzenia psychiczne), bóle głowy o dużym nasileniu, zaburzenia czucia. Większość chorych, którzy nie leczą się, umiera z powodu inwazji świdrowca.

Śpiączka może też być wywołana innymi czynnikami, niż pierwotniaki. Do tych czynników należy przede wszystkim alkohol (wywołujący śpiączkę alkoholową), który przy dużych stężeniach we krwi również wywołuje śpiączkę. Dochodzi do silnego zatrucia etanolem, który dla organizmu człowieka w dużych dawkach jest toksyczny.

Śpiączka wynikająca z niskiego poziomu cukru we krwi (tzw. śpiączka hipoglikemiczna) atakuje człowieka nagle, kiedy dojdzie do znacznego spadku poziomu glukozy w krwiobiegu. Jak wiadomo, glukoza Glukoza cukier gronowy - cukier prosty, zawiera sześć atomów węgla - heksoza. Jest najczęściej wykorzystywana jako substrat oddechowy, czyli jest źródłem energii. Wchodzi w skład dwucukrów i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest związkiem energetycznym, paliwem człowieka, bez którego nie da się żyć. Jest ona potrzebna do spalania w komórkach, w wyniku którego wydziela się energia niezbędna do życia. Jeśli zabraknie glukozy, organizm przestaje funkcjonować. Często przyczyną hipoglikemii jest nieprawidłowe działanie trzustki, która produkuje insulinę obniżającą poziom glukozy we krwi. Jeśli za dużo jest w organizmie insuliny, to poziom glukozy zostaje znacznie obniżony. Taki sam efekt wywołuje podanie Podanie opowieść ludowa, utrwalona w tradycji, przekazywana ustnie, dotycząca przeszłości historycznej lub legendarnej danej zbiorowości, związana z postaciami, wydarzeniami lub miejscami ważnymi dla ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich zbyt dużej ilości insuliny człowiekowi cierpiącemu na cukrzycę. U cukrzyka trzustka Trzustka gruczoł wydzielania zewnętrznego (sok trzustkowy) i wewnętrznego (hormony). Trzustka leży na tylnej ścianie jamy brzusznej za żołądkiem. W jej budowie można wyróżnić głowę, trzon i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wydziela za mało insuliny lub nie wydziela jej wcale. W efekcie w krwi krąży za dużo cukru (hiperglikemia). Leczenie polega na podawaniu insuliny w zastrzykach. Jeśli dojdzie do przedawkowania hormonu, wówczas pojawia się hipoglikemia i chory zapada w śpiączkę. Jest to jednak śpiączka, której szybko można przeciwdziałać, podając glukozę (wlew dożylny w postaci kroplówki, podaje się roztwór Ringera). Człowiek z hipoglikemią nagle słabnie i traci przytomność.

Śpiączka mózgowa wynika z uszkodzenia tkanki mózgowej (nie chodzi tutaj o uszkodzenie powstałe w wyniku obecności pierwotniaka). Przyczyny takiego uszkodzenia mogą być różne. Objawy, to: osłabienie odruchów lub utrata odruchów, zaburzenia lub utrata świadomości.

Śpiączka cukrzycowa pojawia się u ludzi cierpiących na cukrzycę. W krwi cukrzyka krąży za dużo glukozy (hiperglikemia). Powoduje to podniesienie hipertoniczności roztworu krwi. Śpiączka cukrzycowa prowadzi do ciężkich powikłań. Jest to choroba zagrażająca życiu, dlatego koniecznie musi być leczona, a  stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny zdrowia chorego regularnie kontrolowany i nadzorowany przez lekarza.

Niektóre szkodliwe substancje chemiczne również mają bardzo szkodliwy wpływa na pracę mózgu. Prowadzą one do tzw. śpiączki toksycznej. Leczenie uzależnione jest od rodzaju szkodliwej substancji i zmian, jakie zaszły w mózgu pod jej wpływem. Jeśli dojdzie do nieodwracalnych zmian, to niewiele można zrobić.

