Glony Glony Algae - zbiorcza nazwa dla ekologicznej grupy autotrofów. Są to organizmy eukariotyczne (z wyjątkiem sinic), autotroficzne, najczęściej wodne. Wykazują zróżnicowany poziom organizacji ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są prymitywnymi roślinami, żyjącymi w wodzie lub w środowisku o dużej wilgotności. Pomimo prostej budowy organizmy te maja zdolność wytwarzania materii organicznej , dzięki zawartych w ich ciele barwnikom fotosyntetycznym.

Przegląd grup systematycznych glonów.

Chlorophyta- Zielenice.

Zielenice Zielenice glony spotykane we wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych, ale najliczniej w wodach słodkich. Znamy ok. 11000 gatunków. Zielenice posiadają różnokształtne chloroplasty (chromatofory) ... Czytaj dalej Słownik biologiczny z reguły zamieszkują środowisko wodne ( wody słone słodkie ) ale częste są również w na lądzie, gdzie zamieszkują wilgotne podłoża. Istniej także pewien gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny zielenic żyjących na śniegu!

Zielenice są organizmami jednokomórkowymi i wielokomórkowymi. Ich ciało charakteryzuje się symetrycznością , kształt ich jest nitkowaty lub mają one postać blaszkowatych struktur.

Zawierają one w chloroplastach barwiki fotosyntetyczne : chlorofil a , chlorofil b oraz ksantofil i karoten. Magazynują przede wszystkim skrobie i celulozę. Niektóre z zielenic posiadają wić, dzięki której mogą się poruszać.

Rozmiary tych roślin są różne , niektóre mogą dochodzić do wielkości jednego metra. Rozmnażają się bezpłciowo przez podział komórkowy lub spory a także płciowo wytwarzając gamety które łączą się w czasie zapłodnienia. Do znanych zielenic nalezą ramienice, sałata morska oraz desmidie. Przyjmuje się , że ta grupa roślin jest blisko spokrewniona z przodkiem współczesnych roślin wyższych.

Phaeophyta- Brunatnice.

Są to glony morskie, występujące zarówno w wodzie jak i na skałach leżących u brzegu mórz.

Brunatnice Brunatnice gromada glonów. Oprócz chlorofili i karotenoidów w chromatoforach brunatnic występuje fukoksantyna - brunatny barwnik nadający zabarwienie plechom. Plechy osiadłe, zwykle dużych rozmiarów, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny mają skomplikowaną wielokomórkową budowę, często struktury te przypominają łodygi i liście roślin wyższych. Przyczepiają się do podłoża za pomocą pseudokorzeni- ryzoidów. Prowadzą osiadły tryb życia. Produktem asymilacyjnym tych roślin jest laminaryna, tłuszcze oraz mannit. Barwniki występujące w komórkach to  fukoksantyna Fukoksantyna brunatny barwnik występujący w chromatoforach brunatnic i okrzemek (glony). Pod względem budowy chemicznej zalicza się ją do karotenoidów. Fukoksantyna zwykle maskuje chlorofil i nadaje ... Czytaj dalej Słownik biologiczny nadająca brunatną barwę roślin oraz chlorofil. Rozmnażają się płciowo, z przemianą pokoleń. Wśród tej grupy glonów istnieją największe okazy. Rekordzistką jest laminaria, która osiąga wielkość kilkunastu metrów. Grupa ta jest również bardzo obfita w gatunki, jest ich około 1000, najbardziej znane to: Fusus, Ectocarpus, Nereocystis ( Baniopień ), Sargassum.

Rhodophyta- Krasnorosty.

Są to glony morskie, choć istnieją także bentosowe gatunki krasnorostów. Mają one czerwonawą barwę, ze względu na specyficzne barwniki w nich występujące, tzn. fikocyjaninę, fikoerytrynę oraz chlorofil. Tylakoidy Tylakoidy wewnętrzne, błoniaste struktury chloroplastu. Wyróżnia się tylakoidy gran i tylakoidy stromy (intergranarne). chloroplasty.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
w chloroplastach tych glonów nie tworzą gran lecz są pojedynczo zawieszone w stromie.

