Formacje roślinne - tak w botanice określa się roślinność charakterystyczną dla danej strefy klimatycznej. Najważniejsze formacje drzewiaste to:

 • Formacje drzewiaste
 • Formacje krzewiaste
 • Formacje trawiaste
 • Formacje pustynne
 • Formacja górskie

Formacje drzewiaste

Wilgotny las równikowy lub inaczej deszczowy las równikowy występuje w strefie klimatu równikowego charakteryzuje się średnią temperaturą około 170C, wysokimi opadami atmosferycznymi ponad 2000 mm a także brakiem pór roku. Las równikowy ma wyraźnie zaznaczoną strukturę warstwową tzn. drzewa tworzą zwarty, wiecznie zielony drzewostan o wysokości 24 - 30 metrów, ponad który wyrastają rozproszone bardzo wysokie drzewa osiągające wysokość od 50 - 70 metrów. W lesie równikowym nie występują krzewy i rośliny runa leśnego ze względu na ograniczony dostęp światła. Jednak występują tu rośliny, które wykształciły specyficzne przystosowania umożliwiające dostęp do światła. Takimi roślinami są  liany Liany zdrewniałe, wiecznie zielone pnącza lasów równikowych, wspinające się po drzewach aż do ich koron, by dostać się do - niedostępnego w niższych warstwach lasu - światła. Ich długość ... Czytaj dalej Słownik geograficzny oplatające drzewa i  epifity Epifity porośla - rośliny rosnące na innych roślinach, lecz wykorzystujące je tylko jako podpory, zaś odżywiające się samodzielnie. Epifity są bardzo częste na obszarach tropikalnych, gdzie taki ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - rosnące na innych roślinach. Jest to najbogatsza w gatunki flory i fauny formacja roślinna Ziemi. Na jednym hektarze można spotkać od 60 - 100 gatunków drzew. Odmiany lasu równikowego noszą różne nazwy np. selawa lub hylea w dorzeczu Amazonki. Las równikowy występuje głównie na obszarze:

   • Ameryki Południowej, w dorzeczach Amazonki i Orinoko 9największy obszar), w Ameryce Środkowej
   • Afryki w dorzeczu Konga i rejonie Zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
    Czytaj dalej Słownik biologiczny
    Gwinejskiej
   • Azji południowej i Południowo - Wschodniej, w Zachodniej części Indii, w Indochinach, na Półwyspie Malajskim, Wyspach Sudajskich, Filipinach i Nowej Gwinei

Las zrzucający liście w porze suchej lub inaczej las monsunowy występuje w strefie klimatu podrównikowego zmiennego z wyraźnie zaznaczoną porą wilgotną trwająca od 7 - 9 miesięcy i porą suchą. Roślinność występująca w tym lesie jest mniej okazała niż w lesie równikowym. Charakteryzuje się niższymi drzewami oraz mniejszą różnorodnością gatunkową. Znacznie mniej jest również lian i epifitów. W lesie strefy podrównikowej obserwuje się wyraźną rytmikę sezonową tzn. drzewa w porze suchej zrzucają liście i zakwitają. Lasy takie występują w :

   • Ameryce Środkowej i Południowej
   • Afryce Wschodniej i Południowej, na Madagaskarze
   • Azji Południowej i Południowo - Wschodniej
   • Australii

Las suchy, las kserofityczny występuje strefie klimatu podrównikowego zmiennego o opadach niskich, bo około 500 - 1000 mm na rok. Cecha charakterystyczna tego lasu jest to, że drzewostan jest mało zwarty, drzewa są niewysokie, często występują dorodnie wyglądające sukulenty Sukulenty rośliny gruboszowate - rośliny przystosowane do znoszenia długotrwałych okresów suszy. Mają zdolność do magazynowania wody w miękiszu wodonośnym. Powierzchniowy system korzeniowy ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - kaktusy, wilczomlecze, oraz kolczaste krzewy. Występuje głównie w:

 • Ameryce Południowej i Środkowej - Meksyk, Karaiby
 • Afryce

Las twardolistny występuje w klimacie podzwrotnikowym typu śródziemnomorskiego z wilgotną chłodną zimą i suchym latem. Na tym obszarze charakterystyczne są dwa okresy wzrostu: wiosna i wczesna jesień oraz dwa okresy spoczynku - zima i lato. Las twardolistny tworzą drzewa i krzewy o wiecznie zielonych, skórzastych liściach, z grubą korą, często występują u nich kolce Kolce struktury u roślin wytwarzane przez skórkę i tkankę miękiszową. Są twarde, ostro zakończone, nie posiadają tkanki przewodzącej, dlatego łatwo można je oderwać (np. róża).
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i grube ciernie. Występują głównie w obszarze:

    • Morza Śródziemnego
    • Ameryki Północnej, Ameryki Południowej
    • Afryki Południowej
    • Australii Południowe - Zachodniej

Las zimozielony strefy umiarkowanej występuje w ciepłym i wilgotnym klimacie oceanicznym o opadach od 2000 - 3000 mm na rok, z brakiem mroźnej zimy, ale z wyraźnym okresem chłodnym. Las ten tworzą drzewa zimozielone, nieliczne liany, epifity a także paprocie Paprocie klasa należąca do gromady paprotników. Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich ... Czytaj dalej Słownik biologiczny drzewiaste. Niekiedy to tych lasów zalicz się wilgotne lasy szpilkowe na wybrzeżach Ameryki Południowej z sekwojami. Główne obszary występowania tego lasu to:

