Hrabia Roland jest rycerzem żyjącym w Francji. Swój tytuł otrzymał od Karola Wielkiego za rzetelną służbę dla ojczyzny. Władca obdarza go wielkim zaufaniem, pomimo tego, że Roland często to jego zaufanie zawiódł. Mam na myśli szczególnie krwawą rzeź na mieszkańcach zdobytego miasta.

"Pieśń o Rolandzie" opowiada historię wojny prowadzonej przez Karola Wielkiego z niewiernymi.

Opowiada historię Rolanda, dowódcy tylnej straży w armii Karola. Gwardia, którą dowodził została otoczona przez Saracenów. Chcąc ratować swój nieskazitelny honor, Roland w tej krytycznej sytuacji nie chce wzywać pomocy, chce działać sam. Taką podejmuje decyzję, choć stanie się ona przyczyną śmierci wielu podległych mu żołnierzy. Nawet prośbie swego drogiego przyjaciela Oliviera długo się opiera, chce udowodnić, ze jest godny zaufania jakim obdarzył go Karol. Nie jest to według mnie mądre postępowanie. Nie będąc zbyt roztropnym, nie umiejąc ocenić nacierających sił przeciwnika swoim postępowaniem przyczynił się do niepotrzebnej śmierci wielu ludzi. Otrzymawszy róg, którym wzywa się w ciężkich chwilach pomocy trzeba z takiej możliwości korzystać a nie upatrywać w tym przejawu słabości. Wręcz przeciwnie. Trzeba być wielkim człowiekiem aby w takiej sytuacji nie myśleć o sobie ale o innych. Roland był tak mocno zapatrzony w siebie, że nie zauważył, że bycie dowódcą to także troska o powierzonych mu ludzi. Ten średniowieczny ideał tak naprawdę okazał się zwykłym człowiekiem pełnym zalet i wad.

Honor dla średniowiecznego żołnierza był wartością niezwykle cenną, za która gotów był nawet oddać swoje życie. Dawał on w ten sposób dowód swego przywiązania do władcy, do ojczyzny z której pochodził i swej miłości do Boga w imieniu, którego walczył. Wiara jej obrona i rozpowszechnianie po świecie należało przecież do jednego z ważniejszych obowiązków średniowiecznego rycerstwa.

W ostatnim momencie bitwy przychodzi jednak opamiętanie i Roland korzysta z rogu aby wezwać pomoc. Jest już jednak za późno. Oddziały Karola nie zdążą uratować żołnierzy przed śmiercią. Karolowi nie uda się tak szybko zawrócić aby przyjść z pomocą. Rycerz wzywa pomocy ofiarnie i do końca nie zważając na ból i niebezpieczeństwo. Do ostatniego momentu pragnie uratować to co dla każdego rycerza jest najcenniejsze. Powierzoną mu szablę, symbol jego ziemskiego życia. Nazwał ją Dunderdalem i chciał jej bronić za wszelką cenę. Nie mógł znieść myśli, że mogłaby być zbezczeszczona przez niewiernego. Łamię wiec swój miecz o skałę, ratując resztę swego honoru i sławy. Miecz, doskonałe narzędzie jego dotychczasowego zajęcia wojaczki, nie chce ulec zniszczeniu. Przeznaczony był do zwycięstwa a nie do porażki. Nie mogąc więc nic innego uczynić, przeczuwając zbliżającą się śmierć, Roland położył się na swoim mieczu, zwrócił twarz w stronę Hiszpanii, miejsce swego największego tryumfu i modlił się do Boga. W swej modlitwie Jemu polecał dusze swoich żołnierzy i siebie samego. Przepraszał za popełnione grzechy, za to, że jeszcze przed chwilą musiał zabić niewiernego, który chciał go okraść. Prosi by dobry Bóg był mu nagrodą za życie jakie dla niego przecież wiódł.

Jego śmierć nie była bezsensowna. Karol powrócił by pomścić Rolanda i jego żołnierzy. Niezwykle odważny, wierny swemu władcy, pobożny i przepełniony miłością do Boga, przywiązany go ojczyzny i do końca, aż do śmierci jej wierny stał się w oczach współczesnych mu ludzi godny wielkiego szacunku i podziwu.

Roland jako średniowieczny wzorzec dany do naśladowania jest mi o wiele bliższy niż asceci czy też idealni władcy. Rycerz jest uosobieniem moich marzeń o innym lepszym świecie. Świecie, w którym honor coś znaczy, w którym odwaga jest cnotą a nie głupotą, w której męska przyjaźń jest możliwa i w której poświęca się coś ważnego dla swojej ojczyzny.

Idealny rycerz jest mi bliższy i bardziej wiarygodny niż asceta, którego zachowania zupełnie nie rozumiem. Myślę, ze gdybym żył w tamtych czasach byłbym rycerzem idealnym … na pewno.