Śpiączka mocznicowa pojawia się u ludzi, u których nieprawidłowo funkcjonują nerki. We krwi pojawia się duża ilość mocznika, który jest wysoce toksyczny i szkodliwy dla organizmu. U zdrowego człowieka mocznik Mocznik końcowy produkt przemiany białek u zwierząt ureotelicznych. Powstaje głównie w wątrobie w cyklu mocznikowym (ornitynowym). Jest syntetyzowany z dwóch cząsteczek amoniaku (NH3), pochodzących ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest usuwany z krwi przez nerki. Jeśli jednak nerki nie spełniają swej funkcji jak należy, to w krwi wzrasta poziom szkodliwych związków chemicznych, w tym mocznika. Człowiek traci przytomność, doznaje nagle zamroczenia, utraty świadomości.

Niebezpieczne skutki może też dawać śpiączka wątrobowa. Wątroba jest w organizmie miejscem "utylizacji" szkodliwych substancji. Tutaj wszelkie toksyny są przerabiane do związków nieszkodliwych. Jeśli wątroba przestanie spełniać swoją funkcję, to w organizmie rośnie poziom substancji toksycznych, które uszkadzają mózg.

Chorobą pierwotniaczą jest również lamblioza. Jest to choroba wywoływana przez lamblię jelitową, będącą wiciowcem. Pierwotniak bytuje w jelicie człowieka. Wytwarza cysty (formy przetrwalne), które wraz z kałem są wydalane z organizmu. Jeśli człowiek zdrowy zje  pokarm Pokarm związki chemiczne, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pobrane ze środowiska zewnętrznego. autotrofizm, heterotrofizm.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
zanieczyszczony kałem chorego (zawierający cysty), to w przewodzie pokarmowym cysty przekształcą się w lamblię. Tak więc lamblioza przenosi się na ludzi zdrowych bezpośrednio z ludzi chorych. Nie jest potrzebny żywiciel pośredni (zwierzę). Najczęściej skażone lamblią są rośliny uprawne, nawożone fekaliami ludzkimi. Również woda Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich zanieczyszczona odchodami może zawierać cysty. Lamblia Lamblia rodzaj pasożytniczych wiciowców zwierzęcych, których przedstawiciele występują w przewodzie pokarmowym wszystkich grup kręgowców. Żywią się endoosmotycznie (wchłanianie całą ... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest dziwnym pasożytem, gdyż u niektórych ludzi nie wywołuje żadnych objawów chorobowych (można by więc uważać ją za organizm symbiotyczny), a u innych z kolei daje ciężkie objawy kliniczne. Należą do nich: chudnięcie, zaburzenia neurologiczne, stany zapalne narządów (np. trzustki), brak apetytu, wymioty, nieprawidłowe wypróżnianie się. Z lambliozą walczy się przy użyciu środków farmakologicznych. Ważna jest też profilaktyka, czyli spożywanie dobrze umytych i wyparzonych warzyw i owoców oraz picie przegotowanej wody (lub pochodzącej z pewnego źródła).

Malaria jest ciężką chorobą wywoływaną przez różne gatunki świdrowców (oczywiście są to pierwotniaki). Zarodźce (łac. Plasmodium) przenoszone są na ludzi przez komary. Malaria Malaria zimnica. Choroba wywołana przez pasożytniczego pierwotniaka - zarodźca malarii (Plasmodium vivax). U człowieka pasożytuje on w erytrocytach i układzie siateczkowo-śródbłonkowym (głównie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny występuje w klimacie ciepłym - tropikalnym (w Polsce jest na szczęście za zimno, a przypadki choroby w naszym kraju związane są z jej przywleczeniem z Afryki). Komary pijąc krew Krew Symbol ofiary, oczyszczenia, męczeństwa, wtajemniczenia, rodu, pokrewieństwa.
Starożytność Biblia, Stary Testament KREW PRZELANA: Kain, zabijając brata, przelał jego krew, był ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
chorego człowieka pochłaniają przy okazji zarodźce, które dostają się do krwi zdrowego człowieka przy ukąszeniu przez tego samego komara. Pierwotniaki Pierwotniaki jednokomórkowe organizmy eukariotyczne zaliczane tradycyjnie do królestwa zwierząt, a współcześnie do królestwa Protista. Najczęściej dzielimy je na 4 typy: wiciowce, zarodziowce, sporowce, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny atakują erytrocyty. Zagnieżdżają się w nich i dzielą (rozmnażają). Jeśli w krwince znajduje się już duża liczba zarodźców (po ich rozmnożeniu), to krwinka pęka i komórki pasożyta (w tym stadium rozwoju zwane mezozoitami) atakują kolejne krwinki (zdrowe). Jako że atak na  erytrocyty Erytrocyty czerwone ciałka krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
następuje mniej więcej jednocześnie, podobnie jak rozwój zarodźca w krwinkach oraz jednocześnie następuje rozpad dużej liczby erytrocytów, to objawy choroby nasilają się regularnie podczas hemolizy (czyli rozpadu krwinek czerwonych), która ma miejsce co 2-3-4 dni (zależy jaki gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny zarodźca zaatakował człowieka). Tak więc co  trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
lub  cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich dni następuje silny atak choroby, objawiający się wysoką gorączką, napadami drgawek, halucynacjami. Chorobie towarzyszą też typowe objawy anemii, do której dochodzi w wyniku niszczenia erytrocytów.