Rośliny te zamieszkują głębokie obszary morskie, gdzie dociera już niewielka część promieniowania słonecznego. Do głębokości na których żyją krasnorosty Krasnorosty gromada glonów wykazująca duże zróżnicowanie morfologiczne, od jednokomórkowych do wielokomórkowych plech nitkowatych lubpłatkowatych. Występują przeważnie w ciepłych morzach w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny dociera tylko światło fioletowe i niebieskie. Promienie o tej długości pochłania fikoerytryna, wdzięki czemu organizmy te mogą przeprowadzać fotosyntezę.

Magazynują one specyficzną dla tej grupy skrobię krasnorostową oraz niewielkie ilości lipidów. Krasnorosty mają budowę plechowatą i prowadza osiadły tryb życia. Rozmnażają się płciowo, wytwarzając gamety w specyficznych organach do twego przystosowanych.

Znanych jest ponad 3000 gatunków krasnorostów, zalicza się do nich m.in. Chondrus crispus, Gelidium, Gracilaria.

Chrysophyta - Chryzofity.

Głównymi przedstawicielami chryzofitów są okrzemki.

Są one organizmami jednokomórkowymi, wodnymi ( wody słodkie i słone ), czasami tworzą kolonie. W ścianie komórkowej tych występują duże złogi krzemionki.

Wewnątrz komórek chryzofitów , oprócz chlorofilu, znajduje się barwnik fukoksantyna, który nadaje złocisty kolor tym organizmom. Rozmnażają się płciowo i bezpłciowo, wytwarzając gamety i pływki.

Materia organiczna wytwarzana przez tą grupę roślin stanowi 25% ogólnej produkcji w morzach i oceanach świata. Ilość tlenu wydzielanego przez okrzemki Okrzemki drobne, jednokomórkowe wodne glony. Znamy ok. 10 000 gatunków. Ściana komórkowa jest wysycona krzemionką, składa się z dwóch części: denka i wieczka. Materiałem zapasowym jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny stanowi ponad 20% całkowitej jego produkcji przez wszystkie rośliny.

Euglenophyta- Eugleniny.

Są to organizmy roślinne słodkowodne, jednokomórkowe. Zewnętrzna ściana komórkowa euglenin nie jest wysycona celulozą. Przyjmuje się , że grupa ta jest ważnym ogniwem w różnicowaniu się królestwa Protista. Związane jest to z tym ,że rośliny te potrafią z łatwością przejść na cudzożywny tryb życia ( saprofityczny ) a czasem też na pasożytniczy. Wykazują one zarówno cechy roślinne jak i zwierzęce.

Eugleniny autotroficzne wytwarzają materię organiczna poprzez fotosyntezę, do której używają barwników: chlorofilu a i b. Materia ta magazynowana jest w postaci paramylonu - wielocukru podobnego budową do skrobi.

Ciało eugleny zaopatrzone jest w dwie, niejednakowej długości nici, które wychodzą z zagłębienia komórki. W zagłębieniu tym znajduje się również plamka oczna, służąca jako narząd światłoczuły. Rozmnażanie najczęściej odbywa się w sposób bezpłciowy, przez podział komórki. Nieliczne gatunki rozmnażają się płciowo.

Eugleniny obejmują około 350 gatunków, najpopularniejsze z nich to Euglena, Trachelomonas , Phacus.

Dinoflagellatae- Bruzdnice.

Bruzdnice Bruzdnice dinofity - glony o postaci jednokomórkowych pływek (komórki uwicione). Charakterystyczną cechą tych glonów są bruzdy w sztywnym, celulozowym pancerzyku. Bruzdnice są istotnym ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są jednokomórkowymi organizmami morskimi, rzadziej słodkich zbiorników wodnych. Ciało ich pokrywa krzemionkowy pancerzyk, w którym widoczne są dwie bruzdy, biegnące w stosunku do siebie prostopadle. W bruzdach tych umieszczone są dwie wici. Barwnikami fotosyntetycznymi tych roślin są : chlorofil oraz fukoksantyna, materiałem zapasowym: wielocukry i lipidy. W korzystnych warunkach bardzo szybko się namnażają, co jest często przyczyna tzw. zakwitów. Zakwity są bardzo niekorzystnym zjawiskiem, mogą spowodować masowe wymieranie ryb.