    • Azja Wschodnia
    • Nowa Zelandia, Tasmania
    • Ameryka Południowa, Ameryka Północna

Las liściasty zrzucający liście na zimę jest to las charakterystyczny dla strefy klimatu umiarkowanego z wyraźnie zaznaczonymi porami roku, gdzie opady są duże od 750 - 1500 mm rocznie, a temperatury są w zimie poniżej 00 a w lecie powyżej 120C. Głównym składnikiem tych lasów są drzewa zrzucające liście na zimę, czasem występują też lasy szpilkowe. Są to lasy z bujnym krzewiastym podszytem i runem złożonym z wielu gatunków roślin. Lasy takie występują na terenie:

    • Europy
    • Azji Wschodniej
    • Ameryki Północnej

Tajga jest lasem strefy północnej (borealnej). W tajdze przeważają drzewa iglaste - sosna, świerk, jodła, modrzew a z liściastych najczęściej występują topole i brzozy. Różnorodności gatunkowa jest tu dużo mniejsza niż winnych lasach. Tajga Tajga lasy iglaste, pokrywające znaczne obszary północnej Eurazji. Termin ten jest również używany na określenie całego biomu - borealnego lasu iglastego występującego zarówno w Eurazji, jak i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny porasta takie obszary jak:

    • Europę Północną - Skandynawia
    • Amerykę Północną - Kanada, Alaska

Formacje krzewiaste

Krzewy są to rośliny wieloletnie o zdrewniałych pędach bez dominującego pnia i korony. Nie osiągają dużych rozmiarów, ich wysokość rzadko przekracza 8 - 10 metrów. Nie ma ścisłej granicy między drzewami a krzewami. Bardzo często ten sam gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest ... Czytaj dalej Słownik biologiczny wytwarza formy drzewiaste, krzewiaste lub formy pośrednie w zależności od warunków siedliskowych. Krzewy można spotkać w prawie każdym środowisku.

Formacje trawiaste

Sawanna jest to formacja roślinna złożona z wysokich traw oraz pojedynczych drzew - baobaby, akacje i krzewów. Występuje w klimacie suchym z wyraźnie zaznaczonymi porami roku. Sawanna Sawanna formacja roślinna złożona z wysokich traw oraz pojedynczych drzew i krzewów, występująca w klimacie suchym z wyraźnie zaznaczoną sezonowością. S. rosną na glebach ubogich. Różne odmiany ... Czytaj dalej Słownik biologiczny występuje na obszarze:

    • Afryki Wschodniej
    • Ameryce Południowej
    • Australii

Step jest to formacja roślinna złożona z roślinności trawiastej z niewielką ilością ziół i brakiem drzew. Jest charakterystyczny dla klimatu kontynentalnego suchego o opadach 300 - 500 mm na rok, z wyrażanie zaznaczonymi porami roku - krótkim okresem wegetacyjnym, gorącym latem, długą i chłodną zimą. Step Step bezdrzewna formacja roślinności trawiastej, przystosowanej do skąpych warunków wilgotnościowych z bezładnie rozrzuconymi krzewami. Charakterystyczny dla czarnoziemów, klimatu umiarkowanego, ... Czytaj dalej Słownik geograficzny występuje na obszarze:

 • Eurazji od Niziny Węgierskiej (puszta) po Mongolię i  Chiny Chiny Chińska Republika Ludowa. Państwo położone w Azji Środkowej i Wschodniej nad morzami: Żółtym, Wschodniochińskim i Południowochińskim. Powierzchnia 9 597 520 km2. Liczba ludności 1 277 798 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Południowe
 • Ameryki Północnej (preria) i Ameryki Południowej (pampa)

Tundra jest to roślinność strefy podbiegunowej półkuli północnej. Znajduje się w klimacie o silnie zaznaczonej sezonowości, niskich opadach poniżej 250 mm na rok i krótkim okresem wegetacyjnym. Roślinność tego obszaru jest niska, są to głównie mchy, porosty, karłowate krzewinki.

Formacje pustynne

Pustynia to obszar pozbawiony roślinności lub z bardzo ubogą roślinnością (półpustynia). Występuje na obszarach o ekstremalnie niskiej opadach atmosferycznych - mniej niż 100 mm na rok, zarówno w klimacie zimnym, gorącym jak i umiarkowanym. W strefie pustyń nie wykształcają się prawdziwe gleby.

Formacje górskie

Roślinność obszarów górskich charakteryzuje się zmiennością klimatu wraz ze wzrostem wysokości - zmienność w układzie pionowym. Piętra górskie:

 • Piętro pogórza - przeważają w nim lasy gradowe lub mieszane
 • Piętro regla dolnego - lasy liściaste
 • Piętro regla górnego - bory świerkowe
 • Piętro kosodrzewiny
 • Piętro halne - piętro traw wysokogórskich
 • Piętro turniowe - roślinność jest rzadka, mogą występować rośliny naskalne