Wyróżnia się różne typy malarii, w zależności od gatunku zarodźca, który ją wywołuje. Powszechna jest tzw. trzeciaczka i czwartaczka. W trzeciaczce pierwotniak wydostaje się z zarażonych krwinek i atakuje następne co trzy dni, a w czwartaczce co cztery dni. Najstarszym lekiem przeciwmalarycznym i stosowanym zresztą do dzisiaj jest chinina.

Toxoplasma gondii wywołuje chorobę zwaną toksoplazmozą. Toksoplazma jest pierwotniakiem, który na ludzi przenosi się ze zwierząt (najczęściej koty przenoszą toksoplazmę). Toksoplazma atakuje różne narządy. Żyje wewnątrz komórek ludzkich. U kota przechodzi rozwój w komórkach jelitowych. Stąd trafia na zewnątrz z kałem. U kota zachodzi rozmnażanie płciowe lamblii, tak więc kot jest żywicielem ostatecznym tego pasożyta. Objawami zarażenia u człowieka są: powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie, ogólne osłabienie, chudnięcie, wyniszczenie organizmu. Toksoplazmoza prowadzi do uszkodzenia wzroku. Pasożyt atakuje też tkankę mózgową (wywołuje zapalenie opon mózgowych), serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
(zapalenie mięśnia sercowego), wątrobę, płuca. Zarazić toksoplazmą można się też w wyniku przetoczenia krwi zawierającej komórki pasożyta lub spożywając zainfekowane niedogotowane mięso.

Rzęsistek pochwowy wywołuje rzęsistkowicę (nazwę choroby tworzy się zazwyczaj od nazwy drobnoustroju ją wywołującego-polskiej lub łacińskiej lub też od objawów, jakie daje choroba). Trichomonas vaginalis żyje głównie w pochwie i cewce moczowej kobiet, cewce moczowej mężczyzn, pod napletkiem u mężczyzn i w dalszych częściach układu rozrodczego (w prostacie, nawet w jądrach). Do zarażenia dochodzi w czasie stosunku płciowego. U wielu ludzi rzęsistek nie wywołuje żadnych objawów albo ujawnia się okresowo. Jest jednak spora Spora zarodnik.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
liczba osób, u których rzęsistkowica ma ostry przebieg. Dochodzi do ciężkich stanów zapalnych cewki Cewki tracheidy - zespoły martwych, klinowato na siebie zachodzących komórek, które uczestniczą w transporcie wody u roślin. Cewki mają silnie zdrewniałe ściany komórkowe, z licznymi jamkami ... Czytaj dalej Słownik biologiczny moczowej i narządów płciowych: zapalenie jąder u mężczyzn, zapalenie jajników u kobiet. Rzęsistkowicy towarzyszą często zakażenia bakteryjne lub grzybicze. Leczenie polega na podawaniu leków, które zabijają pasożyta. Należy unikać kontaktów płciowych z nieznanymi osobami, stosować odpowiednie zabezpieczenia w czasie stosunku. W przypadku wykrycia zakażenia rzęsistkiem leczeniu powinien zostać poddany także partner chorego.